Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý první channeling

Následující channeling byl přijat 10. dubna 2016 v Columbusu, Ohio a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

ZNOVUZAŽEHNUTÍ ÚCTY K VÁM

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsme to říkali dříve. Jsou zde přítomny pouze dámy. V budoucnosti to uslyší mnoho členů opačného pohlaví, ale zde jsou přítomny jen ženy. Chceme, abyste se skutečně oprostily od faktu, že slyšíte mužský hlas. Hovořím skrze svého partnera, ale v těchto drahocenných chvílích ho žádám, aby "odešel" a ne jen ustoupil stranou. On si tento channeling poslechne později. Nejsou zde žádná tajemství, jde jen o uctění ženství. Tvořivý Zdroj je bez pohlaví. A přesto je jeho bezpohlavní povaha vyladěna více směrem k ženství než mužství. A jak už jsme dříve řekli - ženy jsou ty, které rodí, dávají život, jejich intuice je větší a jejich spojení s Tvořivým Zdrojem je rychlejší. To by vám samo o sobě mělo ukázat a říci, proč před těmi mnoha tisíci lety na počátku všech věcí, kdy nastal čas, kdy jste si mohli zvolit mezi temnotou a světlem, a mohli jste poznat, co to znamená Tvořivý Zdroj a odkud pochází - to by vám mělo ukázat, proč to byly právě ženy, kdo nesl pochodeň božství. Je to intuitivní. Zcela intuitivní. Prostě to přirozeně spadá do ženských záležitostí. I dnes, když se podíváte na ženy na planetě, řeknete, že to ony dávají život - je to jejich doména. Je to automatické.

Také jsme vám říkali, že tehdy DNA fungovala na vyšší úrovni. Vědomí bylo tehdy vyšší. V průběhu tisíciletí sestoupilo o více než jen několik stupňů níže, na základě svobodné volby. Částečně proto došlo k převrácení pohlaví, proto muži dnes řídí téměř všechny duchovní věci. Řekl jsem vám také, že toto je počátek posunu na planetě, kdy se muži a ženy spojí a dojde opět k vzájemné úctě. Uvidíte to stále častěji. Intuice zaujme své místo a řekne, že ženy jsou velmi dobře vybaveny, aby pro planetu nesly to, co je duchovní. Nedává to snad smysl, že abyste mohly učit lásce, která nese ženskou energii, musíte nést ženskou energii i vy? Když dítě poprvé otevře oči, podívá se na ženskou tvář, aby poznalo, co je to láska. Obě pohlaví hledí na vás. Dává naprostý smysl, že se to opět vrátí k rovnováze.

Před tisíci let jste se dívali na to, čemu se říká Lemurie, a sami uznáváte, že to ještě nechápete. Nemusíte. Samotné to slovo mělo rozeznít vaši Akášu a přivést vás dnes na tuto židli. Lemurie není místo, je to stav mysli. To je důvod, proč Mele´ha nemá žádné hluboké vzpomínky na věci, které se staly, co dělala nebo nedělala. Místo toho je to stav mysli a vypovídá o vysokém vědomí, kde božskost ženského vedení něco znamená. Někteří z vás se mohou právě teď přesunout na to "místo". Chci, abyste to klidně jen předstíraly, pokud musíte. Umístěte tam i ty, které jsou nyní tady a které tam byly také.

Lemurie trvala velmi dlouhou dobu. Říkali jsme vám, jak fungovala. Někteří lidé jí doslova jen prošli. Nereinkarnovali jste se tam. Měli jste tam jen jeden život a v tom příštím jste přešli na jiné místo. To aby ti, kteří jí prošli, viděli, jak funguje. Chci, abyste teď předstíraly, pokud musíte. Jak jste se cítily? Jak jste se cítily, když jste byly ctěné? Protože lidstvo vědělo, kdo jste. Chápalo to. Obě pohlaví. A tak to fungovalo. Bylo naprosto jasně známo, že nesete pochodeň božství a učíte ostatní. Ženy byly šamany, léčitelkami... a muži vás za to milovali. Měly jste dar a oni to věděli. Oni se věnovali mužským záležitostem. Dělali věci, které muži potřebovali dělat. Oni byli těmi, kteří vám zajišťovali přežití, aby se o vás postarali, jako jste se staraly vy o ně. V duchovním smyslu jste byly božskými matkami a oni to věděli.

