Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý druhý channeling

Následující channeling byl přijat 24. března 2018 v Sacramentu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy, drahé sestry. Já jsem magnetický mistr a vím, kde jsem. Můj partner ustupuje zcela stranou na výraz úcty k pohlaví, které je specifické pro toto setkání.

Kryon nemá žádné pohlaví. Na druhé straně závoje neexistuje polarita pohlaví. Je zde čistý soucit, čistá láska a zprávy jsou vám odsud předávány některými způsoby, které jsou někdy pochopitelné a jindy ne.

Někdy tyto channelingy poslouchají ti, kteří neslyšeli channelingy, které jsme předtím předali pro obě pohlaví. Takže dovolte, abych jen velmi, velmi rychle poukázal na channeling, který jsme předali právě před chvílí. Popsal jsem fakt, že starým duším byl v této nové energii dán úkol náročné práce. (Pozn. překl.: tento channeling se pokusím brzy přeložit pro hlavní Kryonův web, ještě nevím pod jakým názvem, ale "heavy lifting" je v podstatě výraz pro náročnou dřinu, velkou zátěž, odpracování podstatnější části toho, co se odehrává...) A ta náročná práce je metaforou pro soucit v oblastech, ve kterých je obzvláště těžké být soucitný - pro to, abyste se dívali na ty, na které je těžké se dívat, protože jsou jádrem potíží, a milovali je - pro to, abyste dokázali vidět různé situace z nadhledu a napravit je. Toto všechno, obecná náročná práce, jak jí říkáme, je určeno pro všechny pracovníky světla a staré duše na planetě. Také jsme říkali, že je to počátek pozvedajícího se a vyvíjejícího se vědomí. To všechno je pravda. Můžete se však ptát, zda tento obecný úkol platí i pro sesterstvo, pro skupiny dřívějších Lemuřanek, které byly šamankami. Ano, je, ale nyní trochu pokročíme...

Tato náročná práce nemusí nezbytně spočívat v tom, o čem jsme hovořili v minulém channelingu (pro širší publikum). Pojďme si popovídat o náročné práci ve 3D. Pojďme na okamžik hovořit o vašem pohlaví a o tom, čím jste prošly, co jste vydržely, protože se něco děje, drahé. A to něco je i ve zprávách, které jste viděly. Pojďme hovořit o jiném druhu náročné práce. Pojďme hovořit o tom, co vaše pohlaví zažívalo život za životem po téměř celou dobu, co jste na planetě. Ještě abychom byli fér - vy všichni čas od času měníte pohlaví, drahé. Byly jste i muži a muži byli vámi.

V průběhu všech těch dob, kdy jste byly ženami, jste ve 3D na planetě odvedly více než férový podíl této náročné práce. Byly jste terčem v mnoha záležitostech, které jsou nevhodné, v tolika případech, které byly skryté - vy všechny. Ale náhle v tomto životě po roce 2012 jste znovu v ženském těle z určitého důvodu - to abyste měly schopnost se probudit k něčemu v této odlišné době... abyste se probudily k něčemu, co vám ve vaší Akáše začne připomínat, kým jste byly v jiné době a na jiném místě - připomínat vám vaše tehdejší šamanství v dobách, kdy jste prováděly náročnou práci. Tehdy bylo vaším jediným úkolem v rámci této náročné práce zodpovědnost za vedení vaší civilizace a to pro vás nebylo tak těžké. Vůbec ne. Pro vás to byla čest, privilegium - to jste prostě dělaly. Tohle jste dělaly! A teď, o všechny ty tisíce let později jste tu znovu a rozpomínáte se, až na to, že nyní jste ve společnosti, kde tomu tak není, kde nemáte stejnou pozici, že? Místo toho se musíte neustále dřít s tím, že je toho na vás tolik nakládáno tolika různými způsoby... (Kryon soucitně.)

