Lemurijské sesterstvo
Uctění a zmocnění posvátného ženství

Hlavní myšlenka

Lemurijské sesterstvo

Semináře Lemurijského sesterstva jsou pozvánkou k aktivaci vaší Lemurijské DNA, znovuprobuzení vaší božské ženské esence a zasvěcení do Posvátného kruhu Lemurijských sester.

V Posvátném kruhu se dotýkáme našeho spojení se starodávnou lemurijskou moudrostí a znalostí, kdy mnohé z nás žily coby léčitelky, kněžky a zplnomocněné ženy. Připravíme oltář, jak jsme to dělaly již v mnoha životech, a společně vytvoříme ústřední záměr pro naši energii a modlitby. Společně pocestujeme do dob Lemurie, kdy jsme se scházely za účelem léčení, omlazení a podpory - kdy jsme byly ctěny jako základní část duchovně vědomé společnosti. Tato zásadní role Lemurijských žen pomáhala vytvářet rovnováhu s božskou mužskou esencí Lemurijských mužů a zajišťovala pokračující mír a harmonii po tisíce let. Kryon řekl:

"Původní Lemurijské sesterstvo bylo praktikováno ve všech částech Lemurie - na mateřské hoře i následně vzniklých ostrovech. Trvalo ještě dlouho po "staletích Akášického růstu" a i nadále se šířilo po celé Zemi, dokud nebylo zapomenuto kvůli atributům přežití a počátkům období dobývání.

Postupně se přeměnilo v některé z nejtajnějších společenství po celé Zemi. Bylo přejmenováno a dokonce i popíráno těmi ženami, které ho uchovávaly, až nakonec samy Kněžky vymizely kvůli nerovnováze, která ovládla lidstvo. Nicméně nikdy nevyprchalo z Akáši starých duší. Jako šepot minulé lásky - vždy bylo připravené se znovu objevit a znovu se rozhořet ohněm soucitu k veškerému lidstvu." - Kryon prostřednictvím Lee Carrolla

"Existuje rčení, které říká: ´Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny do boje.´ To se stalo definicí ´mateřské energie´. Řeknu vám jiné rčení: ´Kdyby byl ve světe vyvážen mužský a ženský prvek, lidé by nikdy neposlali své děti do boje.´" - Kryonův živý channeling "Rekalibrace moudrosti" předaný v Limě, Peru 27. listopadu 2011

Amber Wolf, PhD je zakladatelkou a tvůrkyní seminářů Lemurijského sesterstva. Jejím posvátným úkolem je pomáhat probouzet základní semena DNA všech sester. Její osobní zasvěcení do Lemurijského sesterstva proběhlo 09/09/11. A 10/10/11 obdržela silné doporučení od Lee Carrolla, aby znovu vytvořila starodávný Lemurijský obřad. Seminář Lemurijského sesterstva měl svůj debut 11/11/11 v Argentině, v Jižní Americe.

Amber i nadále dostává a channeluje informace a vedení skrze své pokračující spojení s Lemurijskými energiemi. Každé zasvěcení a aktivace, které obdrží, jí pomáhá sloužit evoluci Lemurijského sesterstva, aby mohla pomoci s vytvořením mostu mezi starodávnou moudrostí a moderními znalostmi. Amber nese láskyplné poselství Lemurijských sester pro ženy na celém světě. Své semináře pořádá především v USA, Kanadě a Jižní Americe, ale cestuje kamkoli je povolána...

(Pozn. překl.: Pokud to bude i vaším přáním, jistě jednoho dne zavítá i k nám a třeba i s Kryonem a Lee Carrollem...)

Amber Wolf PhD

Kruhy Lemurijských Sester

více informací později