Lemurijské sesterstvo
Akce Lemurijského sesterstva v ČR

LS na Vyšehradě
(23. června 2018)

První setkání žen, které ve svém nitru cítí volání LS, ale také volání těch, které odkaz sesterstva nesly napříč dějinami naší země...

Amber - Mele´ha v ČR

Tato událost je zatím ve stádiu jednání, dáme včas vědět. (Předběžně tuto akci směřujeme na 28. září 2018, tedy den před Kryonovým seminářem.)