Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtrnáctý channeling

Následující channeling byl přijat v Minneapolis 1. srpna 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když před vás předstupuji, poznávám, že jsou v místnosti jiné z vás. Poslouchají a čtou to také mnohé další, které nejsou zde v místnosti. A já jako pokaždé opakuji - nenechte se zmýlit mužským hlasem, já nemám žádné pohlaví, jenom hovořím prostřednictvím muže. Byl jsem tam, když jste tam byly vy... (v Lemurii).

Chci hovořit jen velmi krátce o dvou či třech věcech. O předpokladech (domněnkách) a hypotézách ohledně toho, kým jste, kým jste byly a o čem toto je. Začnu však odhalením pro Yaweeho. A pro ty, které se k nám právě teď připojily, říkám, že je zde i Mele´ha. Ona je vůdkyní sesterstva a byla jí i tenkrát v posledních letech a dnech Lemurie.

Je tady také Yawee. Yawee je ten, kdo vytvořil Chrám omlazení na vrcholu velké hory, které nyní říkáte Havaj. Nyní chci něco vyjasnit, abys to pochopil, Yawee. Není vše vysíláno tak, jak myslíš, když s tebou hovořím. Je pravda, že ty jsi nikdy neobdržel nádheru omlazení v chrámu. Ty jsi omlazení poskytoval coby technik - s použitím toho, co jsi měl k dispozici. Byl jsi schopen předávat proces omlazení a jak už víš, zahrnovalo to novorozence s buňkami geneze, které mají dokonce i dnes při svém příchodu. To jsi tehdy dělal. A my ti říkali, že ty sám jsi nikdy neobdržel proces omlazení a přesto jsi žil mnohokrát déle než většina ostatních. Říkali jsme ti, že jsi k tomu používal tóny, ale to není tak docela pravda. (Kryon se usmívá a publikum směje.) Používal jsi tóny k úpravám, ale zde je to, co potřebuješ vědět - používal jsi kvantovou léčebnou techniku, stejně jako dnes. Zeptám se tě, co víš konkrétně o kvantových polích, a ty mi odpovíš, že nejsou lineární. To znamená, že očekávání "jak moc, jak často" a ostatní lineární věci u nich neplatí. A já dodávám, že "jak se daří léčenému, tak se daří léčiteli" - je to obousměrný proces. Byl jsi tam a poskytoval omlazení mnoha členům královské rodiny a těm, za které jsi byl coby Yawee zodpovědný, a nikdy sis neuvědomil, že to, co jsi umožnil jim, to jsi umožnil i sobě. Každý léčitel a léčitelka zde v místnosti i mezi posluchači ví, o čem hovořím. Víte to.

Když provádíte léčení, prožíváte okamžik uvědomění si toho, co se odehrává na lůžku. Uvědomujete si, že od vás lidé odcházejí jiní, než když přišli, a cítíte se požehnáni. Někteří vzlykáte radostí spolu s nimi. TO je kvantové léčení. Musím vám říkat, jaký je to pocit?

Některé provádíte čtení (energií) a vidíte a oslavujete přitom něco nádherného, co jste viděly u těch, které léčíte - jste při tom prožitku společně jedním. To je kvantový prožitek. To máš i ty, Yawee. A pokud jde o tóny? To byl jen "zákusek". A ty jsi to prováděl dobře. Šokujícím způsobem přesně.

Dámy, nyní se chci ponořit do tématu, o kterém jsem nikdy dřív nemluvil. Nazval jsem to "předpoklady" (domněnky) a už bylo načase. Co vás sem přivedlo, o tom už jsme hovořili. Lemurijské sesterstvo bylo speciální - ukotvilo Lemurii. UKOTVILO ji! Říkal jsem to už dříve - to, co se tam odehrálo, nastavilo energii a "pódium". Lemurijská civilizace si sesterstvo uvědomovala a ctila natolik, že bylo vnímáno velmi podobně jako královský majestát. Bylo respektované. Muži na vás záviseli - na tom, abyste nastavily tón ostrova. A při tom mezi vámi vzniklo ženské přátelství. Představte si, jaké to bylo v této pozici, kdy jste nastavovaly duchovní energii pro celou civilizaci - oni vás o to žádali, byly jste za to zodpovědné a mohly jste vidět, jak to funguje. To je to, co jste si zapamatovaly, ale nepamatujete si úplně vše.

Předpoklady - logika založená na čem? Pouze na tom, co znáte dnes. A tak se tedy do toho pustím - a nikdy dřív jsme o tom nemluvili. Toto byla počáteční civilizace a vy jste v ní byli "nemluvňaty". Nevěděli jste nic o kultuře a společnosti. O žádné z těchto věcí - to mělo růst společně s planetou. Ale měli jste to, co vám přinesli Plejáďané jako počáteční bod - vysoké vědomí. Fungovali jste na 44%. Dnes fungujete na 33%.

