Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův šestý channeling

Následující channeling byl přijat v Sacramentu 21. února 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Pozn. překl.: channelingu předchází zpěv speciálních tónů zpívaných Yaweem (nyní Dr. Todd, dříve lemurijský kněz a vědec, který v dobách Lemurie sestrojil chrám omlazení)

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. (Pauza.)

Než povím cokoli dalšího, zopakuji to, co vždy - na mé straně závoje není žádné pohlaví. Ale pro tuto chvíli jsem sestra. Ignorujte hlas, který slyšíte, jeho hloubku, a podívejte se na vědomí v tomto poselství. O tom, co jste právě teď slyšely, lze říci mnoho. A něco říct musíme, i když to samo říká velmi mnoho. Yaweeho tóny se konečně dostaly k sesterstvu. A je důležité říci, že Yawee v sesterstvu nikdy nebyl. A tak je toto nyní integrace. Je to metafora integrace mezi mužstvím a ženstvím. Je to metafora pro předpověď, o které jsme vám říkali, a o které věděli všichni domorodí. Přenos, který jste právě slyšely, je první svého druhu - předaný od té, kterou popisuje jako svou plejádskou matku, pro sesterstvo. To se dosud nikdy nestalo. Všechny tóny, které byly předány v době Lemurie, byly vysoce strukturované. Ještě víc než teď, než vše, co dnes znáte jako počátek civilizace struktury.

Dosud jsme vám ještě neřekli o sesterstvu vše. Odhaluje se to samo, kousek po kousku. Je toho mnoho, co vám mohu říci o tom, co považujete za náhodu. Například teď - kdo sedí přede mnou? A kdo přede mnou seděl před týdnem, o týden dříve a ještě předtím? Řeknu to znovu - jaká byla pravděpodobnost, že vy všechny, z tolika různých životních cest, budete v tuto dobu ženami a společně si to budete užívat, a že jste byly ženami i v Lemurii? A já vám řeknu, že ta pravděpodobnost je výrazně v rozporu s tím. Proto je to tak zvláštní. Ve skutečnosti s tím synchronicita nemá nic společného. Jen to, že vás sem dnes přivedla. Bylo to naplánováno, že až překročíte milník precese rovnodennosti a 26.000 let dlouhý cyklus bude úplný, budete v té době ženami.

Dovolte, abychom vám pověděli, co v sobě nese odhalení, když přijdete na toto setkání a vzpomenete si. Nepamatujete si obřady. O tom to není. Dokonce ani o přátelství ne. Chci, abyste si vzpomněly na to zmocnění. Chci, abyste si vzpomněly na to, na čem jste se podílely. Lemurie byla velmi odlišná od toho, co si možná představujete. Tak zaprvé, byl to velmi malý kontinent vytlačený z moře magmatem. Bublina vytlačila z hlubin horu a havajské ostrovy a ty vytvořily jednou celistvou pevninu. A tak to bylo stovky let. Stouply vzhůru a pak zase klesaly. Ale když byly nahoře, vy jste toho byly součástí a dorazili Lemuřané. Těmi Lemuřany, o kterých nyní hovořím, byli Plejáďané. Je těžké poznat rozdíl, protože mnozí z nich byli to, co byste nazvali míšenci - a jedním z nich byl Yawee. Jeden z jeho rodičů byl z Plejád a on tak byl jednou z prvních lidských duší, které vzešly z velmi odlišných partnerů (matky a otce).

Drahé, něco jsme vám zapomněli říct. Tedy my nezapomněli, ale můj partner ano. Minulý týden jsme popsali kruh lemurijských sester, které společně oslavovaly zrození i smrt. Zapomněli jsme vám něco říct... ne já, ale můj partner, protože to nepovažoval za důležité. Můj partner nemá vaše vědomí. Podává zprávu o tom, co vidí. To pak prochází jeho filtry. Viděl vás kolem jezírka zrození a neuvědomil si důležitost zrození pod vodou. Tak to fungovalo, protože v té době tam byla voda tak teplá jako je nyní v tropech. Symbolizuje to mnoho věcí, ale především to bylo velmi zdravé pro dítě. Slaná voda je léčivá a měla správnou teplotu. Když se do ní dítě narodilo, bylo to jako by se zrodilo do tekutiny, ve které bylo do té doby. Dítěti bylo narození příjemné a zůstalo ve vodě do chvíle, kdy nastal čas přestřihnout pupeční šňůru. Tehdy bylo vytaženo a ozval se jeho první pláč. Byl to jemnější prožitek a vy jste toho byly součástí. A on (můj partner) vám to prostě jen zapomněl říct. Nerozpoznal, co to znamenalo.

Možná pro vás bude zajímavé, že ne všechny ženy Lemurie byly součástí sesterstva. Ať už to bylo špatně nebo ne - celá civilizace, celá společnost byla strukturována jako počáteční vědomí. Byly jste voleny různými rodinami, abyste je zastupovaly v sesterstvu. Takže sesterstvo bylo tím, co se později stalo radami starších. Byly v tréninku na bytí stařešinami. Byla to speciální skupina. Možná jste si myslely, že jste prostě byly součástí všech žen, ale tak to nebylo. Lemurie byla větší, než si myslíte, a populace se rozrostla, sesterstvo však ne. Chápete? Byla to elitní, vybraná, volená skupina. A volily je ty, které byly nejzmocněnější - Plejáďanky. (Kryon se usmívá.) Měly jste v nich svůj model - jejich andělskost, soucit a laskavost vůči vám... dlouho žijící ženský zdroj. Nechť vám neunikne informace, že vše, co Yawee, lemurijský kněz, potřeboval, měl od ženy - všechno. Nikdy, ani jednou, jsme nezmínili jeho otce. Jeho otec byl pryč a dělal jiné věci coby lidská bytost, ale nikdy nebyl součástí předávání moudrosti, vědy či soucitu. To vše přišlo od jeho matky. To nastavilo "pódium" a je to tak dokonce i dnes. Možná hovořím zašifrovaně, ale pochopte, že ta metafora je teď úplná, protože on se k vám vrací zpět s něčím, co nikdy v Lemurii neudělal - spojuje mužské a ženské, jen na okamžik - v soucitu, v oslavě toho, kdo jste.

Jsme zde společně s Mele'ha a Yaweem. Tak tomu nikdy dřív nebylo. Nechť setkání započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.