Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý osmý channeling

Následující channeling byl přijat 10. února 2018 v San Antoniu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje zcela stranou.

Každá z vás je zde z jiného důvodu. Ty důvody jsou osobní. Ale obecně lze říci, že je zde určité volání. To volání není nezbytně lineární a možná jej ani zcela nechápete. V channelingu za channelingem jsme vám říkali, že jste nebyly nezbytně všechny v sesterstvu ve stejnou dobu. Ale to volání je zde proto, že jste převážně staré duše. To volání se ozývá, protože coby staré duše s pohlavím, které nyní máte, si na něco vzpomínáte. Je to hluboké a je to víc než jen kamarádství pohlaví, které je zde. Je to prostě volání.

Když jsme s vámi mluvili minule, říkali jsme vám, že důvod, proč jste tady, a budoucnost sesterstva se týká ještě většího osvícení toho, co si pamatujete. Říkali jsme vám také něco jiného - že nikdy nebudete schopné začít učení, dokud nezdoláte nedostatek sebeúcty. Takže nyní to ještě více rozvedeme. A pak také další otázku, kterou často kladete.

Nedostatek sebeúcty, o kterém už jsme hovořili, je způsoben mnoha věcmi. Obvykle u lidstva obecně a zejména u starých duší, je to záležitost bitvy temnoty se světlem. Je to výsledkem toho, že světlo často prohrávalo. To protože stará energie, specificky před rokem 2012, nebyla v rovnováze. A tak tato energie obsahovala temnotu, kterou bylo nesmírně těžké projít. Pokud jste měli osvícené myšlenky a snažily jste se tou temnotou projít, pak jste poměrně často byli nuceni k ústupu. Ve staré energii nedošlo k mnoha vítězstvím světla - pokud k nim přece jen došlo, tato vítězství byla oslavována a jsou slavena dodnes. Je jich však velmi málo. Takže tady nyní jste, dámy - v průběhu tisíců let jste si prošly oběma pohlavími, nicméně nyní se nacházíte v těle, které si pamatuje nejen své první pohlaví, ale také čas, kdy nebyla žádná temná energie, která by vás ubíjela. Rozporuplnost spočívá v tom, že jste plné znalostí toho, co by mohlo být, ale zároveň máte také velké množství zkušeností s tím, co bylo. A tak se nyní ptáte, jestli tím dokážete projít znovu.

Jak můžete vyzařovat své světlo? Co to vlastně znamená? Kde vezmete potřebné informace? Jak s nimi máte zacházet? A pak je zde ještě strach, že to zase nebude fungovat. Coby ženy v sobě nesete také pocit, že jste ve vaší kultuře "druhořadé". Vaše kultura to podporuje. A není tomu tak jen teď, ale opakuje se to stále dokola už odedávna. Ovšemže své pohlaví střídáte, ale to, které máte teď, je ještě víc než kdy jindy "ubíjeno" - nejen vaší kulturou, ale také všemi, kteří nechtějí, abyste zaujaly místo v čele. Takže nyní se nacházíte zde, na této židli, s mnoha vrstvami, které na vás tlačí a říkají buď: "Nezasloužím si to," nebo: "Zasloužím si to, ale netuším, jak toho dosáhnout." Takže tím hlavním učením bude ve skutečnosti to, abyste se znovu staly posvátnými. Abyste získaly zpět svou hodnotu. Ale to se nestane přes noc. O tom bude ve skutečnosti sesterstvo. O rozpomenutí se na dobu, kdy jste nemusely bojovat s temnotou, na dobu, kdy společnost vnímala posvátnost, kterou vaše pohlaví může ostatním přinést a co můžete nabídnout - moudrost těm ostatním kolem vás, v kultuře, která to pomalu, velmi pomalu začne vnímat a uvědomovat si to. Drahé, už to začalo. Všimly jste si toho? Není to tak, že byste získaly navrch, ale dosáhnete rovnováhy, kterou si zasloužíte. Během toho procesu dojde k zeslabení problémů se sebeúctou, ale zdá se, že je to různorodé v rámci různých oblastí, že?

Nyní jste ve svém pohlaví, všechny ty životy bojujete s temnotou a teď sedíte tady... nutně musí vyvstat mnoho otázek. Položme však jednu: "Pokud se začnete ´ukazovat´, jak to bude vnímáno? Jak to vy samy budete vnímat?" Protože jedno z hlavních ponaučení, která od mala dostáváte, vám říká, abyste se příliš nezaobíraly samy sebou, abyste nebyly příliš pyšné. Máte přeci to, čemu se říká ego, a nyní je toho tolik, co vás může naplnit pýchou:

  • fakt, že jste vzešly doslova z plejádského královského majestátu;
  • učení o tom, co musíte znát, jsou hluboko ve vás;
  • schopnost vést ostatní v duchovních otázkách;
  • intuice daleko lepší než intuice kohokoli v opačném pohlaví... vy máte tu nejlepší intuici; máte nejlepší moudrost... to přichází automaticky se schopností vychovat další život, vidět věci dříve než nastanou, se schopností zajistit obživu, přístřeší, postarat se, mít soucit - to všechno je ve vás připraveno, aby se to vlilo do něčeho dalšího do duchovní pravdy, do učení...

