Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův první channeling

Následující channeling byl přijat v Madisonu a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelingu se může čas od času lišit. Channelingy mohou být silné, jemné, smysluplné, energetické, informativní a specifické. Ty druhy channelingů, které budu předávat pro toto společenství, budou specifické. V tomto konkrétním případě se mnou výjimečně zůstane i můj partner (pozn. překl.: myslí Leeovo vědomí), protože dnes tu není nic, co by bylo určené výhradně ženám. Tento channeling by měl slyšet.

Během tohoto učení, tohoto poselství, vám chci dát příklad toho, kdo jste. Ptaly jste se, jaká je pravděpodobnost, že když jste ženami v tomto životě, byly jste jimi i v dobách Lemurie, protože v procesu reinkarnace pohlaví střídáte. Už dříve jsme zmínili, že vás systém přivedl do období Precese rovnodennosti jako ženy, abyste byly ozvěnou energie Lemurie - má to svůj smysl. V Lemurii jste byly ženami. Toto je uctění tohoto pohlaví. (Pozn. překl.: ve vedlejší místnosti nejspíš probíhá nějaký sportovní turnaj a během channelingu se odtud se zvláštní synchronicitou ozývá hlasité mužské povzbuzování jako potvrzení Kryonových slov. Toto je jeden z těch okamžiků.) Je to uctění staré duše. Má to svůj význam. Přichází to s dalšími věcmi, které u sebe vnímáte. Takže chci, abyste věděly, že to, co vnímáte jako specifické pro své pohlaví a pro svou energii, je ozvěnou z Lemurie, kdy jste také byly ženami. Tím vším chci říct, že není žádná náhoda, že jste se tentokrát probudily jako ženy.

Rituály mají svůj smysl. Vše je metaforické, vše znamená něco jiného. A důvodem, proč vůbec procházíte obřady a rituály, je to, že tím odrážíte něco z minulosti a přinášíte to do přítomnosti a budoucnosti. Ale já bych chtěl zajít ještě dál, abych vám pověděl o důvodu skrytém za existencí sesterstva.

Předali jsme vám několik informací o tom, co jste dělaly v Lemurii, co bylo specifické, a jak se tehdejší společnost lišila od té dnešní. To nebudeme opakovat. Teď vás chceme vzít do starodávných dob, k původnímu osévání - chci hovořit o Plejáďanech. Toto téma se může zdát jako velmi vzdálené od dnešní reality. Ale ve skutečnosti není o nic vzdálenější, než když mluvíme o Lemurii. Nesete v sobě semena Plejáďanů. A já už dříve řekl, že by bylo hloupé, kdybyste si jen na okamžik myslely, že vaše životy na Zemi jsou jedinými životy, které jste kdy v galaxii měly. Protože mnoho z vás bylo na jiných planetách a téměř každá z vás byla alespoň jednou Plejáďanem či Plejáďankou. A tak bych chtěl dnes večer "polechtat" Akášu. Uvidíte, jestli ucítíte vztah k čemukoli z toho, co vám povím.

Starodávní podali zprávu o přistání Sedmi sester. A jako častokrát v historii došlo ke splynutí mnoha příběhů a vytvoření jednoho, který není úplně správný, ale zastupuje všechny ostatní. Historie to dělá opakovaně - vezme esenci toho, co se stalo, ale pak ten příběh "vylepší". Ani v případě přistání Sedmi sester není ten příběh předáván přesně tak, jak k tomu došlo. Ale ta část, která je zcela a naprosto pravdivá, je o tom, že všichni tito cestovatelé byli ženami.

Měl bych vám říci něco o Plejádském vědomí. Jejich DNA pracovala na více než 80%, takže ovládali to, co nazvu "vědomí fyziky". S pomocí svého vědomí byli schopni "dodat" si věci, které potřebovali. Vytvářeli si energii, kterou potřebovali. Měli společnost, která byla mírumilovná. A byli to průzkumníci (cestovatelé). Zjistili také, že DNA fungující na 80% vytváří schopnost dělat některé věci, které nejsou ve vaší realitě - schopnost mít "stínové já", což bych pojmenoval jako schopnost být na dvou místech zároveň.

Víte, Plejáďané mají fyzická těla zrovna jako vy. To je biologie a to se nikdy nezměnilo. A v průběhu celé jejich duchovní evoluce se jejich těla jednoduše zlepšila a stala se zdravějšími. To je zodpovědné za zprávy, které máte z minulosti od těch, kteří viděli Plejáďany v "záblesku" či v podobě jejich "stínových já" - podle těchto zpráv jsou vyšší než vy. Výška přichází s dokonalou výživou. Plejáďané nemají "nadváhu". (Kryon se směje.) A to je ve vaší Akáše, drahé ženské pracovnice! Možná se nad tím budete chtít zamyslet. Přichází to s vědomím, nikoli s dietou. Je možné, že dokonce i na této planetě jsou dnes ve vaší Akáše ukryta tajemství dobrého zdraví? Nemáte zde, co jedli oni, ale máte vědomí, které se vztahuje k tomu, co jedli a dělali oni.

