Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý čtvrtý channeling

Následující channeling byl přijat 22. května 2018 v Bathu, Anglii a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poselství pro Lemurijské sesterstvo, které vám předáváme z Bathu. Tato oblast je však blízko uzlu zvanému Glastonbury. A proto je toto konkrétní poselství jiné - je jiné díky energii, která je zde jiná a která rezonuje s Lemurií.

Můj partner ustupuje stranou. To znamená, že si toto poselství nezapamatuje. To jsme říkali už mnohokrát předtím, ale mnohé z vás neznají důvod, proč tomu tak je. Na druhé straně není žádné pohlaví, ale tady ano. Je důležité, aby toto poselství slyšely jako první ženy a to můj partner není. Je to důležité kvůli vyjádření úcty vůči pohlaví, se kterým je spojeno šamanství Země. A o tom je ve skutečnosti sesterstvo - o rozpomenutí se na původ, kořeny. A ten původ, tyto kořeny, spočívají v šamanství. Jde o rozpomenutí se na dobu, kdy vaše pohlaví bylo vnímáno jako to, které má kontakt s druhou stranou závoje - a proto bylo respektováno a bylo na to intuitivně vyladěno. Byla to doba, kdy zde nebyl tlak na rovnost (mezi pohlavími) - muži nestáli o vaši práci (poslání), stejně jako nestáli o to, aby mohli rodit děti. To protože ženy byly stvořeny pro intuici, soucit a vyučování. Tak byly stvořeny! Stejně jako byly stvořeny k tomu, aby rodily děti. U lidstva je to tak záměrně navrženo - aby ženy vyučovaly to, co přesahuje běžně vnímanou realitu. Ženy se také probouzejí jako první ještě předtím, než se ozve dítě v kolébce. Ještě předtím, než mohou něco zaslechnout. Je to právě tato intuice pečovatelek, která jim napoví, kdy je třeba něco říci nebo udělat. Proto jste tady. Je toho ale víc.

Uzel v Glastonbury je velmi blízký Lemurii. A později o tom budu hovořit více - během chóru, který bude následovat. Ale v channelinzích v této zemi legend jsme již hovořili o krystalické mřížce. Mnozí z vás nechápou, co to je. Dovolte tedy, abych vám řekl, že to je něco jako (energetické) pole, které sem bylo umístěno Plejáďany a pamatuje si lidskou energii. Tato paměť obsahuje soucit, dění v dané oblasti, naděje, touhy a legendy, kterými je dané místo známé. Avšak v této oblasti a v jejím okolí - až po Skotsko - je tato mřížka zesílená. Vzpomeňte si, že krystalické věci mají tu vlastnost, že si pamatují. A co je zde tedy zesíleno? Odpověď zní, že téměř všechno, co se zde odehrálo, avšak zejména hrdinské činy, myšlenky a touhy - právě to dělá z tohoto místa zemi legend a metafor... a zemi Artuše. V tom všem je obsaženo to, čemu říkáte příběh hrdiny. Ve vašem případě příběh hrdinky. A důvod, proč jste tady, drahé, je ten, že vy jste tento příběh hrdinky prožily. Jste tady, protože jste překročily pochybnosti o tom, kdo jste.

Tato mřížka je zesílena proto, abyste ji mohly použít k ještě většímu rozpomenutí, než jste zažily na kterémkoli jiném místě, vyjma Havaje a Mt. Shasty (pozn. překl.: tato dvě místa jsou výjimkou, zde může být rozpomenutí stejné). Ale dokonce i Mt. Shasta bledne ve srovnání s tímto místem. Toto je totiž nejmocnější lemurijským uzel hned po Havaji, což byla původní Lemurie. A tak toto místo bude možná spouštěčem pro rozpomenutí se - nikoli však na to, že jste byly v sesterstvu, ale na to, že máte Akášu šamanky. Nepleťte si to s tím, že byste si měly vzpomenout na to, že jste byly na nějakém specifickém místě, ve specifickou dobu a dělaly jste něco konkrétního. Takhle to totiž nefunguje. Místo toho si vzpomeňte, že v sobě máte šamanskou energii, která ví, VÍ, jak Bůh pracuje s lidmi, s vámi a ostatními - a to natolik, že můžete dávat rady a mít dobrý pocit z toho, že někomu pomáháte - to je šamanské vědění a vy víte, odkud to pochází. Drahé, tolik z vás prošlo Lemurijskou zkušeností! Tohle by vás nemohlo nikdy tolik přitahovat, ne doopravdy, pokud by vás něco ve vás neříkalo: "Líbí se mi ten název, líbí se mi ta myšlenka. Chci o tom slyšet víc." A pokud jste to právě vy, pak to znamená, že jste seděly u nohou původních matek této planety, které změnily vaší biologii - my jim říkáme "semenné matky". Seděly jste u jejich nohou, zatímco vás vyučovaly původní informace "kola učení" z hvězd o tom, jak věci fungují, jak Bůh pracuje, jak miluje a jak se o vás zajímá a pečuje - principy všech věcí, které jste mohly potřebovat znát coby šamanky. Všechny ty věci, které zná Mele´ha, protože i její Akáša tím přímo zvoní. Ne však proto, že byla tady, ale proto, že v její Akáše je šamanství - ona ZNÁ věci, stejně jako vy.