Chci vám povědět něco, co jsem dosud ještě neřekl. Ne tímto způsobem. Součástí toho, proč jste zde pospolu, je spoluplynutí energie, abyste na této planetě posunuly vpřed něco, co se teprve začíná otevírat - a to je konec náročné práce pro vaše pohlaví ve 3D. Začíná průlom, že? Všimly jste si něčeho, co bylo odhaleno dokonce i ve vašich zprávách? Nikdy dřív to odhaleno nebylo. V historii životů, které jste prožily, nikdy nenastal takovýto průlom, kdy se tajemství udržovaná ženami začala otevírat - a nejsou to jen tajemství, je to i čištění. Cítíte, jak se to děje? Je to čištění, které začíná dosahovat toho, o čem sesterstvo je. Návrat k tomu, kdy nebudete muset provádět těžké čištění, náročnou práci, NIC TĚŽKÉHO!!! Jednoduše existujete, abyste mohly vést ty kolem vás s moudrostí, kterou máte. To není práce, je to důvod, proč jste tady. Obřad, který provedete, channeling, který uslyšíte od hvězdných matek - to vám o tom poví. Konec všeho těžkého. Začíná se to otevírat dokořán. Začnete to vidět ve vaší společnosti...

Takže to, co děláte, je šíření světla mezi ostatní ženy, které se rozpomínají na to, kdo jsou a jakou hrají roli - na Zemi, nikoli jen ve své společnosti. Roli, se kterou jste začaly a ve které už není nic náročného, nic těžkého. Doba, kdy nebudete muset posílat soucit, kdy nebude... (Kryon dojatě, Leemu obtížně hledá slova) kdy nebudete muset nikomu říkat, že mu odpouštíte, protože nebylo co odpouštět. Bylo to tak čisté, tak krásné, nebyla v tom žádná těžkost - ne jako dnes. Chci, abyste se znovu vrátily k té době, překoncipovaly jste se do té pozice a abyste to cítily tak silně, že se budete moci odsud zvednout a cítit se tak čisté! Jste znovu těmi, kterými jste byly. Vůbec žádná těžkost, žádná břemena, která byste musely nést. Ne taková, jaká myslíte. A jediný způsob, jakým to bude ve vaší společnosti pokračovat, aby se to otevřelo dokořán, je s pomocí skupin žen jako je tato, které si pamatují na dobu, kdy byly čisté a kdy nebylo nic, co by musely odpustit, kdy nebyla žádná zrada. Vše, co měly, byla radost z vedení, z nádherné šamanské láskyplné cesty pro civilizaci kolem nich. Je to jako to, co cítíte u novorozeněte - je tak čisté a před ním je neznámá, ale drahocenná budoucnost... To je to, kdo jste. To je to, co si pamatujete. To je to, po čem toužíte. Ale pojďme po tom jen netoužit, ženy, protože to je stav mysli Tvořivého zdroje - soucitný, nádherný a čistý. To je to, kým jste byly. A dnes zde sedíte se zátěží, která taková vůbec není.

Chcete vědět, o čem skutečně je sesterstvo. A my vám tyto věci už říkali - je o rozpomenutí se na minulost, abyste si znovu mohly obléknout plášť čistoty toho, co jste dělávaly a kým jste. Aby už zde nebyla žádná tvrdá dřina. Nechť je toto svoboda - svoboda pro vaše pohlaví, svoboda pro tento čas a pro vás všechny v této místnosti, které se zde rozpomínáte, protože tohle jste byly, tímto jste prošly a tím se znovu stáváte... Je to součástí toho, co děláte pro planetu - očišťujete se od všeho, co se odehrálo ve vaší Akáše, tím, že víte, kdo jste. Je to nádherné - osvobození se od všech těch věcí. Zbavujete se jich, protože k vám ve skutečnosti vůbec nepatří. Opravdu ne. Bez ohledu na to, čím jste prošly nebo čím procházíte, opravdu to k vám nepatří. Jste lemurijské sestry. Jste šamanky své civilizace. To je to, kdo jste.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.