Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý druhý channeling

Následující channeling byl přijat 14. ledna 2017 v San José v Kalifornii a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Neuvědomuje si, co zde říkáme. Vzdává tak úctu vašemu pohlaví. Nejsou zde žádná tajemství.

Chci, aby toto byl rodinný channeling. A tím myslím to, co jsem říkal v minulém channelingu ve stejné místnosti. Je zde kamarádství a já chci, aby toto bylo poselství lásky, ne nezbytně plné informací jako obvykle.

Pokud se podíváte na to, jak pohlaví reagují na posun, na změnu a na to, čeho se bojí jedno pohlaví, na rozdíl od druhého, jste jiné. Jak reagujete na změnu, je jiné a je to z důvodu vašeho pohlaví. Toto je rozšíření minulého channelingu, který byl o vašich reakcích a o vašem vědomí, pokud jde o změnu. Mohly byste říci, že jedno pohlaví nese změnu hůře než to druhé, a měly byste pravdu. Když hovoříme před obvyklým publikem o obou pohlavích, mluvíme o pohlavích obecně, ale nikoli tady. Vy všechny máte toto společné - přicházíte na toto setkání a sedíte zde coby ženy. Dále máte společného ještě něco, o čem jsme hovořili už mnohokrát předtím a opět to zopakujeme. Jaká je pravděpodobnost, že jste přišly do tohoto života a užíváte si tento život jako ženy a byly jste jimi zároveň i v dobách Lemurie, kde jste se mohly podílet na samotném počátku lidstva a počátku osvícení, kdy jste poznaly rozdíl mezi světlem a temnotou? To je příběh o Stvoření, na kterém jste se podílely. Tehdy ženy nesly pochodeň toho, co byste dnes nazvaly šamanstvím. Tehdy to bylo prostě normální ženské vedení. Měly jste nástroj, který vás jako první propojil s Duchem. A o tom chci hovořit.

Tento konkrétní nástroj nazvu rozšířené uvědomění či intuice a je skutečně biologicky pravdivý. Mozek žen je konstruován jinak než mozek mužský. Je to tak v zásadě především kvůli výchově dětí - abyste si více uvědomovaly, proto máte vzadu propojené laloky a muži ne. Díky tomu máte lepší intuici a ta vás činí více uvědomělými, abyste mohly pečovat o své děti, ale další "odnoží" toho je, že máte lepší připojení ke Tvořivému Zdroji. Musím vám říkat, dámy, že když dojde na duchovní věci, ženy se probouzejí rychleji než muži? Veškerá duchovní setkání po celé planetě jsou plná žen a mužů jen pokud chtějí. Takže není žádné překvapení, když vám povím, že vy jste propojeny s Tvořivým Zdrojem brzy. To samo o sobě může být důkazem toho, co říkáme po celou dobu. Totiž že úlohou žen ve velmi raných dobách bylo propojit se, kvůli mužům. A tak vy jste byly těmi, kdo dostával zprávy. Vy jste cítily potenciály. Co jste dělaly pro děti, to jste dělaly pro celý kmen a civilizaci. Připojily jste se a vedly jste je do bezpečných přístavů. To jste dělaly.

Pro ženy je změna obtížná. A největším problémem je zbytková energie, kterou nesete. Změna vám častokrát připadá nikoli jako změna, ale jako potíže. Vaše Akáša nerozlišuje obtíže jako těžké, střední a snadné. Prostě je tam potíž a ukazuje se, ať už jde o změnu nebo o cokoli jiného. Na co pomyslíte nejdřív? Co vám přijde na mysl jako první? Pokud jste žena jako my. Povím vám to - jsou to děti, které jste ztratily. Neexistuje větší zármutek na planetě, než když žena přijde o své dítě. To nikdy nepřebolí. Je to navždy vytesáno do vaší Akáši. Tak silně, že se už navždy bojíte jakékoli změny. Největší věc, co se stane, když přijdete o dítě, je ten ohromující pocit, že je všechno vzhůru nohama - a to je změna. A cítíte to tak u téměř každé změny. Přichází strach, svým vlastním způsobem, který žije ve vašem pohlaví pokaždé, když jste zde. V dřívějších dobách jste věděly, že ztratit dítě, je tak běžné. Procento přežití bylo naprosto neuvěřitelné ve srovnání s dneškem. Lidstvo obecně procházelo těžkostmi - přicházely jste o děti kvůli nedostatku zdrojů, nemocem... a to s vámi zůstává. A je to tak u všech žen - je to jeden z rozdílů mezi muži a ženami, když čelíte obtížím, překvapením a změnám.

Další zbytkovou energií, která přichází s vámi, je ta, že zpanikaříte, když se ukáží vaše šamanské energie. To v sobě nesete velmi silně, protože dnes žijete výsledky - není mnoho žen, které by byly požádány, ať vedou civilizaci zvanou lidstvo. Stále žijete v tom problému. Takže když v tom nastává změna, prožíváte ten problém zdvojeně - je to dvojitá rána! Zbytky, které si nesete ve svém pohlaví, jsou ve srovnání s muži tak silné, že shledáváte mnohem, mnohem těžším, učinit tento posun příjemnějším. A některé z vás vědí naprosto přesně, o čem mluvím. Máte tendenci "přehrávat" si v noci své "nahrávky", když spíte. Tím myslím, že hluboko, hluboko v Akáše znějí varovné zvony a když vidíte hlavní posun, pak od něj můžete jen utéci. Dobrá zpráva je, že Duch to ví a proto sem v této době bylo vloženo mnoho energie navíc, aby pomohla uklidnit ženské srdce. Je to téměř jako by vás Bůh držel v náruči. Způsobem, který znáte a cítíte pouze vy díky tomu nádhernému intuitivnímu spojení s Duchem. Dovolte, abych vám pověděl, že když Bůh miluje lidstvo, ženy to cítí jako první.

A to je nádhera tohoto posunu a změny. Když dovolíte, aby vás Duch držel v náručí, pak to uděláme. A bude to tak po zbytek vašeho života. Toto je pro ženy víc než pro muže. Vy máte spojení. A máte ho tak silné, že se k tomu všemu probudíte jako první. Nedává vám tedy smysl, že vaše pohlaví má určité nástroje, které jsou mnohem větší a skvělejší než čekáte? Chci, abyste to dnes večer cítily - při obřadech, během hudby... Chci, abyste cítily zvláštnost lásky Boha v těchto chvílích a abyste věděly, že tohle, tato změna, je pro VÁS. Proroctví všech věků je o tom, že ženství na této planetě - nazvěme to mateřskou energií - se zvětší a bude pocítěno, a bude to jedna z věcí, které přinesou mír na Zemi. Soucit lásky matky k dítěti - stejný soucit budou mít lidé k ostatním lidem.

Nechte se dnes obejmout.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.