Jak s tím vším máte vyjít na světlo? A odpověď zní - pomalu. Ale jak zacházíte samy se sebou? Máte v sobě spouštěč, který říká: "Jsem egoista. Lidé se proti mně obrátí a řeknou si, že jsem až příliš zaujatá sama sebou."? Povím vám pravdu. Jediná věc, kterou chci, abyste ze sebe ukázaly v úplné síle a kráse, je soucit. Nikdo vás nikdy nenazve egoistou, pokud právě tohle projevíte jako první. Vrstvy vašich znalostí a moudrosti a pocit "vystoupení" (coming outu) tam budou, ale tou úplně první vrstvou, která bude nejpůsobivější a nikdy nebude zaměňována za ego, bude soucit v Duchu. I vy samy poznáte, že to nelze zaměnit za ego. Soucit je něco, co pochází od Boha, z druhé strany závoje. To je tedy první krok - nechte skrze sebe přijít soucit.

Možná řeknete: "Já ale jsem soucitný člověk." Vážně? Vážně? Ve všech záležitostech? Nebo jenom ve věcech, ke kterým cítíte soucit? Dokážete cítit soucit k těm, kteří vás využívají a ubližují vám? Dokážete cítit soucit vůči těm, kteří vás zrazují? Dokážete cítit soucit k temné straně, která vás ubíjí? Odpověď zní, že Mistři to dokáží. A ty, které vás vyučovaly, to také dokázaly. Tohle je to, co jste se učily. Soucit v Duchu nalézá Boha ve všem. Jednota je ve všem. A v této oblasti zazáříte, dámy, protože vy to v sobě máte zabudované - coby ty, které rodí a vychovávají děti - i kdybyste v tomto životě děti neměly. To je jedna z věcí, které máte. A máte to v tak velké a velkolepé míře a tak rychle... dovolte, ať to vyjde ven.

Další věc, kterou si možná říkáte: "Jsem úplně obyčejná. Cítím se tak. Kde tedy získám to učení, kterým jsem prošla už před tak dlouhou dobou? Jak si na to vůbec můžu začít vzpomínat? Kryone, říkal jsi, že se budeme rozpomínat na zvláštní učení, která jsme získaly v tom zvláštním místě zvaném Lemurie." Dnes budete oslavovat, učit se, dnes vás čeká channeling. Vy odsud ale neodejdete s úplnou znalostí toho, co dělat dál. Chci, abyste se zhluboka nadechly, protože tohle vám chci povědět: Pro tuto chvíli jste byly duchovně připravovány. Cokoli jste se v kterémkoli životě naučily a co představovalo osetou pravdu z Tvořivého Zdroje, je stále ve vás. Ovšemže to možná budete muset vydolovat - a tím dolováním myslím, že budete muset pracovat na nedostatku sebeúcty. Jakmile začnete mazat tabuli s tím, kdo jste si myslely, že jste, uvědomíte si, že je ve vás síla a skrze soucit, moudrost a rozpomenutí začnete odmetat temnotu, která vás držela zpátky. Ona vás opravdu drží zpátky. Tolik z vás se skutečně ohlíží přes rameno a očekává to, čím jste prošly už dříve. Možná nemluvíte tak hlasitě - to kvůli strachu, který jste měly dříve. Jakmile tyto věci začnou mizet a čistota toho, kým skutečně jste, se začne ukazovat, semena onoho učení sama vyraší. A vy se budete divit, odkud se to vzalo. Vzešlo to z toho, co jste si zasloužily. Dámy, ta učení tam stále jsou. Některé z vás cítí, jak se snaží prorazit. Nemám nezbytně na mysli fakta, a procesy, ale základní pravdy o životě. Jsou tam. Hvězdné matky je předaly tolika z vás. Tváří v tvář. Je to tam, staré duše, jen to čeká, až uděláte další krok. Očistěte se od staré energie, od toho, co jste zažily v tomto životě i v těch minulých. Rozpusťte vše, co vás zranilo, oprosťte se od veškerézrady. Vyjděte z toho coby Mistři. Něco vám povím. Když toto započne, mnozí si toho všimnou a budou se na vás dívat jinak. Obě pohlaví se na vás budou dívat jinak a řeknou si: "Tohle je stará duše, kterou stojí za to poslouchat." Řekl jsem vám dnes pravdu o tom, co tomu stojí v cestě a co můžete udělat.

Nechť započne zbytek tohoto channelingu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.