Lemurijské sesterstvo
Kolo učení

Toto je vyobrazení původního kola učení, které používaly Plejádské matky, když nás učily základní pravdy pro životy, které měly následovat. Vytvořil jej Lee Carroll na základě Kryonova channelingu a používá ho při svých nejnovějších přednáškách. Používejte jej s rozmyslem a integritou.