Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův devátý channeling

Následující channeling byl přijat v Regině 24. května 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem, a vím, kdo tu je. Je důležité to alespoň krátce shrnout pro ty, které tyto věci dřív neslyšely. V této místnosti je obrovská láska a laskavost. Řeknu to znovu - slyšíte mužský hlas, který patří mému partnerovi, ale Duch, Tvořivý Zdroj pohlaví nemá.

Nyní mluvíme o kolektivní ženské moudrosti Lemurie. Lemurie byla tak jiná - včera (pozn. překl.: viz minulý channeling) jsme vám říkali, že byla "odrazovým můstkem" pro Akášu. To znamená, že když duše vycházela z vašeho lůna, byly jste si coby ženy vědomy toho, že dáváte život duším, které už se do Lemurie nevrátí. Že jim pomáháte předat samotný otisk toho, na co si vzpomenou jako první, až se znovu inkarnují na planetu na jiných místech. Předali jsme vám některé informace o tom, jaké to bylo na tomto místě zvaném Lemurie. Také jsme vám říkali, že to není nezbytně jedna skupina či jedna rodina, koho vidíme před sebou. Že sesterstvo, jak bylo praktikováno v Lemurii, trvalo mnoho generací. A my se soustředíme na posledních několik set let. Takže si vzpomínáte na různá sesterstva - na Akášu toho, že jste byly společně tímto způsobem. Je toho hodně o čem hovořit. Mnoho k diskusi. A mnohé z toho vám může připadat zajímavé a můžete si vzpomenout...

Teď ale uděláme něco, co je jiné a příležitostně to zopakujeme. Uděláme to, že budeme pokračovat skrze Mele´ha. Jelikož je toto určeno pro sesterstvo, všechny otázky budou kladeny jejím prostřednictvím. Je to součást její role v sesterstvu. Toto je tedy dialog s Mele´ha. A tak se jí chystám zeptat, o čem chce ona, abychom hovořili v těch několika okamžicích, které na to máme. To pak nasměruje toto konkrétní poselství...

(Hovoří Mele´ha:) Cítím otázku, kterou si zde dnes klademe: "Byla jsem tam nebo nebyla? Co jsem dělala? Jaké to bylo? Kdo jsme byly coby sestry? Učily jsme? Učily jsme se? Kde byly naše děti? Jaký byl pokrok v našem životě? V našem jediném životě - možná velmi dlouhém životě - v Lemurii.

(Opět Kryon:) To je dobrý směr, kudy se vydat. Je to hodně otázek a možná je všechny nezodpovíme, ale aspoň se přiblížíme k jejich zodpovězení.

Drahé, sesterstvo bylo velmi studijní. (Kryon se směje.) Byly jste ženy ve společenství, které dělalo stejné věci jako všechna společenství. Kde byly vaše děti? Staraly se o ně ženy, které nebyly v sesterstvu. To by vám mělo něco naznačit - totiž že v sesterstvu nebyly všechny ženy. Zejména vězte, že ne všechny ženy se mohly připojit jako velmi mladé. Musely dosáhnout určitého věku, aby se staly sestrou. A nejspíš už jste to uhodly - odvíjelo se to od menstruace. Té první. Ta byla jejich zasvěcením do reproduktivního cyklu, který jste tolik respektovaly a jak jsme vám říkali včera - většina z vás ho i reprezentovala. O vaše děti tedy pečovaly mladší ženy. U nich byly.

Ženy zde tu nejsou náhodou. Co vás přivedlo na tuto židli? Musí pro vás být obtížné to pochopit, protože Mele´ha navštěvuje město za městem a dostává pozvánku, aby zde byla "ozvěnou" sesterstva. Není tedy nezbytně podivné, že jste toho byly součástí, protože těchto setkání se účastní staré duše. Vy, které jste vnímaly, že s tím rezonujete, jste odpověděly na toto volání a jste zde, protože jste toho byly součástí. A během těch stovek let vás byly v sesterstvu tisíce. Takže jak se konají tato setkání starých duší po celé planetě, mnohé z vás s tím rezonují. Vy všechny jste byly součástí sesterstva v Lemurii v určitém období. Vy všechny jste byly součástí Lemurijského sesterstva v posledním "pachacuti" (pozn. překl.: časový úsek trvající 500 let). To není tak velké období. Také vězte, že toto společenství bylo statické - vůbec se neměnilo. Nebyl tu ten druh "novosti", evoluce či touhy mít něco nového - jako je tomu ve vaší současné společnosti. Takže zde byla stejnost přetrvávající po staletí. To znamená, že ať už je vám prezentováno cokoli, pamatujete si stejné druhy věcí.

Jedna z otázek byla na to, co jste dělaly. Dělaly jste to, co ženy ve společenství dělají vždy. A přesto existovaly specifické obřady, kterých jste byly součástí a které vás mohou překvapit.

Co dělali muži? (Kryon se usmívá.) Co si myslíte, že dělali? Byli to rybáři. (Směje se.) Na Havaji, v Lemurii to byl zdroj potravy. Věděly jste, že se tomu začali věnovat tak brzy, jak jen si dokážete představit? Mezi úkoly sesterstva patřilo to, aby jim poslalo ryby. Byla to součást moudrosti, kterou jste měly - přiváděly jste ryby do jejich sítí. Byly jste součástí všech elementů společnosti. I těch, které se týkaly mužů. Neexistovaly žádné "ponižující" či "méně významné" pozice. Muži rybařili a pak vám přinesli svůj úlovek, abyste připravili pokrm. Tak to bylo tisíce a tisíce let.

Měly jste velmi mnoho práce. Od úsvitu do soumraku jste pracovaly ve společenství. A dělaly všechny ty další věci. A to jsme se ještě ani nedostali k té zábavné části.

Některé obřady byly mužské, ale i tyto obřady jste zahajovaly vy. Byl zde tanec - mnoho tance. Byla zde hudba - hodně hudby. Ale mohlo by pro vás být zajímavé, že všechny tyto věci začínaly požehnáním od sesterstva. Tato společnost uznávala důležitost ženské moudrosti. Těch, které rodily a vychovávaly děti, připravovaly pokrmy... A muži toto uznání sdíleli. Zcela a naprosto. Bylo zde splynutí vědomí, které vědělo, co je to sesterstvo. Muži s vámi počítali - že nastavíte energii, že budete tím, kým jste byly, že vhodně a správně zrodíte děti, že se o ně vhodně a správně postaráte a že budete mít moudrost, abyste věděly, kdy je (děti) mít. A že tuto moudrost ponesete pro celou společnost, která na vás doslova závisela. Ať už šlo o obřady, zábavu... měly jste své úkoly i když šlo o smrt. O těchto věcech budeme jednoho dne také hovořit.

Mele´ha, jsou zde ještě nezodpovězené otázky, takže to nejspíš uděláme znovu. (Kryonovo pousmání.)

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.