Lemurijské sesterstvo
Newslettery, vzkazy a články

02.02.2018 - Překlad přenosu

21.12.2017 - prosinec 2017

26.07.2016 - mé krátké shrnutí aktuálního dění a zdánlivé odmlky...

04.04.2016 - a přidávám první Newsletter od Mele´ha (jméno Dr. Amber Wolf z dob, kdy byla Lemurijskou sestrou a kněžkou) - tento newsletter je z února t.r.
A ještě afirmaci z březnového newsletteru.