Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třináctý channeling

Následující channeling byl přijat v Chicagu 25. července 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

A řeknu to znovu - nenechte se zmást mužským hlasem. Na druhé straně není žádné pohlaví. Jen úcta. Být člověkem je specifické pro Zemi. Test, kterým jste všichni prošli, je spojen se svobodnou volbou. A když říkáme svobodná volba, myslíme tím, že je založena na vědomí podle toho, kdy se jí jako lidstvo rozhodnete chopit. My do toho nezasahujeme. Součástí testu je energie na planetě. To, kde začne, je jedna věc. Kam směřuje, je věc druhá. Tyto věci jsem už říkal. Chci, abyste se se mnou uvolnily - jen na chvíli.

Mele´ha je zde s námi. Tvá Akáša zvoní pravdou o tom, co vám říkám. Zajímáš se o Lemurii. Měla bys. Vždyť je ve tvé Akáše. A víc než to. Dokážete si představit, jak hluboce je vryto (metaforicky) něco, co jste prožily jako jedny z prvních na této planetě - co vás učili Plejáďané, kteří vás oseli? Že jste tam skutečně byly. Že jste měly skutečně nádherný pocit útěchy, když jste viděly laskavost ve všem, co dělali, a snažily jste se napodobit toto mistrovství. Některým z vás připadali jako andělé. Jejich učení bylo úžasné. Od nich jste se naučily, co víte. Dokážete si představit, že to sem dnes opět přinesete, znovu to zažehnete a budete pokračovat? To je sesterstvo. Proto je zde pocit vás s vámi, protože toto jste dělaly, zde jste byly. Channeling za channelingem jsme popisovali, jak jste seděly v souznění s kameny a vodou, která měla téměř tělesnou teplotu. Prováděly jste obřady, rodily, tančily, zpívaly - všechny tyto druhy věcí.

Říkali jsme vám, že muži rybařili podle toho, co jste jim umožnily díky svým modlitbám a tomu, co jste se naučili od Sedmi sester - že jste ovlivnily úlovek svou energií. Dokážete si představit, jaké to je být mužem a být zodpovědným za nasycení vesnice na základě "štěstí" při rybaření? Ale měly byste podporu sesterstva, které vás každý den nasměrovalo, kam se máte vydat. Bylo to víc než štěstí. Oni záviseli na ženách ve všem. Těšili se z této sdílené zodpovědnosti, ale tak jako teď - i tehdy se zdálo, že ženy dělají všechno. (Kryon se usmívá.) Nejen že byly zodpovědné za duchovnost celého lemurijského kontinentu, ale také vychovávaly všechny děti. Měly jste toho tehdy mnoho na práci - stejně jako teď. To se nezměnilo. Změnila se však planeta.

Během tisíců a tisíců let, postupně skrze svobodnou volbu, se věci změnily, protože jste se vy změnily. Lemurie byla startovací rampou pro Akášu. Jinými slovy - vše, co jste měly, všechny děti, včetně vás, měly jen jediný život. A pak se znovu zrodily na velkém kontinentu. Většina z vás v Evropě.

Jaká si myslíte, že tam byla Akáša? Teď následujte logiku a mé úvahy. Znovu jste se objevily na planetě - toto byl život číslo dvě. Měly jste za sebou pouze jeden život k rozpomenutí. Jen jeden a ten byl hvězdný. Doslova na vás "seděl" - takovým způsobem, že jste ho nemohly setřást. Vrátily jste se ke způsobům, jaké jste měly dříve, a vytvořily jste sesterstvo. Je zde tedy nové sesterstvo a nemá kolem sebe Pacifik, takže musí být upraveno. Jak historie pokračuje, už to muži nevnímají jako něco, co je nezbytně zapotřebí. Už se neshromažďují a neloví. Začínáte stavět budovy a máte obchod. Dochází k významnému posunu v tom, jak věci fungují. Ženské záležitosti začaly být určitým způsobem potlačovány. Začínají být určitým způsobem ztraceny. Nikoli z vaší strany, drahé ženy, ale od mužů. Je pochopitelné, že se energie vydala nejprve tímto směrem. To, co se stalo, už nikdy nebylo napraveno. Zhoršilo se to. To je svobodná volba. O tom dnes říkáme, že se to začíná pomalu obracet, jak civilizace planety pomalu začíná vnímat a vážit si role žen na posvátném místě. Vy si toho všímáte. Probouzíte se k možnosti, že by opět mohly existovat tyto ženské záležitosti. Někde to musí začít. Někde. A začíná to vámi. Nebudete nezbytně dělat stejné věci, ale tento koncept je zde, abyste se setkávaly, diskutovaly o něm a oslavovaly. Nemá to nic společného s ženskou silou (mocí). Má to vše společné s ženskou posvátností a vedením všech. V tom je rozdíl. Dokážete poznat mezi silou pohlaví a moudrým vůdcovstvím. Lidstvo je přitahováno k moudrému vedení. Všude, kde se objeví, tam je spatřeno a vítáno.

