Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý sedmý channeling
"Jste zrcadlem Boha - 5. paprsek"

Následující channeling byl přijat 11. srpna 2018 v Portlandu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje zcela stranou. Už jsme to popisovali dříve. Toto je chvíle mezi mnou a vámi. Ano, je pravda, že později toto uslyší mnozí další. Ale právě teď to neslyší. Jste to jen vy a já. Také jsem vám říkal, ať se nenecháte zmást mužským hlasem. Protože nyní to nehovoří mužský hlas. Na této planetě je těžké nemít jedno či druhé pohlaví a předávat vám poselství. Takže chci, abyste na chvíli odložily tuto realitu a poslouchaly. Protože toto poselství je z druhé strany závoje a můj partner tu není, takže neví, co zde nyní říkám. Zjistí to později, stejně jako ostatní. V tuto chvíli jsem to jen já a vy.

Někdy musíte odložit svou realitu, abyste uvěřily, že Lemurie byla skutečná. Že před těmi mnoha lety jste se podílely na něčem, co bylo tolik jiné. Už mnohokrát jsme zmiňovali, jaká je pravděpodobnost, že jste byly tenkrát ženami, když jimi jste i teď. Zdá se, jako by to byla náhoda, ale není. Nádhera lásky, která vstoupila do tohoto plánu, způsobila, že jste ženami i teď. Zatímco zde sedíte na židlích, jen vy a já, zeptejte se samy sebe: "Je možné, že jsem prožila minulý život v době původního učení?" V době Lemurie, která trvala tisíce let, jste možná nebyly ve stejné skupině žen, vzájemně jste se neznaly, ale měly jste stejné učitelky - hvězdné matky. A z toho vyplývá přátelství - prožily jste život, který představoval počátek Akáši. Podílely jste se na něčem skutečně nádherném a jedinečném. A pokud jste tam byly - a to víte jen vy, přesně to vás totiž přivedlo sem na tato sedadla - pokud jste se podílely na něčem skutečně hvězdném, pokud před vámi seděly a milovaly vás ty z hvězd, pokud jste se jako děti účastnily učení, které vám předávaly, pak jste v tom pokračovaly i v dospělosti a když jste dosáhly určitého věku, pak se všechno změnilo - učení se změnilo a matky vám pohlédly do očí a řekly: "Je načase, abyste se dozvěděly o vyšším vědomí, protože nyní ponesete břímě, plášť šamana." Když vám toto plejádská matka řekla, nemyslela tím jen retrospekci, měla tím na mysli, že to od té chvíle ponesete už navždy.

Součástí Lemurijského kola učení byla přicházející Akáša, to znamená, že vám učitelka řekla, že budete žít znovu. Víte, v Lemurii jste prožily svůj první život. Řekla vám, že se vrátíte mnohokrát a že si vybudujete celou řadu vzpomínek, které se ve vás nějakým způsobem "uskladní". Že si je nezbytně nezapamatujete stejně jako byste četly knihu, ale že ve vás budou podvědomě, abyste se na ně mohly rozpomenout. Řekla vám, že čas, ve kterém se právě nacházíte, a učení, kterými procházíte, ve vás zůstanou, abyste se na ně jednoho dne mohly rozpomenout. Pokud byste dosáhly toho, co mnozí považovali za nemožné, a projdete velkým posunem, pak nastane chvíle, abyste to vše mohly znovu probudit. A tak zde sedíte na židli a ptáte se: "Byla jsem tam?" Většina z vás tam byla, staré duše. Každá z vás je velmi starou duší - a všechny jste tehdy byly a jste ženami. Za chvíli něco uděláte. Jak už jsem říkal - jen mezi námi, ostatní si to poslechnou později, teď je to jen mezi námi. Setkáte se s muži a něco uděláte. Provedete malý obřad uctění.

Na Lemurijském kole učení je paprsek, který nese název zrcadlo. Jako děti jste se k tomu učily jen základy, jako dospělé už něco víc, ale když jste byly "šamanky v tréninku", mělo pro vás zrcadlo nejhlubší význam. Ten paprsek směřuje z vnějšku ke středu a ze středu zase ven. Je to obousměrná cesta. Zrcadlo je to, když se díváte samy na sebe a vidíte Boha - a když se díváte na Boha, vidíte sebe. Zrcadlo je to, když pohlédnete do očí jinému člověku a vidíte Boha a sebe samé. Je to trénink, který říká šamance: nikdy nemůžeš nic vidět zvenčí, vždy musíš vstoupit dovnitř, tam najdeš to, co máte společné - krásu, soucit a esenci, kterou možná nečekáte. Ten trénink spočívá v tom, šamanky, že ať jdete kamkoli a potkáte se s kýmkoli, najdete sebe v nich a je v sobě. Bůh je ve vás i v nich. Ta stejnost ve vás je neobyčejně krásná. Všechno ostatní je jen "skořápka".

Za okamžik vejdou muži do místnosti. Něco vám povím. Něco, co víte velmi, velmi dobře. Týká se to rozdílu mezi pohlavími v této kultuře. Muži se nesetkávají v takovýchto kruzích a neprovádějí obřady. Není to něco, co by chtěli dělat. Není jim to příjemné. Dokonce ani ti nejduchovnější z nich se nechtějí setkávat v kruhu, zpívat společně písně a provádět obřady. Nedělají to. Muži často vytvářejí skupiny, ve kterých se setkávají, studují a diskutují. Je to intelektuální záležitost. Nesetkávají se, aby zpívali písně. Několik mužů tedy přijde na chvíli sem. Pro některé z nich to znamená, že se musí trochu přemáhat, přesto však přijdou. Někteří z nich nemají naprosto žádné tušení, proč přišli, ale přesto přijdou, protože vy jste tady a oni zrovna nemají nic lepšího na práci. (Kryon se směje.) Až to však skončí, možná budou mít v očích slzy. To kvůli tomu, co uděláte.

Pokud se chystáte praktikovat zrcadlo, pak chci, abyste se na to připravily. Chci, abyste viděly Boha v sobě. A udělejte z nadcházejícího obřadu uctění něco, na co nikdy nezapomenou. Nejen obřad, ale okamžik, kdy se na okamžik zastaví čas a kdy se na ně dívala skupina lemurijských žen s nádherným srdcem a viděla v nich i v sobě pouze Boha. Okamžik, kdy zmizela pohlaví a to uctění se týkalo jejich i vašeho života, společné cesty a spolupráce obou pohlaví při řešení společné skládanky. Nezpůsobte to, že by se cítili nepříjemně. Uctěte je zrcadlem.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.