Lemurijské sesterstvo
Akce Lemurijského sesterstva v ČR

PLÁNOVANÉ AKCE:

Ženské setkání - NA PRAHU

Na slib setkávání se v menším kroužku jsem nezapomněla, jen prozatím nenastala ta správná synchronicita... nicméně věřím, že k němu ještě dojde - ve správnou chvíli a na správném místě ;-)