Lemurijské sesterstvo
Akce Lemurijského sesterstva v ČR

Amber - Mele´ha v ČR

Ano, Amber přijede na setkání s Kryonem v září t.r., navíc společně chystáme setkání čistě pro LS a to v pátek 28.září 2018 - v současnosti hledáme vhodný prostor v Praze (pro cca 150 osob, možná i 200, pokud byste o nějakém věděly, kontaktujte mne na adrese: kucharova.marie@seznam.cz).