Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův pátý channeling

Následující channeling byl přijat v Atlantě 14. února 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět bych vám chtěl připomenout několik věcí. A mohl bych to opakovat pokaždé. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví - to je specifické pro lidstvo. Hlas, který slyšíte, je mužský - přichází od mého partnera. Já žádné pohlaví nemám. Já rozumím vaší mysli. Rozumím nádheře stvoření, plození. Já rozumím tomu, jaké to je, porodit. Určitým způsobem jsem s vámi po všechny vaše životy. To, co bychom nazvali andělskou říší, není tak docela přesné - je to Bůh ve vás, Bůh bez pohlaví, který kráčel vaší cestou spolu s vámi.

Předali jsme vám informace o sesterstvu, informace o Mele'ha (pozn. překl.: čteno Meli-há) a dnes v tom chceme pokračovat. Je to informační channeling a může vám přinést vzpomínku na to, proč jste skutečně zde... Jste tu, abyste zachytily, znovu zažehly a pochopily některé z věcí, se kterými některé z vás měly na samém počátku mnoho společného. A opět to zopakuji - šance, že jste byly ženami na začátku a jste jimi znovu, byly větší než 50/50. A také jimi jste. My vám to říkali. Byly jste ženami tehdy a jste jimi znovu. Tak to funguje, staré duše. Během této potenciální změny sem přišel Bůh ve vašem těle. Bylo třeba, abyste byly ženami nyní i v několika předcházejících životech, aby to pro vás bylo příjemné. Když měníte pohlaví, vznikají životy, během kterých si na něj musíte zvyknout. Vy všechny zde sedíte v tomto konkrétním pohlaví a jste na něj zvyklé. Je to tak záměrně. Sedíte na židli a ptáte se: "Jaká je pravděpodobnost, že jsem byla součástí stvoření, když to vše začalo - součástí původního sesterstva?" Ta pravděpodobnost je v rozporu s tím, jak to opravdu je. A proto je to tak čisté - protože jste tou součástí skutečně byly. "Navzdory všem pravděpodobnostem" jednoduše znamená, že je v tom hlubší význam. Byly jste součástí původního sesterstva. Jste staré duše, které přišly na toto setkání a znovuzažeháte to, protože to cítíte. Vaše Akáša zvoní tou pravdou a krásou. Říkali jsme vám, že toto sesterstvo je jedinečné. Má co do činění s kulturou Lemurie, ale víc než to - se začátkem, nastavením lidské povahy.

Tak jako tehdy, i dnes některé domorodé kultury uznávají, že ty, které rodí, jsou také duchovním středem. Je to o dávání života, které dává ženám výhodu - nejen jejich části, jejich tělu, ale vědomí, aby měly schopnost vytvořit život ze života. A tak vám byla často předána duchovní část, nikoli úplná, ale aby nastavila scénu pro to, co jste dělaly v Lemurii.

Abych rozšířil informace, které jste se dnes dozvěděly - obřady, které jste tehdy prováděly, byly primitivní a vydržely nesmírně dlouhou dobu. Byly začátkem. Toto je nová doba, kdy vás žádáme, abyste znovu zažehly záměr, smysl, duchovnost a krásu... Planeta se stává více matkou. Je více pečující a soucitná. Celá planeta potřebuje tento záměr a uzemnění, které během toho máte. Ale děláte to novým, skutečně novým způsobem. Na míru této energii ho vytvořila Mele'ha.

Mele'ha prožila mnoho životů a o tom jsme dosud nemluvili. Prošla procesem, aby to mohla dělat - učila třikrát déle, než většina z vás žila. To bylo možné díky jejímu spojení s chrámem omlazení na vrcholu hory. Tam přicházela na vyzvání elita - ať už to bylo dobře či špatně - byl to systém, který byl pochopitelně sociálně primitivní. Ona byla jednou z těch, které se dokázaly učit od původního plejádského zdroje. To jí dalo schopnosti pro omlazování. A tak byla učitelkou velmi dlouhou dobu, takže její výukou prošlo mnoho žen. Vyučovala to, co bylo původním záměrem. Ne jen tak nějaké obřady, ale ty moudré. Mele'ha byla moudrá. Její učitelkou byla Plejáďanka.

