Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův šestnáctý channeling

Následující channeling byl přijat v San Rafael na konci roku 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé, já jsem Kryon z magnetické služby. Zdravím vás, dámy! Opět hovořím před Lemurijským sesterstvem.

V minulosti jsem vám předal mnoho informací. Chci, abyste se na chvíli uvolnily a něco ucítily. Na této židli jsem před chvílí definoval, co je to innate (pozn. překl.: během channelingu pro širší publikum). Konečně jsem vám řekl, co to je, když máte biliony molekul identické DNA. Dochází zde ke splynutí. Jsou identické. Mělo by vám to cosi napovědět. Je zde systém a jejich identičnost je téměř jako vzor, kruh vytvářející pole, které je neviditelné, protože je multidimenzionální. DNA má tyto atributy a bude to objeveno. Už jsme vám říkali, že to pole je Merkaba. Také jsme vám říkali, že Merkaba je 8 metrů široká - to je asi 27 stop. To znamená, dámy, že každá z vás sedí v Merkabě někoho jiného. A stejně tak i já... Co se stane, když máte tolik Merkab pohromadě? Je tak vytvořeno další pole a vy o něm víte. Je zde kamarádství. Nedívejte se na mě jako na muže. Neposlouchejte hluboký hlas. Já jsem Kryon, nemám žádné pohlaví. Můj partner ustoupil stranou. Při těchto setkáních (LS) ho beru na místo, kde si nic nepamatuje. Mluvíme jako žena. Když se sejdete tímto způsobem a vzájemně se prolnete, zrodí se sesterstvo. To je příslib, když se shromáždí dvě či více žen. To protože jste propojené, vzájemně propletené. Společně vytvoříte plynutí energie, které je daleko větší, než když jste oddělené.

Mluvily jsme o tom, co jste dělaly v sesterstvu. Mluvily jsme o tom, co bylo důležité. Mluvily jsme i o tom, co jste nedělaly. Pokryli jsme toho už mnoho.

A teď chci mluvit o něčem dalším. Co si myslíte o tom, co jsem právě řekla? Některé z vás jsou velmi praktické. Musíte být. Některé nesete pochodeň rodinného příjmu, máte děti, děláte většinu práce. Já to vím. A v této praktičnosti přežití na planetě v této době, co si myslíte o tom, že tu jste? Jak to zapadá do přežití a praktičnosti? Dokážete být na chvíli ještě jemnější, než už jste coby ženy, a spatřit něco? Jaká byla pravděpodobnost, že zde budete jako ženy? Narodily jste se v této nadějné době, která potřebovala, abyste byly ženami, a vy jimi jste - to není náhoda. To už jsme vám říkali. Jste tu.

Zvoní vaše innate, vaše DNA pravdou, že jste byly součástí tzv. sesterstva v Lemurii nebo v tom, co následovalo, a dělaly jste sesterské věci? Odpověď zní, že jste opravdu byly - téměř všechny. Ne všechny v Lemurii. Některé z vás prováděly sesterské záležitosti mimo Lemurii, ale používaly jste k tomu energii Lemurie. Ale nyní zde sedíte společně, takže jaké je to přátelství? Mohly jste od sebe být vzdálené mnoho životů. Takže proč vám to nyní připadá jako jeden společný život? Co vás svedlo dohromady? A odpověď je tato, drahé - dámy, tohle byste měly vědět: když zkombinujete innate, Merkaby, tímto způsobem, je to bezčasé. Všechny sdílíte veškeré zkušenosti všech ostatních. Jsou to větší zkušenosti, než může mít jedna. A začínáte rezonovat tím, co vykonaly ostatní. Tento druh věcí vám říkáme poprvé. Když se Aboriginky (domorodé Australanky) věnují ženským záležitostem, počítají s těmito věcmi - že jim spojená energie pomůže vyřešit problémy jejich kultury. Že musejí jít na posvátné místo (i v přeneseném slova smyslu), aby to mohly udělat a tak se vzájemně zesílí, aby to bylo možné. Část tohoto zesílení bylo mylně identifikováno jako "dream-time" (čas snů). Vystupují ze sebe, aby prožily to, co prožívaly jejich dávné předchůdkyně - jste to vy s vámi, sdílíte stejnou věc. Pro ně to není lemurijské. Je to součást posvátnosti skály (pozn. překl.: mám dojem, že mluví o Uluru Rock). Ony mají svou vlastní "Lemurii". Ale vy s tím rezonujete.

Chci se vás na něco zeptat, zatímco zde sedíte - máte v sobě pocit velké moudrosti? Prostě ke mně buďte upřímné. Máte víc moudrosti, než vám může dát jeden život. Můžete se rozhlédnout po planetě a vidět řešení. Víte, která to jsou. Mimo vás je něco většího než vy, o čem víte, že to nemůžete identifikovat. Vždy jste to věděly. Nevíte, ke komu hovoříte, s kým si povídáte, ale vždy to tam je. Toto je chvíle, kdy o tom můžeme hovořit, protože vzájemně prožíváte jedna druhou. Je zde něco většího, než se zdá. Mele´ha ví, jak to vygenerovat - učily jí Plejáďanky. To je to, co se v ní probouzí. Proto vás provází určitými druhy věcí, které si pamatuje. Není to nezbytně skrze vás. Nemůžete mít lemurijské sesterstvo s někým, kdo si to jednoduše pamatuje. Učitelky, "ty, které ukazují cestu", průvodkyně jsou ty, které vás právě teď vedou. A Mele´ha je jednou z nich. Takže jí říkám - neslyšela jsem toho mnoho, o tvé hůlce (holi?), Mele´ha. Kam se poděla? Proč o ní nemluvíš? Proč jsi ženám neřekla, k čemu byla? Možná je načase, abych jim to řekla já.

Muži věděli, na co je. Předávaly jste si ji kolem dokola a každá žena, která ji držela, vyjádřila to, jak pomáhá mužům té kultury. Poslouchejte. Pomáháte mužům a to je vaše zaměření - bude se jim dařit při rybolovu? Vydají se na správné místo? Pošlete jim správnou energii? Jsou někteří z nich dysfunkční a nevyrovnaní? Úplně každá žena uchopí hůlku a hovoří o pomoci mužům. Teď víte, proč muži ve vaší kultuře milovali, co jste dělaly. I kdybyste pořádaly sesterstvo každou noc, oni by řekli: "Prosím ano, jděte a udělejte to." (Kryon se usmívá.) Podporovali to, protože viděli výsledky. Věděli, že když jste na setkání, vytváříte mnoho energie - bylo to tolik posvátné! - a vy jste o nich mluvily a pomáhaly jste jim. Věděly jste, že toto byla ženská role? Počítali s vámi. Oni vám zase pomáhali svým vlastním způsobem. Pomáhali vám s potravou, přežitím... všemi těmi věcmi, které muži dělají. Ale ženy byly zvláštní, protože měly svolení, aby překročily to, co mohou udělat muži. Když byly pospolu, vytvářely šamanskou energii, která pomáhala mužům. A tím pomáhaly samy sobě - byla to záležitost celé kultury. Chápete, že to vůbec není o oddělení pohlaví? Je to splynutí, jaké jste dosud neviděly. Chci, abyste si to pamatovaly. To je moudrost, kterou nesete.

Nechť to započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.