Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvanáctý channeling

Následující channeling byl přijat v Seattlu 11. července 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!


Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

opět před vás předstupujeme s esencí Lemurie. Už dříve jsme mluvili o tzv. "ženských záležitostech" a vy v tom nyní začnete vidět vzorec - ten ukazuje, že "ženské záležitosti" jsou věci, které vyžadují intuici. Duchovnost Lemurie, byla přinesena i na jiná místa na planetě. Byl to jednoduše zdravý rozum, že ženy byly páteří duchovnosti.

Toto je Lemurijské sesterstvo. Všechny obřady, které zde byly vyvinuty a o kterých jsme hovořili, mají co do činění s touto "páteří duchovnosti". Také jsme říkali, že to podporovala i tehdejší kultura. Prostě to vyplývalo ze zdravého rozumu. Bylo to jiné, než dnes. Tehdy jste se tímto způsobem scházely a oslavovaly tuto mocnou páteř společnosti - abyste dnes mohly znovu přinést tuto esenci a pochopit nejen to, kdo jste byly, ale kdo jste!

Předali jsme vám něco z historie Lemurie a některé z vás začínají přesněji vnímat její větší obraz. Trvala dlouho. Také jsme vám říkali, že v Lemurii jste měly jen jeden život. Byla to "startovací rampa" pro Akášu planety, protože jste se jako duše do Lemurie už znovu nevracely, přešly jste jinam. Takže si můžete pamatovat jen jeden život z té doby - a to byl život moudrosti Lemurie. A dělaly jste to mnohokrát na jiných místech na Zemi, ale v Lemurii jen jedinkrát. Pro vás všechny to bylo poprvé, ale trvalo to velmi dlouhé období. Velký kus historie Země. A chci, abyste něco pochopily - sesterstvo zůstalo nezměněné. Tak to funguje - zejména u starodávných. Jakmile máte něco, co funguje, už to tak zůstane. A tak i sesterstvo, které trvalo velmi dlouhou dobu, zůstalo stejné. Je to vytesáno do vaší Akáši do té míry, že si mnohé z vás pamatují, že tam byly.

Už mnohokrát jsme říkali, že pravděpodobnost, že jste byly ženou tehdy a jste jí znovu, by se mohla zdát asi tak padesátiprocentní. Ale přesto tomu tak bylo u vás všech. Má to svůj smysl. Bylo to tak naplánováno kvůli precesi rovnodennosti. Bylo to proto, abyste nyní byly ženami a začaly si vzpomínat na některé věci ze své Akáši, které jsou velmi silné a mocné. Ne takové, které by znevažovaly váš život, ale které jsou velmi mocné. A toto je jedna z nich. Na této planetě je nové vědomí a navrací se respekt a úcta k "ženským záležitostem". Uvidíte, jak to tzv. organizované duchovní systémy na této planetě uznají do takové míry jako nikdy dřív! A ženy budou moci vstoupit do toho, co nazýváme "klub staré gardy" duchovnosti, který vede tyto systémy dnes. A aby toto bylo přesné a pravdivé a aby to planeta poznala, musí existovat ženy, které si pamatují svou moc a sílu! Vaše vzpomínka na to, kdo jste byly a co jste dělaly, ve skutečnosti vstoupí přímo do krystalické mřížky planety a vytvoří to rozdíl! Krystalická mřížka je všude společně s magnetickou mřížkou. A do této mřížky tedy vstupuje vaše vzpomínka na vaši moc, vhodnost a to, co jste dělaly, a pak se to rozšíří na vědomí celé planety. Takže to, co děláte dnes, není jen pro vás. Postupuje to vpřed. Hraje to roli v tom, co by se mohlo stát. Stále více a více žen se probouzí k faktu, že jejich minulost vytváří na planetě velký rozdíl...

Ne všechny jste byly v Lemurii pohromadě. Drahé, chci, abyste odložily detaily o tom, s kým jste byly a kdy. To není důležité. Protože bylo sesterstvo tak konsistentní, vy všechny jste se na něm podílely tak jak to děláte dnes. To si pamatujete.

Poslouchejte. Minulé životy, které si lidé pamatují, jsou často metaforické. Tím myslím, že v tomto čase vám nejsou dány detaily, ale často si pamatujete, že jste tam byly. Můžete sedět vedle jiné ženy a říkat si: "Byla tam se mnou?" Protože vám připadá jako sestra! A ona může říci: "Ano, pamatuju si tě!" (Kryon se usmívá.) Ne tak docela. Pamatujete si prožitek, ne tváře či jména. Ta zkušenost byla tak hluboká, že si to mnohé z vás nesly celé životy. Nyní jste se objevily jako staré duše a v této nové době "pamatovat si" znamená konečně i "něco s tím udělat". To je smyslem sesterstva.

