Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův desátý channeling

Následující channeling byl přijat v Baltimoru 20. června 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se vzdaluje na jiné místo - na základě láskyplné dohody. Musí to udělat, aby z jeho lidství byly odňaty filtry a tato zpráva mohla být předána v co nejčistší podobě. Channeling je dohoda s člověkem. Kultura, jazyk i samotné synapse v jeho mozku vycházejí z jeho zkušenosti coby lidské bytosti. A to vše musí odložit stranou, jak jen je to možné.

Co cítí jako první? Když se vzdaluje, zaplavuje ho obrovská láska a láskyplnost vůči němu. Cítí se v bezpečí. A tohle je to, co chci, abyste udělaly... Téma před námi, je to, o které Mele´ha požádala již dříve. Můj partner se ptal, co by chtěla zahrnout pro ty, které zde dnes sedí. Neřeknu vám, co odpověděla. Místo toho vám to rovnou předám.

Drahé dámy, věci se v průběhu historie obrovsky změnily. Ty nejintuitivnější věci, které si dokážete představit, se posunuly. Není to žádný šok či překvapení, že jednotlivé éry na planetě probíhaly tak, jak probíhaly, a že se společnosti vyvíjely tak, jak se vyvíjely. To protože to staré energie téměř vyžadovaly. Nízká energie hledá svou vlastní úroveň. A tato nízká úroveň vytváří to, co je nevhodné - v duchovnosti, životě, vládě i obchodu. Vy nyní můžete vidět, kudy se to ubíralo a čím se to stalo. Rekalibrace lidské bytosti v těchto dnech, týdnech a letech má společné jedno téma - rozpomenutí na vyrovnanou společnost, vytvoření míru na Zemi, posun vědomí k jemnějšímu a laskavějšímu smýšlení a návrat základní mateřské energie... (Pauza.) Bude to výzva, že? (Kryon se směje.) Bude to náročné.

A co se vám tím snažím říct, drahé dámy? Že když budete nečinně sedět a sledovat to, stane se to samo, protože toto je evoluční proces na svém počátku. A během toho budou někteří rozumět vašemu místu. Můj partner to už řekl. Nebudeme tomu říkat "ženský úkol", jak tomu říkali Aboriginci. Chci to nazvat vaším PRÁVEM. Dává to smysl - vy jste ty, které zrodily celé lidstvo. Je to naprosto logické. Když zde přistáli Plejáďané a z plavidel vystoupily ženy, dávalo to smysl. Pomáhaly zrození nové energie pro planetu, změně skutečných semen biologie. Dávalo smysl, že to byly právě ženy. V těch dnech, jak řekl můj partner, všichni muži na planetě dělali pro rodiny to, co dělali, protože byli větší, protože dokázali lovit a dělat věci, které byly "úkolem mužů". To protože duchovní věci stály vedle zbožnosti, zrození a ženskosti. Dávalo to smysl.

Jsou určité věci, na které se podíváte a jste k nim motivovány, protože to dává smysl. Byl to zdravý selský rozum, co ženy umístilo do středu. Šamanská energie byla vždy ženská! Teprve později se to změnilo, když se energie začala posouvat a bylo politicky účelné, aby už to nadále nedělaly ženy. Ale měly byste vědět, že to začalo takto a bylo to výsledkem zdravého rozumu. Dnes ale s něčím bojujete. Bojujete se samotným životem, který není vyrovnaný směrem k vám a nevidí vás jako duchovní střed.

Chci hovořit o synchronicitě, náhodě a zdravém rozumu. Všude, kam můj partner na této planetě přijde, tam mluví o věcech, které přinášíme. A vždy je tam více žen než mužů. Myslíte si, že je to náhoda? Je to rozpomenutí od žen, které je jejich úkolem, jejich prací. A to rozpomenutí je tak dynamické a převládající. Stačí se jen rozhlédnout po místnosti při těchto událostech a spočítat to. Vždy je žen víc. Mnohem víc než mužů. Kultura vytváří rozdíl. Uvidíte, jak se tato rovnováha posouvá, ale chci vás upozornit, že když v nevyrovnané společnosti hovoříte o duchovnosti, pak vždy uvidíte více žen než mužů. A tou nevyrovnaností myslíme "macho" (mužský šovinismus). Pojďme teď mluvit právě o tom.