Chci, abyste přemýšlely o společnosti, kde jste mohly kráčet z místa na místo a byly jste přitom vnímány doslova jako kněžky, kterými jste byly. A tak to tehdy bylo. Byl to skvělý čas učení a rovnováhy. Nebylo to dokonalé, ale role pohlaví byly vhodné a správné. A mnoho z vás tam bylo.

Jedním z důvodů, proč vás to přitáhlo na toto setkání, abyste slyšely tento channeling, je to, abyste byly součástí toho, co přichází - obřadu a písní. Jedním z důvodů je také to, že si to na určité úrovni pamatujete. Táhne vás to sem, protože, drahé dámy, není žádná chyba ani náhoda, že opět nesete tuto energii pro planetu během posunu. Ty z vás, které tím projdou, vzpomenou si a ponesou tuto energii vpřed, znovu zažehnou energii starodávných informací a rovnováhy.

Chci se vás na něco zeptat, zatímco toto setkání začíná - je možné, že toto nyní nemůžete předstírat? Je možné, abyste právě teď znovu zažehly vzpomínku na to, jaké to je, když jste vážené a máte na starosti informace od Tvořivého Zdroje - neukrýváte je před ostatními, ale předáváte je svobodně, láskyplně a laskavě? Můžete říci: "Můžu to předstírat, ale právě teď to tak na planetě není." Dříve tohoto dne (během semináře) vám můj partner předal informace o tom, proč afirmace fungují. Umisťujete tak energie na správné místo. Když vyslovujete afirmaci, díváte se na potenciály budoucnosti a realizujete je. Já vám říkám, že rovnováha této planety se nakonec změní a role pohlaví, pokud jde o duchovní učení, bude mnohem vyrovnanější, než je dnes. Téměř v každé organizaci je nyní nemožné vidět, že by měly ženy nějakou roli, a přesto je jednou ženy povedou, protože to bude vyžadovat vyšší vědomí, protože je to normální a oni to uvidí. To přichází. Dokážete se právě teď přesunout na "místo", kde ucítíte, že se to dává do pohybu - tak jako by už to tak nyní bylo? Protože to je tajemství ke znovuvytvoření Lemurie.

Jak jste se tehdy cítily? Chci, abyste uchopily svou Akášu a přenesly jste to do toho, jak se můžete cítit teď. A i když třeba řeknete, že realita planety taková není, když to podnítíte, tlačíte realitu a potenciály k tomu, aby se to skutečně stalo. Pro některé z vás může být těžké to pochopit, ale když pocítíte, že tam znovu jste, že opět duchovně vedete planetu... a pak znovu a znovu, tak se to stále silněji stává realitou. To, co děláte, se zapisuje do krystalické mřížky jako instrukce pro to, co nastane. Teď je to těžší než to bylo tehdy. Opravdu. DNA fungující na nižší úrovni, fungování světa zatížené na muže, organizace prohlašující se za duchovní, ale které jsou přitom "klubem staré gardy"... A přesto vám říkám, že božské ženství může tuto planetu probudit jako žádná jiná energie na Zemi. Nechť ty, které nosí lidstvo ve svém lůně, uslyší toto - dítě se probudí, pohlédne do očí své matky a uvidí jediné spojení s láskou Boha, které má. Nechť je tím dítětem planeta Země. Jste důležitější než tušíte. Nechť tyto skupiny na planetě vzkvétají. Kousek po kousku, krok za krokem - to vytváří obrovský rozdíl. V této nové energii jste posvátné.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.