Vy chápete, že jste svými vlastními předky. Co se stalo? Co se odehrálo? Kam to zmizelo? Je toho hodně, co bych vám mohl říci, ale dovolte mi alespoň krátký souhrn. Nyní je sesterstvo "v podzemí" (skryté). Stále ho máte ve své Akáše, abyste se s ním mohly setkat a pracovat s planetou, mřížkami a vším tím, co Lemuřané zažili a o čem vás Plejáďané učili. Bylo to v Akáše č. 1, pak 2, pak 3... rozvíjelo se to spolu s vámi až do chvíle, kdy už jste to nemohly dál vydržet - pro muže to začalo být hrozbou, když se ženy setkávaly a dělaly mocné věci. Pak to zaniklo. Kupodivu pak muži převzali ten plášť a vytvořili bratrstvo (Kryon se směje). A to bratrstvo se v průběhu let stalo mnohým, dokonce i tím, co nazýváte zednářstvím (pozn. překl.: viz svobodní zednáři). Dalo by se říci, že zednáři jsou přesným "duplikátem" toho, čím bývaly ženy. Zednáři převzali plášť od žen. Zvláštní je, odkud převzali tuto myšlenku - nezapomínejte, že nemáte stále jen jedno pohlaví. Vzpomněli si na to, když byli ženami. Dokázali převzít ženské záležitosti a přenést je do mužského bratrstva. Je toho víc...

Na mnoha místech planety došlo k obrození toho, co nedostatečně nazýváte "sesterstvo". Toto obrození můžete vystopovat a vidět v nejrůznějších částech Země. Některá místa byla jižně od Havaje. Možná jste se reinkarnovaly v Jižní Americe. Nebylo to vždy v Evropě. Ženské posvátné obřady najdete i v Jižní Americe. Je to pozůstatek toho, co jste začaly v Lemurii. Ale na planetě je jedno místo, kde to čile pokračuje dodnes. Je Evropě. Nikdy to tam skutečně nepřestalo. Jinde bylo sesterstvo násilně potlačeno a na tisíce let dokonce úplně zrušeno, dlouho si na něj nikdo ani nevzpomněl a teprve nyní to zde znovu zažeháte. Existuje však jedno místo, kde to přetrvalo velmi dlouhou dobu a Mele´ha ho brzy navštíví - a to místo se jmenuje Řecko. V Řecku jsou ženské záležitosti - bohyně. Nikdy to tam neskončilo. Fungovalo to v skrytu. Dokonce tam byly některé věci, které zahrnovaly Ilumináty. I tam byly ženské záležitosti. Netvrdíme, že to bylo nutně fér. Říkali jsme vám, že znovu zažeháte něco, co už dříve fungovalo. Toto je těžké popsat - to, že bylo něco posvátného znovu zažehnuto něčím, co posvátné nebylo. Tak už život funguje. Vaše Akáša si pamatuje, co jste dokázaly, ne však nezbytně tam, kde jste to dělaly.

Tato nová energie to znovu zažehá - a tento výraz už jsme nyní použili popáté. (Kryonovo pousmání.) Toto znovuzažehnutí - to je po šesté - je rozpomenutí se na podstatu. Co jste dělaly? Co jste skutečně dělaly? Jak jste to dělaly? Ale víc než to - pocit hrdosti na to, že bylo zapotřebí, abyste to dělaly. Byly jste zapotřebí. Lidstvo potřebuje, abyste to udělaly znovu. Mele´ha, až se vrátíš do Řecka, budeš velmi dobře přivítána. Energie si tě bude pamatovat. Na některých místech to bude "intenzivní" (náročné - jak se dá v této době čekat, pozn. překl.). Připrav se na to. Jak si pamatuješ, začalo to částečně tím, čeho jsi dosáhla se sesterstvem. Mele´ha byla poslední vůdkyní sesterstva v Lemurii, než se Lemurie začala potápět. To jsme vám říkali. Také jsme vám říkali, že neodešla. Nemohla. Byla připravená se potopit spolu s ostrovem, pokud by se zcela potopil. Vystoupala na vrchol své oblíbené hory, aby tam počkala na nevyhnutelné. Žila více než 3krát déle než většina z vás díky Chrámu omlazení na vrcholu hory. Čekala tam, zatímco se ostrov potápěl. Uvízla, pokud to tak chcete nazvat, v ráji na ostrově Kuai. To je její příběh. Co se stalo vám? Kam jste šly vy? Byly jste součástí řeckého sesterstva? Pamatujete si to? Pamatujete - všechny ty životy. Jste svými vlastními předky. Kolikrát jste si tím prošly? To vše nyní začíná pracovat ve váš prospěch, jak jste si to roztřídily ve vzpomínkách své Akáši. A začínáte přicházet na to, že:

1) jste byly v Lemurii - ne však nezbytně společně v jednom životě. To znamená, že každá z vás má jeden život v Lemurii v průběhu dlouhého období, takže jste nejspíš nebyly součástí jednoho sesterstva,

2) máte původní osetou informaci. Stále ji máte. Co vám říká o tom, co vám povídám? Je to přesné a pravdivé nebo ne?

3) byly jste uctívány a ctěny za to, co jste dělaly. Lidstvo potřebovalo, co jste dělaly, matky. Vy všechny. Chci, aby to ve vás "uvízlo". Toto jsou 3 věci, které chci ve vás zdůraznit - nic jiného. Ne to, co jste dělaly později. Ne to, co se z toho stalo. Ale to původní.

Je toho víc - to však až později.

A tak to je.


Kryon

Pozn. překl.: Událost, o které se Kryon zmiňuje, se chystá v termínu 15.-29. září 2016 v Řecku.

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.