Jak je možné, zatímco zde sedíte, abyste znovu získaly to, co jste ztratily - ve své psychice a tom, jaký ohledně sebe máte pocit? My víme a rozumíme, že zatímco zde sedíte, nezměníte vaši společnost. Nestane se to moc rychle. Přesto se musíte zvednout a jít odsud zpátky do práce. Co bychom mohli právě teď udělat, abychom vám ukázali, o čem mluvíme? A já vám povím toto - a chci, abyste mne následovaly při tomto dobrodružství.

Kolik z vás dokáže právě teď odložit realitu - jen na malý okamžik? Realitu této kultury - toho, kdo jste, co jste zažily, čím jste prošly z rukou mužů. Chci, abyste to vše odložily, jen na pár okamžiků, a šly jste na místo ve své Akáše, které jste prožily, prošly jím, podílely se na něm... Je to víc než jen vyprávění příběhu.

Chci, abyste se vrátily na místo, kde jste doslova stály ve vodním proudu v tropech a prováděly jste tolik rozsáhlých obřadů - zpola ponořené do vody. Byl to váš způsob, jak jste zdravily Gaiu. Chápaly jste, že Lemurijská energie je tvořena zčásti vámi a zčásti Zemí. To byl základní trénink od Plejáďanek - ctít Zemi tolik jako ctíte sebe a že ona pak uctí zase vás. Čím více jste to dělaly, tím víc jste vnímaly vítr a vodu. Čím víc jste to dělaly, tím víc ryb muži chytili a oni si toho vážili. Ptali se vás, jak to šlo. Počítali s vaším spojením s Gaiou, aby mohli chytat. Ať se dělo cokoli, počítali s vámi i pokud šlo o počasí. Počítali s vaší šamanskou energií ve všech záležitostech! Chci, abyste se tam na okamžik vrátily - chci, abyste cítily tu pýchu mužů. Všech mužů. Pýchu na jejich sestry, ženy, matky... které byly propojeny s Bohem, Tvořivým Zdrojem tímto způsobem. Chci, abyste vnímaly jejich pýchu, protože toto je to, kdo jste. Vy jste to zažily a protože je to ve vaší Akáše, můžete to dnes opět přivést. Můžete kráčet životem a stát vzpřímeně díky tomu, o čem víte, že je to pravda. Byly jste tam. Dělaly jste to.

Posvátný kruh lemurijských sester byl zodpovědný za tolik věcí v životě. Zpívaly jste, smály se... Nemeditovaly jste. Ne tak docela. To přišlo až později. Celá myšlenka meditace, jaké máte dnes, je výsledkem mužských pravidel. Nevím, jestli jste to věděly. Ženy zpívaly! Ženy zpívaly a jejich hlasy byly naplněny radostí. Písně, které jste zpívaly, způsobily, že jste se smály! To byla vaše meditace. To jste dělaly. Zpívaly jste zprávy Duchu. Žádaly jste o věci, které jste potřebovaly - skrze písně zpívané Duchu. Váš kruh byl nádherný. Muži to mohli slyšet, ale nemohli se přidat. Ani nechtěli. Nebyli k tomu způsobilí a věděli to. Ach ale byli na vás tak pyšní...! Chci, abyste cítili jejich pýchu na vás - matko, sestro, partnerko. Když jste se vrátily z kruhu, viděli, jak záříte. Milovali to, co jste pro ně dokázaly udělat. Spojení předané přímo od Plejádských učitelů (učitelek) bylo úplné. Cítíte to? Zasloužily jste si to.

A teď, v tomto malém dobrodružství, v tomto příběhu, nechci, abyste odešly. (Kryon dojatě.) Zasloužily jste si to. Je to ve vaší Akáše. Dokážete to k sobě nějakým způsobem připojit? Tak, abyste tam mohly ve svých nejtišších chvílích vstoupit a věděly jste, že toto jste vy? Takhle to začalo. - A je to také vaše budoucnost. Uplynou generace. Církve vytvoří nová pravidla. Dojde k uznání role žen. Dojde k pokroku, který bude spočívat v rozpoznání ženského spojení s Duchem, které je větší právě u žen než u mužů. Dojde k návratu znalostí, pochopení... uplynou generace, ale vy zde budete, abyste to oslavily. To vám garantuji. Neskončily jste tu. Nechť to začne teď. Nechť je toto součástí vaší Akáši, až se příště probudíte. Rozpomenutí na rozpomenutí.

Nechť obřad započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.