Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtvrtý channeling

Následující channeling byl přijat v Austinu 8. února 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Řekl jsem to už mnohokrát, ale chci, abyste to slyšely znovu - vím, kdo tu je. Vím, co se tu děje. Duch, Bůh, tvořivý zdroj ve vás - jakkoli ho nazvete - není ve vakuu. Ať už jste s sebou na tuto židli přinesly jakékoli záležitosti a problémy, Bůh je všechny zná. Vše, o čem věříte, že je nemožné, vaše starosti, problémy, radosti, touhy - to vše Bůh zná. Když začnete meditovat, máte tendenci vysvětlit svůj život, ale to nemusíte - my tam byli. Je to osobní Bůh, na koho se díváte. My jsme VE VÁS a vždy jsme byli. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Žádné. Pohlaví máte pouze na planetě. Najdete je i na jiných planetách. A existuje mnoho důvodů, proč existují pohlaví, ale ty důvody jsou různé.

Když se shromáždíte jako ženské pohlaví - zejména na této planetě - je zde přátelství. Pokud mi dovolíte, dokonce i s hlasem mého partnera, abych se stal jednou z vás, pak říkám, že my přemýšlíme jinak. Jsme jemné. Rozumíme věcem, které druhé pohlaví nejspíš nepochopí. Díváme se na svět soucitněji a méně černobíle. Mezi námi je pocit "vědění". Existují pro to důvody a i samotná vaše těla jsou navržená pro víc než jen pro rození dětí. Už dříve jsme o tom mluvili, o hloubce toho, co máte - že to vy jste ve svém lůně nesly veškeré lidstvo. Samotný fakt, že se ve vás zrodila duše a čekala s vámi devět měsíců (nebo o něco méně či déle), dává této duši možný postoj toho, kdo jste vy. Neodchází z přátelství se ženou při narození. To má speciální význam pro planetu osetou Sedmi sestrami (pozn. překl.: těmi, kdo přišli z Plejád) - ženskou energií. Ta jemnost by vás neměla opustit. My jsme jiné.

Dnes chci, abyste udělaly něco z toho, co jsme dělaly minule, když jsme se spolu setkaly, a chci, abyste to ještě rozšířily. Je načase, abyste si začaly vzpomínat, kým jste byly. Abyste se podívaly na svou rodovou linii a byly jste na to hrdé. První věc je tato - opakuji to téměř pokaždé, když jsme spolu, a řeknu to znovu - není náhoda, že se tentokrát nacházíte v ženském těle a že je vám to příjemné. Ve skutečnosti mnoho z vás cítí, že přesně sem patříte. A bez ohledu na to, kolik životů jste prožily, můžete se přít o tom, že čas od času pohlaví střídáte, protože cítíte, že přesně do tohoto patříte. To protože v tomto jste začaly. Není to náhoda, že pohlaví, které jste měly v Lemurii, máte i teď. Není to náhoda. Je to tak záměrně. Jste doma. Cítíte se dobře. Ale já chci hovořit o rodové linii, kterou jste prošly.

V minulosti jsme mluvili o Yaweem, mužském knězi z Lemurie. Vy ho nyní znáte pod jménem Todd (pozn. překl.: Dr. Todd Ovokaitys - lékař, výzkumník a člen Kryonova týmu). Není náhoda, že je muž teď a byl jím i tehdy. Protože věci, které musí udělat, vyžadují, aby je vykonal muž - teď, stejně jako tehdy. Je to spojeno s více věcmi, než tušíte, protože jednou z věcí, které dělal, bylo to, že poskytl své semeno pro proces osetí planety, protože jeho matka byla Plejáďanka.

Není náhoda, že toto vede Mele´ha (pozn. překl.: čte se "Meli-há" a má na mysli Dr. Amber Wolf) a že se probudila pomalu a vhodně ve správný čas, aby se mohla chopit své síly. Toto jsme jí nikdy dřív neřekli - odchod (smrt) jejího milovaného jí dala svolení k tomu, aby se chopila své síly. To byl jeden z důvodů, Mele´ha, proč odešel, kdy odešel. Bylo zapotřebí, abys vstala a byla sama - pro tuto chvíli, v tento okamžik, v letošním roce - a abys dělala, co děláš. Je to výsledek tvé rodové linie - kým jsi byla, cos vykonala... abys byla ženská duše, která vede mnohé na místě, kde jsi. Je to vhodné a nádherné, že se to stalo tímto způsobem. A tady teď jsi a my tě poznáváme.

Jaká je vaše rodová linie, dámy? Čím jste prošly? Oběma pohlavími. A přeji si, abyste právě na tom dnes večer pracovaly. Protože abyste se na tom mohly plně podílet coby ženy, je zapotřebí, abyste odložily to, co se odehrálo mezi "tehdy" a "teď". Můžete to udělat. Můžete to udělat třeba i jen na hodinu a půl, pokud chcete. Chceme, abyste to udělaly, aby vás nic z toho neovlivnilo. A já to říkám, protože je toho mnoho, co jste zažily coby ženy. Jako průkopnice jste ztratily mnoho dětí - mnohé z nich nemohly žít dlouho a ani jsme to nečekali. Dnes je ztráta tolika dětí neslýchaná, tehdy to bylo běžné. Tomu se nic nevyrovná. Přesto jste se zvedly a pokračovaly... zkusily jste to znovu.

Místo, kam vás muži v průběhu věků umístily - nedoceněné, nehodné... to nás trápilo. Trpěli jsme a byli tam spolu s vámi. A druhá strana mince, když jste byly muži - války, kterými jste prošly, tváře těch, které jste zabily, bitvy, které jste musely spatřit, než jste zabodly ostří do jejich srdce... a jak jste si s tím jako lidské bytosti poradily, to vše je ve vaší Akáše. Obě pohlaví procházejí obtížemi, těžkými časy a krátkými životy - to vše je ve vaší Akáše. A to právě teď nepotřebujete. Právě teď, pro tyto chvíle, to nepotřebujete.

Ve vědomí je síla a já vám nyní řeknu, ať alespoň dočasně odkládáte tyto věci, kdykoli potřebujete, a soustředíte se na to, kdo skutečně jste. Právě teď. S mocí, kterou máte, s ženským vědomím a jemností, které dáváte planetě. Planeta se stává jemnější - je více jako vy. V tuto chvíli je zcela o mateřské energii. Planeta nastavila svůj kurz svého vědomí a směřuje k tomu, aby byla více matkou.

Nikdy v historii nebyl čas, kdy byste byly důležitější v tom pohlaví, které máte. Které my máme. Na mé straně závoje není žádné pohlaví, takže toto nyní udělejte spolu se mnou... Chci, abyste tyto věci odložily. Chci, abyste svým vlastním způsobem a ve své vlastní mysli řekly, že ochotně odkládáte vzpomínky na vše od Lemurie až do dnešního dne. Pro teď je nepotřebujete. To očistí následující obřad. Co jste byly tehdy, tím jste teď. A některé z vás si to dokonce pamatují. Vše mezitím bylo jednoduše dospívání. A tady jste - připravené pracovat. Nechť tato práce započne.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.