Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý sedmý channeling

Následující channeling byl přijat 1. dubna 2017 ve městě Regina, Saskatchewan a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto setkání sesterstva je jiné. Na okamžik či dva. To protože této konkrétní události se jako posluchači účastní i muži. Jsou vzadu coby podpora toho, co se zde odehrává. Takže je to jiný druh setkání. Muži jsou zde jen na chvíli a pak odejdou. To z úcty k ženskému setkání, které bude následovat. Dalo by se říci, že je to mikrokosmos toho, co vyučujeme. Téměř jako mezník toho, co vy a já učíme.

Drahé, bylo by fér vrátit se ve vaší mysli zpět do Lemurie. Včetně mužů. Lemurii tvořila společnost, kde jste všichni vzájemně respektovali druhé pohlaví způsobem, který dával smysl. Pohlaví (pozn. překl.: jejich smysl a úkoly) dávala smysl. Pokud jste si poslechly informace z minulého channelingu, říkal jsem vám, že rozpomenutí se na to, kým jste byly a co jste vykonaly, nebylo skutečným cílem v lemurijském uspořádání. To rozpomenutí se je prostě výsledkem toho, jak jste stvořené. Není výsledkem toho, jak je s vámi zacházeno nebo kdo si ostatní myslí, že jste. Rozpomenutí představuje to, kdo skutečně jste. A to platí pro obě pohlaví. V tom tkví ta krása, protože je to skutečná rovnováha zodpovědnosti. Pojďme tedy znovu hovořit o společnosti, která se učí o Bohu. Plejádští učitelé (učitelky) vám předávali instrukce o životě. Těmi, kdo vás učili v Lemurii, byly ženy. A tyto instrukce od nich dostávaly opět ženy. Pojďme hovořit o mužích ve vyrovnané společnosti...

Muži byli stvořeni tak, aby vás chránili za každou cenu. Aby vás zajistili (např. potravou) za každou cenu. Aby bránili ženy a děti za každou cenu. Aby stáli mezi vámi, drahé dámy, a bengálským tygrem... za každou cenu. Aby chránili rodinu - proto aby rodina mohla i nadále existovat a ženy aby mohly nadále vést. Pomyslete na společnost, kde zodpovědní znají svou zodpovědnost. Společnost, kde jsou role jednotlivých pohlaví naprosto respektovány. Říkali jsme vám to už dříve, ale nyní jsou zde přítomni i muži, aby byli ozvěnou toho, že v jejich Akáše, pokud byli v Lemurii, je vzpomínka na vás, dámy, a naprosté pochopení toho, že ženy byly stvořeny pro spojení (s Bohem). Pokud bylo něco nejasného ohledně toho, co dělat - pro skupinu, společnost, ostrov či celý kontinent - pak se sešly ženy ze všech koutů a muži je doprovázeli kvůli ochraně před živly. Často s sebou brali i děti. A když započalo setkání, muži ustoupili stranou. To protože naprosto chápali, že ženy byly stvořeny s intuicí. A dokonce i dnes, dokonce i ve společnosti, která může být nefunkční, existuje toto uznání v podobě slovního spojení "ženská intuice". Stále to tu je.

Muži to chápali a respektovali. Vyzývali ženy k duchovnímu vedení. U některých domorodých kmenů tomu tak je dodnes. Oni nikdy neztratili původní instrukce. Ale povím vám, ženy, že byste to nikdy nedokázaly, pokud by nebylo druhého pohlaví, které to vítalo, vyžadovalo a podporovalo - zavedli vás tam, pomáhali vám, přinášeli vám potravu, chránili vás, abyste mohly dělat to, co nyní uctíváte a co se nyní znovu snažíte uchopit. Jednota a rovnováha toho všeho je to, co právě teď oslavujeme. A to, drahé dámy, také oslavujete v sesterstvu - návrat rovnováhy. To jsme vám řekli minule. Že se navracíte k uznání a rozpomenutí se na to, že pro toto jste byly stvořeny. Ne proto, abyste si vzpomněly na něco, co se stalo a co byste měly znovu zažehnout, ale rozpomenutí se na to, kdo jste a co děláte.

To platí i pro muže a dojde jim to, až se v budoucnosti také rozpomenou na to, jaké to bylo důvěřovat vám ohledně rozhodnutí, pro která jste byly stvořeny. Nadejde doba, kdy se společnost ještě zjemní, a začnou fungovat skupiny, kde ženy byly a budou vždy těmi, které poskytují duchovní radu. To bude narůstat, protože to funguje a je to jemné. Pryč budou dny, kdy se vedení očekávalo od jediného (mužského) pohlaví, pokud šlo o duchovní věci, organizace či církve. Budou to ženy, u koho bude zpozorována přirozená schopnost vést - jsou pro to stvořeny. Muži, kteří souhlasili, že zde budou v tento okamžik, jsou oseti tak, aby stáli za vámi. A to je důležité, protože to je to, kým jsou.

Drahé, takto vypadala vyrovnaná společnost, na kterou se rozpomínáte. Obracíme se na sesterstvo, protože ženy to musí znovu zažehnout jako první. A jakmile to uděláte a ukážete tuto moudrost, muži vás budou následovat, protože i oni si vzpomenou, proč vás ochraňovali, o čem to bylo a co je to duchovní rovnováha v rámci společnosti.

Lemurie byla takzvaně jediná svého druhu - nikdy dřív ani nikdy poté už se neopakovala. Představovala líheň pro Akášu. Byla startovací rampou pro původní učení na planetě. A důvod, proč byla tak speciální a jiná než ostatní, je ten, že to byl ostrov, který byl po celé věky izolován a nikdy se nezměnil. Takže, drazí, toho jste součástí. Nebo možná máte pocit, že jste toho někdy byli součástí v průběhu dlouhého období. Ne nezbytně na jednom místě a všichni ve stejnou dobu, ale rozesetí v celém tom období jste měli stejné zkušenosti od stejných učitelů, protože délka života pro Plejáďan(k)y není žádný problém.

Můžete to tedy znovu zažehnout? Je to pro vás uvěřitelné? Dokážete odložit vše, co vám bylo řečeno a procítit to? Je to ve vaší Akáše. Je toho tam opravdu hodně. Akáša si pamatuje. Tak jako do krystalické mřížky planety jsou do ní otisknuty vaše vzpomínky na to, co jste prožili od samého začátku. Nenechte se ovlivnit spektrem dlouhé doby, která od té doby uplynula. Nemyslete si, že se musíte hodně snažit, protože už je to tak dávno. Takto to nefunguje. Akášu nazýváte kvantovou energií. Je to mnohavrstvý multidimenzionální systém. Není lineární, takže nemá nic společného s časem a má vše společné s důležitostí a emocemi. Je načase se na to rozpomenout, jako by to bylo včera. Jaké to bylo? Jaký to byl pocit - být vyrovnané? Co jste tam dělaly? O tom je to setkání. Oslavujeme rovnováhu pohlaví, která tu dnes panuje.

Nechť setkání započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.