Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův patnáctý channeling

Následující channeling byl přijat ve Vancouveru 5. září 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nyní to trvalo trochu déle, než partner ustoupil stranou. Nemá být zde, aby neovlivňoval tyto zprávy svými předsudky. "Nemůže si pomoci" se svou mužskou stránkou o nic víc, než vy s vaší ženskostí. Je to atribut pohlaví, který samy máte rády nebo nemáte. Máte tedy pak předpojatost vůči svému pohlaví. Stává se, že máte rády to, kým jste, své pohlaví a to druhé byste v žádném případě nechtěly. Jsem si toho vědom u těch, které teď sedí přede mnou.

Dnes jsme zde hovořili o vyspělých společnostech. Možná je to věc, která je hodně ironická, že jsme nikdy u této vyspělé společnosti, která měla DNA fungující na vysoké úrovni vědomí, nikdy nehovořili o její spiritualitě. Rád bych vám řekl, že pouze, POUZE, u čtvrté "sféry lidstva", která probíhala v posledních deseti tisících letech, byly ženy spirituálně postaveny do podružné pozice. Takže ve vyspělé společnosti, o které jsem hovořil, byly ženy stále viděny jako ty, které přináší celému lidstvu to, co pochází z Tvořivého Zdroje. Dávalo to velký smysl, jak řekl můj partner. Dávalo smysl, že Stvořitelka života, matka, je také zodpovědná za dar intuice, a také intuici spojenou s Tvořivým Zdrojem. Dávalo to velký smysl. Teprve v posledních deseti tisících letech se to změnilo. Takže by se dalo říci, že jako Lemuřanky a jako ženy, jste měly daleko víc životů, kdy jste byly duchovně naladěné a vyrovnané, než nyní. Daleko víc.

Rád bych teď hovořil osobně za mého partnera. Neví, že řeknu tyhle věci. Byl právě v Lemurii. Je zde smutek, který cítí. Není to smutek... (Kryon dojatě) není to smutek, kvůli tomu, že už tam není. Je to smutek, pro to, co se tam stalo. Co se stalo, když ženy ztratily svou roli, kterou vždy měly? On si to pamatuje. Přitahuje ho to, přitahovalo ho to v době, kdy mu bylo čtrnáct, kdy jel poprvé (v tomto životě) na Havaj, a pak se tam znovu a znovu a znovu vracel. Nese pro něj mateřskou energii. A tato mateřská energie už tam není. Protože se vše změnilo. Změnilo to celou planetu a on je smutný, protože když se tam vrací, pamatuje si "lůno" spirituality. A to náleželo ženám. Nyní to tak není. Jako muž pláče kvůli skutečnosti, že ztratil svou matku, abych tak řekl, metaforicky. Ztratil matku-Boha, chcete-li to tak říci. Ženská stránka v Lemurii, byla ta, ke které se obracel. Obracíte se k matce pro poznání Boha. A to je pryč. To je to, co vám chci říci. A muži po celé planetě jsou také zapojeni v tomto smutku kvůli tomu, co se stalo. Ženy, nebojujete proti spirituálnímu rozdílu mezi pohlavími, když máte muže z Lemurie, který si přeje, aby to bylo stejné. Je to jako když máma zemře a táta se stará o vaření, nebo dělá všechny ty věci, které máma běžně dělá, vychovává děti... a dělá všechnu tu práci. Dělá tu práci.

Celá tato skupina a všechny ženy, které se od teď zúčastní jako "sesterstvo", jsou zapojeny v tom, aby si nárokovaly energii rozpomínání. Některé z vás řeknou: "Budeme za to bojovat, získáme to zpět, to je způsob, kterým bychom se měly ubírat..." To je tak lineární! To je tak stará energie! Tady je to, co bychom rádi, abyste udělaly. Není to dnes tolik o Lemurii, jako spíše o VÁS. Tady je, co byste měly udělat. Chtěl bych, abyste si nárokovaly své právo duchovních lídrů této planety. Bez ohledu na to, co se tady děje. Čím více žen si uvědomí, kým jsou, kým byly a co udělaly, a budou se podílet na ceremoniích, radosti a oslavách, čím více žen bude tohle dělat, tím víc skutečně změní vědomí reality. Čím více žen tohle udělá, tím více se přiblíží skutečné změně vědomí a rovnováze mezi pohlavími, když dojde na změnu spirituality. Nebojujte, abyste to znovu získaly, staňte se takové UŽ TEĎ! A to je rozdíl! Když se takové stanete nyní, oslavujete fakt, že ve vaší Akáše budete "posouvat vpřed" k TEĎ to, co jste dělaly a co děláte nyní. Vy jste spirituální lídři této planety. Dává to smysl. To co se děje, je velmi stará energie. Je velmi lineární a může se změnit.

Rovnováha se časem vrátí k dřívějším způsobům. Ale tato rovnováha musí nějak začít. Nebude to okamžitě a nebude to všechno nutně intuitivní. Takže staré duše, které byly na určitých místech, nyní posouvají zpět a kupředu, od minulosti do současnosti realitu toho, co dokázaly, kým jsou a toho, co uděláte dále. Stanete se takové, jaké jste byly. Nepřejte si být, nebojujte, abyste se byly... jednoduše BUĎTE! A v rámci ceremonií, v nichž vás Mele'ha vede, prostřednictvím jejího rozpomínání, přenášíte vlastní Akášu do současnosti. Čtyřicet tisíc, padesát tisíc let, na tom nezáleží, vše je to tady, uvnitř vás. Cítíte to, sedíte na tom, víte o tom. A tak vezměte to, co bylo během času rovnováhy, a aplikujte to nyní na sebe. Vyváženým způsobem. To začíná měnit rovnováhu planety. Jste předvojem, abyste přinesly zpět to, co bylo. Čas, který zde byl dříve, plný respektu k duchovním záležitostem, bude znovu v rovnováze. Nebude nutně úplně stejný jako byl, ale ženy budou znovu postaveny na vrchol, jak by měly být. A když říkáme na vrchol, myslíme tím, že budou vysoce respektovány mezi pohlavími - jako ty, které vynesly na světlo nejvíce intuitivních informací, které může Tvořivý Zdroj předat lidstvu. Přišlo to od žen, ve svém počátku. A bude to tak znovu. A mělo by to tak být. Dává to smysl.

Toto jsou informace, které jsme vám chtěli předat v tomto krátkém čase. Návrat k dřívějším způsobům. Nestane se to skrze starý, lineární proces, prostřednictvím toužebného myšlení nebo síly, nebo jinými způsoby, které by vás možná napadly. Budete to uvádět do pohybu, stanete se tím. Nyní. To mění planetu. Je to velmi metafyzické, velmi multidimenzionální. Ale velmi skutečné. Dnes večer bych rád, abyste odstranily to, co si myslíte, že je skutečné. A chci, abyste seděly zpříma jako duchovní lídři planety Země, kterými byste měly být. Tak jak to bylo. Protože to dává smysl.

Nechť setkání započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.