Nyní vám chci dát informace, které vás přimějí uvítat to, co se dělo v sesterstvu. Odhoďte představu skupiny žen, které se scházely pouze za účelem obřadu, aby pomohly kmeni a Lemurii. Ne. Byl to váš život. Ne všechny ženy byly v sesterstvu. Dobrý či špatný - existoval systém, který jasně určil, která žena v něm mohla nebo nemohla být. Nyní to nebudu dále rozvádět. Byl to kruh žen, které vnímaly určitým způsobem a které v sobě nesly hledání, jak pokračovat v životě. Celý smysl sesterstva spočíval v pozdějších inkarnacích - nesly jste v sobě tu energii a pokračovaly jste v předávání ženské moudrosti druhým. Jemné moudrosti, která by ovlivnila každého kolem vás.

To byl záměr, ale se svobodnou volbou se Země mohla vydat kamkoli chtěla. Nicméně jste měly schopnost zasévat semena po mnoho generací a také jste to dělaly. Můžete říci, že jste pro to byly trénovány. Jaké jsou vaše vzpomínky - a dokážete si vybavit obraz skupiny žen (mimochodem na úrovni moře), jak pořádají nádherné obřady - do toho jemný vítr, západ slunce a východ měsíce, bez chladných večerů? Co si při tom vybavujete? Uvědomujete si, že jste měly tmavou kůži a černé vlasy? (Kryon se směje.) Vy všechny. Lemuřanky, předchůdkyně Havajek, Polynésanek a všech dalších. To jste byly. To, co vám chci teď říct, přesahuje obřad a duchovnost. Má to co do činění s ženským poutem a vy to uvítáte. Sesterství zahrnuje vše. Vše ve vašem životě a věci, o kterých jsem nemluvil, ale které jsou nepředstavitelně nádherné.

Představte si to - sesterstvo bylo u toho, když jste dávaly život svému prvnímu dítěti. Vy všechny jste měly děti, pokud jste nebyly neplodné. To byl jednoduše život v primitivní kultuře - všechny jste rodily. A když jste rodily, existoval protokol. Byly u toho sestry. Každé dítě zrozené na ostrově, malém kontinentě Lemurie, mělo kolem sebe sesterstvo. Představte si probuzení dítěte a jeho vědomí se všemi těmi ženami, které se na tom podílely. Dotýkaly jste se rukou či těla té, která rodila - během jejího sténání, bolesti, utrpení a možná i smrti. Když nastal takový případ, když se objevily komplikace, sesterstvo bylo u toho. Každá z vás věděla, že bude mít podporu, pokud nastanou komplikace, pokud to nezvládnete, ale vaše dítě ano - věděly jste, že o něj bude postaráno těmi, které mají ženskou energii, soucit a duchovní semeno, a tak jste umřely v míru, ne s frustrací. Představte si ten porod. Tu radost, i v bolesti. Místo abyste lomily rukama, držely jste se vzájemně za ruce. Kruh spojených rukou, který kulminoval u té, která rodila. Pokud z nějakého důvodu nebylo možné se držet za ruce, pak jste se dotýkaly jejího těla. Vždy to byl kruh. V momentě narození byl kruh úplný a vy jste udělaly něco neobvyklého. Neobvyklého. Když se dítě narodilo a zaplakalo, vy jste rozpojily své ruce a zatleskaly jste. (Kryon se směje.) "Vítej na Zemi!" A to byl první zvuk, který dítě uslyšelo - tleskající sesterstvo.

Když sestra umírala a vy jste věděly, že je to nevyhnutelné, pokud to bylo možné a byl na to dostatek času, odešla stejným způsobem, jakým přišla - držely jste jí za ruku. Soucitná událost obřadu na rozloučenou se sesterstvem. Není to jen o spiritualitě. Je to o přátelství, životě a smrti, smyslu a nádheře.

Pokud byste to mohly předat planetě, dokážete si představit, jak jemná by byla? Uctění zrození i smrti tímto způsobem? Život samotný by byl soucitný, jemný a nádherný. To je sesterstvo. Ve všem, co zahrnuje. To je sesterstvo.A já tam byl.

Vnímejte ve své mysli vánek, který si pohrává s vašimi černými vlasy, zatímco zde sedíte jako tehdy a vzpomínáte si, jaké to bývalo. Nechť to započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.