Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův šedesátý channeling

Následující channeling byl přijat 15. prosince 2018 v Miami a je určen pro lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby. Tento channeling se odehrává při setkání lemurijského sesterstva. Liší se od ostatních dnešních channelingů (pozn. překl.: předaných během Kryonova semináře pro smíšené publikum). Můj partner ustupuje zcela stranou. To je fráze, kterou už jsme použili dříve. Je to tak z úcty k vašemu pohlaví, drahé sestry. V těchto několika okamžicích nevnímejte tento hlas jako mužský.

Toto poselství přichází z nádherného místa. Je těžké vám ho popsat. Nazýváte ho druhou stranou závoje, ale tak to není. Je přímo odsud. Drahé, druhá strana závoje kráčí s vámi. Můžete se jí dotknout, kdykoli budete chtít. Tak multidimenzionálně věci fungují. Vaše pohlaví obsahuje obrovskou hloubku. Vy jste dárkyně života planety. Porod je skutečně cosi velmi zvláštního, ale vy toho nesete mnohem, mnohem víc. Byly jste STVOŘENY pro soucit. Samotné vaše pohlaví je stvořeno tak, abyste pohlédly na novorozeně a věděly jste, co chce. Každá matka zde to ví. Položíte dítě a odejdete do další místnosti. Věnujete se své práci a náhle vám cosi uvnitř řekne: "Jdi se na něj podívat." A tak to uděláte a zjistíte, že vás vaše novorozeně potřebuje. Možná potřebuje změnit polohu, vyměnit plenku nebo prostě jen potřebuje mateřský soucit. Jste se svým dítětem propojené způsobem, jaký je možný jen u matky.

Dnes jsem lidem v místnosti (při semináři) řekl, že by měli dát dar sobě samým. Že by si pro tyto svátky měli dát dar sobě samým. A vyjmenovali jsme dokonce sedm darů, které by si mohli dát. Teď je prosinec roku 2018. Sedím před vámi všemi a žádám vás, abyste našly dar. Ovšem toto je jiné. Je to něco, co už většina z vás má v sobě. Už dříve jsme o něčem hovořili - je pravděpodobné, že jste byly ženou v Lemurii a jste jí i teď? Logika by po těch 40 tisíci letech řekla: NE. Některé z vás by nyní měly být muži a jen některé ženami. Tak tomu však není. Pamatujte, že jste plánovaly, že zde budete. Vy všechny, které zde sedíte, jste byly součástí plánovaného setkání, kde jste se dohodly, že pokud civilizace překročí milník roku 2012, pak musíte být ženou. Takže není žádná náhoda, že jste tentokrát přišly coby ženy. Protože my nyní na planetě potřebujeme tento soucit. Víc než to. Potřebujeme, abyste si na něco vzpomněly.

Chceme, abyste nyní uvažovaly o daru, který si můžete právě teď dát. Chci, abyste si představily tento dar. Lidská paměť je zajímavá. Mnohé z vás si pamatují své dětství. Ale jen některé si pamatujete dobu, kdy jste byly nemluvňaty. Jaké to bylo, pohlédnout do očí své matky. Některé z vás stále ještě mají matky, jiným už zemřely. A když hovořím o matkách, vy všechny máte svou předpojatost, která je spojená s tím, co znáte - s vaší matkou. Svou matku si pamatujete více z doby, kdy jste už byly dospělé, než když jste byly dítě. A tak vás žádám, abyste se na okamžik přenesly přes tuto předpojatost. Myslím, že budete více nakloněny představě vás samých coby matky. Pro ty z vás v místnosti, které jste matkami - pamatujete si, jaké to bylo, když jste poprvé pohlédly do očí svému novorozeněti? Dokážete uznat lásku a soucit, které jste cítily? Podržte si tuto myšlenku. Chci, abyste si představily, jak tato láska a soucit ještě o něco vzrostou. Jaké to bylo, když vašemu dítěti bylo 6 měsíců nebo pak 1 rok? Toto je tak krásný věk. To, jak nasávalo vše, co jste řekly. Jak se na vás dívalo a vidělo jen lásku. To je přesně to, co chci, abyste si pamatovaly. Kvůli tomu, co následuje.

