Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třetí channeling

Následující channeling byl přijat v Sun Valley, 10. ledna 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento channeling předává muž, ale z druhé strany závoje. Bez ohledu na hlas, který slyšíte, bez ohledu na jeho hloubku, my jsme obojí. Musíte pochopit, že ten, koho znáte jako Kryona, je obojí. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Proto k vám přicházíme zcela a naprosto neutrální. A tak pro vás máme moudrost věků - abychom vám ji předali.

Toto poslouchají i někteří, kteří možná neuvítají informace, které se vám chystám předat, protože neslyšeli zbytek příběhu, který jsme vám předali dříve. Takže jen dovolte, abych vám řekl, že mluvíme o uplatnění numerologie na tento rok, který nazýváme rokem dva. Odkazuji na fakt, že rok 2012 byl koncem uspořádání - velmi dlouhého věku. Rok 2013 byl rokem rekalibrace, takže jsme ho ani nepočítali v nové energii. Rokem jedna byl tedy pro vás i pro nás rok 2014 a rok, ve kterém se nacházíte - 2015 - je tedy rokem dva. V roce dva je toho pro vás hodně, co můžete slyšet a číst ohledně pohlaví, se kterým jste sem přišly. Na okamžik pro vás chci shrnout některé věci, které jsem řekl při minulých setkáních tohoto sesterstva.

Nejprve vám chci něco připomenout, protože jste to možná dříve "neviděly" či nerozpoznaly. Jaká byla pravděpodobnost, že budete mít toto pohlaví tentokrát a zároveň, že jste ho měly i v dobách Lemurie? Ta pravděpodobnost se zdá být v rozporu s tím, čemu říkáte "náhoda". A proto vám chci říct, že to nebyla vůbec náhoda, staré duše, plánovaly jste to. Když jste sem přišly původně, neměly jste tušení, že překročíte milník. Vlastně předpovědi při vašem narození říkaly přesný opak. A přesto zde vždy existoval tento potenciál a vy jste teď tady - v nejlepším z obojího. Překročily jste milník a jste ženy. A nyní to začíná být zvláštní druh změny. Máte společnost, ve které žijete, máte očekávání a všechny ty věci, kterými se zabýváte a které jsou spojeny konkrétně s vaším pohlavím. Některé z vás jsou s tím spokojené a jiné ne. Ale na tom nijak nezáleží, pokud jde o to, co se vám chystám povědět. Protože výzva před vámi je taková, kterou možná nečekáte - tou výzvou je rok dvojky.

Dvojka v numerologii znamená dualitu. A dualita, zejména pro ženy, zahrnuje svět, který je kombinovaný i s posvátným světem. Věci, které přinášíte se svým pohlavím, které jsou pro vás specifické - když hovoříte o přežití, výchově dětí, péči o rodinu a bytí s partnery - tyto věci jsou součástí vaší duality. A vy se je snažíte vyrovnat s posvátnou energií, která ve skutečnosti nemá vůbec žádné pohlaví. Takže o co vás žádáme, abyste udělaly v těchto dnech tohoto roku, kdy skutečně začíná nový věk? A odpověď je tato - zvýšená dualita ve vás začne vytvářet poznání rozdílu mezi tím, čím si myslíte, že jste, a tím posvátným, čím skutečně jste.

Někteří řeknou, že jste v ženském hnutí - že je načase, abyste se chopily své síly, že je čas na to a na tamto... Ne, není. Je načase, abyste vedly cestu v soucitu. Toto je cesta, kterou očekáváme od jemného pohlaví. To je to, co očekáváme od moudřejšího pohlaví - toho, které vychovává děti Země, tedy celé lidstvo. Vyostření duality způsobí, že si budete více vědomy rozdílů i podobností, a také toho, co můžete udělat, abyste obojí spojily, abyste byly ještě soucitnější. Můžete vést.

Teď mohu říct, že to vše není zas až tak nové. (Kryon se usmívá.) Ale v této nové energii budete mít mnohem větší vliv. Mnohem větší! Bude mnohem víc těch, kteří vás budou poslouchat, protože uvidí, že to váš život odráží. Na Zemi jsou některé členky vašeho pohlaví, které jsou oběťmi. Vy ne. Chci vám říci, že úplně každá z vás zde, je mocná. Vy máte soucitné činy. Vy zastupujete ty, které nemohou dělat nic. Zastupujete ty, které jsou skutečně oběťmi, protože to, co uděláte coby staré duše, je něco, co se rozšíří k těm, které nemají to, co máte vy - znalosti, moudrost, schopnost mít mnohem mocnější život v této kultuře. Drahé, čím větším budete světlem, tím laskavějšími se stanete ve svých činech - vůči svým rodinám, svému okolí - a tím více budete respektovány. Říkám vám, že existuje důvod, proč právě ženy jsou "u kormidla". Ach, i muži jsou důležití, ale ženy jsou "dárkyněmi života". To ony dávají život. A to vytváří rozdíl pro ty, kteří jsou s vámi coby vaši partneři a vaše rodina. Není žádná role, kterou byste měly hrát tak nebo onak. Vy všichni máte roli mistrů.

A o to vás tedy žádáme - rozpoznejte to, nahlížejte na to jemně, láskyplně a moudře.

Rok dvojky je tu.

A tak to je.


Kryon

Pozn. překl.: přečtěte si i poselství od Lenky Chudějové s názvem Ženy a jejich linie... nádherněji to snad ani nelze vyjádřit. 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.