Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův druhý channeling

Následující channeling byl přijat v Portlandu v roce 2014 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé, já JSEM Kryon z magnetické služby.

Toto je velmi zvláštní chvíle. Chci, abyste se zhluboka nadechly a uvolnily se. Jsem si vědom toho, kdo tu je. Nyní předávám zprávu specificky pro jedno pohlaví. Chci shrnout to, co jsem řekl v minulosti ohledně fungování reinkarnace, pokud jde o pohlaví. Načrtne to pro vás obrázek, pokud jde o současnost i o to, co bude následovat.

Uvažovaly jste někdy nad tím, jak to funguje? Jak poznáte, že přicházíte na Zemi život za životem a které pohlaví budete mít příště? Záleží na tom? Odpověď je ano. Zejména ženské pohlaví je na planetě to jemné - to, které rodí nový život. To matky učí veškeré lidstvo. JE to důležité.

Dal jsem vám vysvětlení a předám vám ho znovu - že to není náhodné. Ovšemže střídáte oboje pohlaví, ale existuje důvod za tím, které pohlaví máte a kdy ho máte. A také za tím, kolikrát ho máte. Systém volá po stejném pohlaví mnohokrát v řadě. Úplně každá z vás v této místnosti byla ženou při nejmenším ve dvou posledních životech, a vy to víte. Cítíte to. Když jste dorazily tentokrát, bylo vám ve vašem pohlaví příjemně. Je důležité, abyste pochopily, že pokud vám to nebylo příjemné, tak jste alespoň věděly, co chcete - na základě toho, co jste dělaly v minulosti. Tím vším chceme říct, že jste přesně tam, kam coby žena v tomto životě patříte. To jsem řekl už dříve, ale neřekl jsem, že vy všechny jste v procesu sérií životů coby ženy - budete jimi i příště, a potom znovu a nejspíš i potom znovu. Takže v tomto systému "vlastníte" toto pohlaví. Dva životy za vámi a přinejmenším dva ještě přijdou a k tomu tento. Učili jsme vás a učíme dnes, že se energie planety stává více mateřskou, než kdy byla. A váš úkol by měl být zřejmý. To, co děláte dnes - a teď mluvím k těm přede mnou - co děláte dnes, může ovlivnit to, co se stane příště a ještě příště, protože se přenáší nejen pohlaví, ale také vědomí. Tento přenos, afirmace, které teď používáte, a změny, které činíte - to vše bude vloženo do paměti planety a vy se znovu narodíte v pohlaví, které preferujete, na které jste zvyklé, po kterém toužíte - v tom, které dává smysl vašemu přístupu. V ženském pohlaví. A vy se do něj probudíte s větším pocitem pohodlí než tentokrát.

To, co uděláte dál při tomto setkání, ovlivní mnoho následujících let a to, co se stane při vaší příští inkarnaci. Co dnes večer řeknete své innate? Chci vám dát několik náznaků. Chci, abyste přemýšlely o neohraničenosti. Cokoli chcete nebo cokoli si myslíte, že chcete - to zdesetinásobte. Máte tendenci omezovat, čím si myslíte, že můžete být - v závislosti na minulých životech a na postojích vědomí dnešních mužů a žen. Kladete si limity kvůli předpojatosti o tom, kdo jste, v kultuře, o které si myslíte, že k ní náležíte.

Kolik filtrů omezuje to, co si myslíte, že můžete - na základě toho, co se ve vaší kultuře od ženy čeká, že udělá? A pokud k tomu přistupujete z této pozice, pak to není dost dobré. Prostě to není dost dobré. (Kryon dojatě.) Ženy nesou dokonalost zrození. Každý člověk na planetě vyšel z vašeho lůna. Každý člověk. Na to nesmíte zapomenout. A není to jen proto, že jste prostě ženy a tohle děláte. Ve svém těle nesete a předáváte dítěti vědomí toho, kdo jste. A to je přednastavení, je to naprogramování pro každého člověka, který se od teď narodí. A co předáte tentokrát a příště těm kolem sebe - dětem, které přijdou? Mužům i ženám... Neohraničenost - vědomí toho, kým můžete být a co to znamená být lidskou bytostí. Myslíte si, že jste skončily s mateřstvím? Ne. No, možná jste pro tentokrát (tento život) skončily s procesem porodu, ale mateřství, to je soucit. Můžete pečovat o svou rodinu a své sousedy.

Když největší mistři této planety kráčeli po této Zemi, mohli jste vidět ženskost v jejich mužskosti. Byli jemní a vy jste to mohli vidět v jejich očích. A to přišlo od jejich matky. Napodobení jemného ducha ženství na planetě je tajemství míru na Zemi. A vy to víte. Nelimitujte se při afirmacích během obřadů v tom, co si myslíte, že můžete být. Vězte, že můžete být čímkoli.

Jednoduché poselství pro ženy...

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.