Plejáďané obecně mají světlou pleť. To protože nemají atributy, jaké máte vy s vaším sluncem. Na jejich planetách - a měli tři - je slunce ve větší vzdálenosti, než je tomu u vás. Také je u nich většinou chladněji než u vás. Zjistíte, že zkušenost, kterou měli Aboriginci se Sedmi sestrami byla jiná, než se říká. Byly to ženy. A pro ženy z hvězd to bylo velmi nepříjemné - bylo tam jednoduše příliš horko.

To, co zde nesete, je tradice Sedmi sester. Po celé planetě byly ženy, které sem přišly - fyzicky, nikoli jako "stínová já". Cestování pro ně nebylo obtížné. My to nazveme "propojené objekty" - takto cestovaly ve svém plavidle. A byly to ženy. Společnost Plejáďanů měla velmi vysoké vědomí - pochopila a rozpoznala role, kterou hrají ženy ve vyšším vědomí. Dokonce i vy, ve vaší moudrosti, máte totéž - víte, že kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny do války. To není tak docela pravda, protože bylo mnoho královen a vůdkyň, které své země poslaly válčit. I přesto je podstata tohoto prohlášení stále pravdivá. Je to skutečný odkaz a jasná pravda a Plejáďané to věděli.

Můžete se ptát, jak mohly nést osetou biologii, když to nebyli muži. Jejich proces reprodukce byl totiž velmi podobný tomu vašemu. Odpověď je, že úplně původně - jako první - sem musely přijít ženy - kvůli tomu, co s sebou přinesly. Za okamžik vám o tom povím. Později přišli i muži. V jejich společnosti, ve vysokém vědomí, rozpoznali role ženského a mužského vědomí. Vyšší a jemnější vědomí bylo vždy ženské. Dnes, ve vašem fyzickém těle, je ženský mozek zapojen jinak než mužský - a u nich to bylo stejné. Vy (ženy) máte propojení, která muži nemají. Tato propojení vám dávají lepší náhled do výchovy dětí. A vychovávání dětí byl ten důvod, proč ženy přišly jako první - jako uctění k osetí Země. První přišly matky.

Některé z těch, které jsou v této místnosti, dosud nerodily. Takže k tomu, co vám řeknu dál, neucítíte tak silný a úplný vztah. Při porodu vznikají energie, které jsou naprosto jedinečné a vznikají pouze u žen. Energie, které žádný muž nikdy nepochopí - a to ani když bude stát vedle porodního lůžka. Nemá to nic společného s radostí ani s bolestí. Má to co do činění s porodem. Z vašeho lůna vychází vaše biologie a tomu se nic nevyrovná - a vy víte, co tím myslím, dámy. Nic se tomu nevyrovná. Je to obřad. To je důvod, proč Sedm sester bylo pojmenováno "Sedm sester". Je to energie znovuzrození - zcela a naprosto přenesená z obřadu osetí do Lemuřanů a nesená až do dnešních dnů.

To, co uděláte dnes večer, jakkoli to může být metaforické, bude o znovuzrození energie Země. Návrat k původnímu záměru, svobodné vůli, kdy ženy přišly první, s obřady a záměry, na novou planetu - nesly jemnost a pochopení, jaké to je - porodit dítě.

Je něco zajímavého, co byste měly vědět. Ženy se ptají: "Když vědomí Plejáďanů pokročilo, dospěli někdy do bodu, kdy ženy mohly rodit bezbolestně?" (Kryon se směje.) A odpověď je překvapivá - ano, ale odstoupily od něj a vrátily se k přirozenému porodu. Uvědomily si, že veškerá ta technologie, která přerušila bolest při porodu dítěte, zároveň změnila celý ten prožitek. Vyšší vědomí bylo schopné eliminovat chemické problémy, ale změnilo to ten prožitek. Ta bolest je nezbytná. Předá vám myšlenku, než otěhotníte: "Opravdu to chceš udělat?" Činí váš záměr ještě silnějším. A ta zkušenost, přestože bolestivá, je díky tomu hlubší. Planeta prochází bolestí, zatímco právě teď rodí novou energii. A obřady, které děláte coby ženy, jsou vhodné a správné pro tuto dobu. Abyste dodaly energii, kterou znají jen ženy - jaké to je, porodit. Ne ta bolest, ale to spojení. Ta biologie je vaše. I nadále bude vaše. Nový člověk, nová energie a nové vědomí vycházejí z lůna toho starého. Myslím, že chápete, co tím myslím, staré duše.

Nechť obřad započne...

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz). Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.