Pouštím se do tohoto tématu, abyste věděly, proč je to pro vás tak přitažlivé. Některé z vás si vzpomínají na něco, co nedokážete vysvětlit. Dovolte, abych se to pokusil vyjasnit. Osoba v méně vědomém stavu si pak nemůže vzpomenout na stav, ve kterém byla dříve. Takže si teď nemůžete zcela vzpomenout na stav, ve kterém jste tehdy bývaly, když jste nyní v méně vědomém stavu. Pamatujete si pouze na ten pocit. A to vás tolik přitahuje. Pocit vysoce vědomého stavu má také něco, co by se dalo nazvat "vedlejší účinek". Kolikrát už jste slyšely: "Byl/a jsem v Atlantidě, kde jsme měli vysokou technologii - vyšší než jakou máme dnes."? Nebo: "Byl/a jsem v Lemurii, kde jsme měli MNOHEM vyšší technologii než dnes." A: "Mayové vyrůstali s možnostmi vysoké technologie s počítači a lasery, antigravitačními zařízeními a takovými věcmi." Chci vám říci, že nic z toho neexistovalo. Nic z toho. To, co existovalo, bylo vysoké vědomí. Vědomí, které dokázalo plnit úkoly, jako byste tyto futuristické věci měli. Já tomu říkám "futuristický syndrom" - pamatujete si na věci, o kterých si myslíte, že je víte - pokročilou technologii, ale ve skutečnosti to bylo pokročilé vědomí a s ním jste dokázaly poměrně překvapivé věci, ženy... Okamžité spojení se Zdrojem, které vás naučili vaši plejádští učitelé a někdy i rodiče. To jste měly. Ach, je toho víc.

Předpoklady (domněnky). Můj partner mi jednou na pódiu (při channelingu) položil otázku: "V Plejádské kultuře byli tak pokročili - zvolili si fyziologický porod nebo ne? Kdo by něco takového udělal, pokud byste si mohli vybrat." (Kryon se směje.) Můj partner už měl odpověď, ale ještě ji zcela nepochopil. Až teď. Odpověď zní, že si opravdu zvolili fyziologický porod. A to vyvolalo zalapání po dechu v publiku - převážně mezi ženami. Pomyslely si: "To je pitomost! Pokud existuje možnost volby, proč by si to tak někdo vybral?" A já už na to mému partnerovi odpověděl - proto, aby byl prožitek porodu úplný. Ženy tehdy odcházely a říkaly si: "Nejsem si jistá, jestli tomu věřím." (Kryon se směje.) Nebylo totiž vyřčeno toto - domnívaly jste se, že jejich porod byl stejný pro ně jako je pro vás, že? Ale nebyl. Otázka: "Jak moc bolestivý byl porod pro Plejáďanky s úplně jinou fyziologií a naprosto odlišným postojem a vnímáním, se všemi těmi změnami vědomí a způsobem, jakým byly "stavěny" a "navrženy"...?" A já bych vám rád řekl, že porod pro ně byl potěšením. Co vy na to? "Žádný div, že si to vybraly!" Tuto otázku nikdo nepoložil.

Předpoklady. Co jste byly schopny udělat tehdy (v Lemurii)? Dokázaly jste ovládat procesy svého těla víc než tušíte. Nenaučily jste se dnes během léčebných procesů, že můžete provést změnu chemie jen s pomocí svých myšlenek? Vaše innate (vrozená moudrost těla) je naladěna na odstranění nemocí a všech druhů věcí, aby umožnila DNA být pokročilejší, rozvinutější - tak, jak byla navržena. Octněte se na okamžik v sesterstvu a představte si samy sebe v tom stavu - zdravé, se znalostí těchto věcí, kdy jste schopny ovládat bolest ve svém těle... některé z těch věcí, které nyní nejsou příjemné. Tehdy nebyly součástí vašeho vědomí, protože to pro vás nebyl problém. A na to si pamatujete. Žádný div, že jste přitahovány k vyššímu vědomí. Nevíte, jaké to bylo, protože nedokážete myslet nad úroveň, kde se nacházíte. Jak porostete a budete se dál vyvíjet, zkušenosti sesterstva vám budou jasnější. Některé z vás si dokonce vzpomenou na písně. Ne na tóny, ale na písně. Ty budou znít ve vaší hlavě a vy si vzpomenete na tu krásu, na přátelství a kontrolu nad vašimi vlastními já, které jste měly. Bylo to nádherné. Není divu, že vás to tolik přitahuje. Já tam byl. Byl jsem tam po celou dobu. Nic nepředpokládejte. Pochopte, že je toho na tom příběhu mnohem víc, než tušíte.

Mele´ha, započni setkání.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.