Lemurijské sesterstvo je oslavou žen, které si vzpomínají na to, co znaly, ne na to, kde byly. A to, co znaly, bylo původní učení. Některé z vás se zeptají: "A co s tím mám dělat?" Dovolte mi tedy několik rad.

První, co můžete udělat s šamanskou znalostí, je aplikovat ji na sebe. To vám dodá klid a mír. Dost možná je to právě ten důvod, proč jste sem dnes přišly. Ve vašem životě se odehrává spousta různých záležitostí a vy chcete vědět, jak je vyřešit. Já vám to povím hned teď. Nejprve ze všeho (si uvědomte a) prohlaste, že jste mocné, že jste šamanky a bez ohledu na vše kolem se uklidněte a uvědomte si, že je Bůh skutečný, že tyto informace jsou skutečné a ty záležitosti že odplynou. "Očekávám, že se v mém životě odehrají laskavé věci. Bude to tak. Prohlašuji to." Dokonce můžete dodat: "Zasloužím si to," chcete-li. Protože si to skutečně zasloužíte. A začnete chápat, že šamanská energie je ta, která ví, jak věci fungují, dokáže vyčistit energie a vyjasnit nejrůznější situace tak, jak přicházejí. Šamanka také ví, že je třeba uzdravit sebe sama a pak to bude dobré - předá to svým dětem, svojí rodině a svým přátelům, pokud o to požádají. A i když o to nepožádají nebo se nezeptají, věřte mi, uvidí ve vás něco, co tam dříve nebylo. Možná se zeptají: "Proč se usmíváš? Proč jsi tak v pohodě v situacích, kde jsi dřív v pohodě nebyla? V situacích, které tě dřív rozčilovaly?" A pak jim můžete dát nějakou praktickou radu. NEŘÍKEJTE jim, že jste šamanka! (Kryon se směje.) Neříkejte jim, že jste bývala Lemuřanka. Nebude je to zajímat. Vy ale víte, co víte. Věřte mi - tyto věci jsou ve vás, jinak byste tu nebyly - taková jsou pravidla.

Energie v této zemi legend je skutečně velmi silná a mocná - posiluje vás a vede k hrdinským činům. To znamená, že vidíte to nejlepší z nejlepšího a také chcete to nejlepší z nejlepšího. Oslavujete samy sebe, oslavujete lásku a nebojíte se to dělat. Oslavujete soucit a nebojíte se ho oslavovat. Nebojíte se zeptat samy sebe: "Kdo jsem? Kým jsem byla? A co je to ve mně, co je dnes tak jiné než u ostatních lidí?" A když konečně uslyšíte odpověď, měly byste cítit pokoru z poznání, že v sobě máte znalosti a semena soucitu a pochopení, které můžete pomalu zasévat mezi lidi kolem vás, kteří vás požádají o pomoc s nalezením světla na planetě. Proto jste tady.

Co je esencí sesterstva? Opakuji - rozpomenutí se na to, kdo jste, co víte a proč jste tady. To je esencí sesterstva. Sesterstvo je o propojení se v písni, oslavě a uvědomění si skutečné radosti ve svém nitru - nikoli zármutku, nikoli utrpení a nikoli toho, co vám bylo řečeno, ale pocity z původního učení od semenných matek, které vám říkaly, že jste se zrodily velkolepými, patříte sem a že na této planetě budete mít velmi silnou rodovou linii. A to také máte. Avšak tato rodová linie je duchovní. Je to šamanská rodová linie...

A tak vezměte toto poselství a odneste si ho s sebou z této místnosti. Nebojte se samy sebe zeptat: "Kým jsem byla? Cítím to." A nepopírejte, co cítíte.

Nechť setkání pokračuje.

A tak to je,

Kryon

Pozn. překl.: Ke kolu učení vznikl celý channeling - vy, kdo jste byly na Vyšehradě, už o něm víte. Lee k němu vytvořil společně s Monikou celou přednášku a věřím, že se objeví v příští Kryonově knize. Pro tuto chvíli ale vkládám alespoň obrázky, jak toto kolo učení vypadalo.

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.