Úplně každá z vás znala lemurijskou hvězdnou matku. Bylo to stvoření z hvězd. Tolik jiné než vy. Sedávaly jste u jejích nohou. Možná vás neporodila hvězdná matka, ale některé z vás ano. Možná ne přímo vás, ale přesto jste coby malé děti sedávaly u jejích nohou, abyste si zvykly na její energii. Tohle jsem vám dosud neřekl, ale mohly jste je vnímat. Měly takové energetické pole, že jste jasně poznaly, kdy vstoupily a kdy odešly. Poznaly jste, když vešly a posadily se. Bylo to tolik odlišné od čehokoli na této planetě. Nikdy nezapomenete na jejich hlas. Už dříve jsme vám řekli proč. Jejich hlasivky byly jiné. Je to zvuk, který žádný člověk nedokáže vydat. Zpívaly vám. Byl to zpěv, na který nikdy nezapomenete. A vy jste tam byly proto, abyste od nich začaly přijímat nádherné soucitné pravdy.

Mluvili jsme o jejich učení. Věděly jste však, že jste jim byly vystaveny už jako novorozeňata? Musely jste si zvyknout na jejich energii. Byly jste někdy s někým, jehož energie přímo vyzařuje lásku? Vaše historie vypráví o Mistru lásky. Zvířata k němu byla přitahována a následovala ho. Lidé se nemohli nabažit jeho energie. Sedávali u jeho nohou a chtěli víc. Něco na něm bylo - byl tolik zvláštní! Tohle měly i hvězdné matky. Chtěl bych, abyste samy sobě daly dar. Chci, abyste si na něj vzpomněly, protože vy všechny jste to zažily. Tohle je to, co právě teď nesete ve své Akáše. A je to největší dar pro planetu - soucit a pravda. Při tomto cvičení máte tendenci říkat: "Nedokážu si na to vzpomenout." Nepřemýšlejte nad tím příliš. Chci, abyste si vzpomněly na tu energii, ne přesný obrázek. Snažíte se až příliš, abyste vstoupily na interdimenzionální místo, kterému nerozumíte. Místo toho chvíli prostě jen seďte a představujte si ten největší soucit, jaký jste kdy poznaly. Ten největší klid a mír, který jste kdy prožily. Největší úlevu, kterou jste kdy zažily. To je pocit hvězdné matky. Novorozené děti jsou tím přitahovány. To protože nejsou tak moc vzdáleny druhé straně závoje. Chci, abyste to začaly cítit a až to ucítíte, bude to vaším dnešním darem pro vás.

Věděly jste, že některé z hvězdných matek jsou stále zde? Věděly jste, že některé z hvězdných matek jsou multidimenzionální? Věděly jste, že některé z nich zůstaly, aby viděly, jestli zde dojde k probuzení? Toto je probuzení. Počátek probuzení lemurijského sesterstva je tu! Vy jste jediní lidé, kteří zažili hvězdné matky. Dejte si právě teď tento dar. Chci, abyste se pokusily vzpomenout si na ten pocit, který jste měly. Dokonce i jako novorozené děti jste k tomu byly tolik přitahovány. To je to, co vytvoříte na planetě. Soucit. A budete to dělat postupně, den za dnem. Někdy se stane, že se o to pokusíte a neuspějete, ale to je normální. Nakonec však pochopíte, proč tu jste. Budete vědět, proč tu jste. Podržte si to. Je to jeden z největších darů, který kdy může žena z Lemurie zažít - být v roce 2018 a rozpomenout se na to. Ne na přesný obrázek, ne na podobu hvězdných matek, ale jaký to byl pocit - být v přítomnosti hvězdných matek, které osely lidstvo láskou a soucitem.

Žehnám vám, hvězdné sestry, za to, co nesete v sobě.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.