Když už si vzpomínáte, tak chci, abyste si vzpomněly i na to, o čem to bylo. Bylo to o ženských záležitostech, o zasloužení si, o kontaktu s Duchem a o skutečném nastavení duchovního příkladu všeho, co je. To bylo na vás. Už jste slyšely výraz "ženská intuice". Slýcháte ho stále dokola a to je známka toho, že si svět uvědomuje, že ženská intuice je nejsilnější.

Pokud jste si začaly spojovat body, pak si uvědomujete, že vaše intuice v Lemurii vám ve skutečnosti dala různé druhy obřadů, co a jak dělat... proto na vás muži záviseli. Oni to neměli a věděli, že tohle nemají. To padlo na vás - vy jste měly intuitivní myšlenky od Ducha, od Tvořivého Zdroje, od Plejáďanů, abyste vytvořily duchovní rovnováhu. To by muži nemohli udělat. Muži měli své záležitosti, které byly zcela a naprosto odlišné. Oni vás potřebovali. A budou vás potřebovat znovu. Tam to směřuje. To znamená k uznání žen v duchovních organizacích - jejich síly, intuice a jasnosti myšlenek. Matky zacházejí s životem jinak. Matky budou mít větší soucit, než otcové. To je způsob bytí ženstvím, kterým jste - díky tomu, co bylo přímo na začátku, a díky tomu co a proč jste dělaly. 

Mele´ha o něco požádala a já jí to předám. Chtěla časovou osu. Mele´ha, ty jsi tam byla, když se Lemurie začala potápět. Chceme, abys to věděla, protože je to ve tvé Akáše. Mělo to vliv na tvou Akášu. Když se celý váš duchovní svět začal hroutit, a to se stalo, věci se změnily. Výsledkem byl strach - strach co se stane, jak moc se ponoří... A opravdu se potopila. Lemurie se potápěla velmi dlouhou dobu. Nepotopila se úplně - dnes jsou zde po ní Havajské ostrovy. Mnoho země zůstalo, ale to jsi nevěděla. Už jsme vám naznačili, že její potopení trvalo několik životů, takže to bylo opravdu velmi pomalé a vy jste měli mnohem víc času, než si dokážete představit, abyste unikli z tohoto potápějícího se ostrova. Neexplodoval. Jednoduše se potápěl, protože bublina magmatu pod ním se posouvala a postupně uvolňovala, takže to potopení bylo opravdu velmi pomalé. Také jsme vám řekli, že během toho procesu se Mele´ha stále omlazovala v chrámu omlazení na vrcholu hory. To znamená, že žila život dlouhý jako nejméně tři životy. Byla tam během procesu potápění. Rozrušená? Ano. Ale zůstala jsi. Mnozí odešli, Mele´ha, ale ty jsi zůstala. 

Panuje nekonečno mezi tebou a jedním havajským ostrovem. A můžeš se o to podělit, pokud víš, který z nich to je. Je to ten, na kterém jsi tehdy skončila. Dnešní ostrovy jsou vrcholy hor. Ten, na kterém jsi se rozhodla zůstat, zůstala a také zemřela, je ten, který je dnes tvým oblíbeným. Ten, pro který máš nekonečno... Mnozí odešli, ale ty ne. Ale to, co tě nejvíc bolelo, bylo to, že to byl konec sesterstva. Sesterstvo zůstalo stabilní jen tak dlouho, dokud byla stabilní hora. Jakmile se však začala potápět, byla spousta jiných věcí na práci - jako třeba uvažovat, co dělat - někteří odešli, někteří hledali jiná místa na hoře, protože nevěděli, jestli se potopí celá nebo ne. Přemýšlej o tom, Mele´ha - tři životy, zatímco se Lemurie potápěla. A tak to na tebe mělo vliv v mnoha ohledech. Jeden z nich vidíš dnes - je to tvá horlivost k novému zorganizování sesterstva - takového, které se nepotopí. Znovu zažehnout to, co jste měly - kvůli vzpomínce na ten proces, nikoli na sebe navzájem či na detaily toho, co jste dělaly, ale na proces zmocnění ženských záležitostí na planetě...

A tak to je.Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.