Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův osmý channeling

Následující channeling byl přijat v Calgary 23. května 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. Vím, kdo poslouchá, a vím, proč tu jste. Toto je chvíle - a vždy je to jen krátká chvíle - je to chvíle uctění. Uctění ženství a mnohem víc. Je to specifická chvíle o něčem, co se nyní znovu objevuje na planetě. Opakujeme, že zde sedíte, protože začínáte zrcadlit něco z moudrosti místa zvaného Lemurie. A abychom to mohli udělat způsobem, jakým to děláme, opět vám připomínám, že já nemám žádné pohlaví. Připomínám vám, že nyní hovořím mužským hlasem, protože to je jediný, který můj partner má (Kryon se směje), ale já jsem bez pohlaví. Můj partner zcela odstupuje stranou. Zcela. Abych vám mohl připomenout to uctění. A během celého tohoto channelingu a večera vás zveme, abyste si vzpomněly...

Pro některé z vás je to matoucí. Zejména s tím, co vám řeknu dál. Je matoucí, že jste byly ženami v Lemurii a jste jimi i nyní. Není to žádná náhoda a ani to není divné, drahé staré duše. Jste zde, abyste znovu probudily některé z energií, které jste nesly tehdy. A abych vám to mohl předat a uctít ty časy, dám vám postupně informace o každodenním životě a věcech, které tam byly. Abych to mohl udělat, musím sám sebe "kvalifikovat" a to teď udělám.

Proč jsou důležité věci, o kterých hovořím? Lemurie má bohatou historii a liší se od jiných časových kapslí, které byly na planetě. Tehdy vznikla civilizace a začalo osévání probuzené lidské bytosti - to je taková lidská bytost, která má znalost temnoty a světla. A právě o tom mluvíme. O místě, kde to vzniklo. A mluvíme tedy o období trvajícím desítky tisíc let.

Můj partner mluví o něčem, co nebylo geologicky prokázáno, ale já vám říkám, že nakonec bude nalezen důkaz, že "hot spot" (ohnisko) pod Havají vyzvedl tuto horu velmi vysoko nad hladinu moře a tato pevnina se rozšiřovala do skutečného minikontinentu - splňuje podmínky, aby ji geologové mohli označit za minikontinent. Byla to skutečně velmi vysoká hora a o tom už jsme mluvili. Neřekli jsme vám však, že trvalo velmi dlouho, než byla tato hora vyzdvižena a velmi dlouho, než se zase potopila. Nepotopila se však úplně. Vyčnívají z ní vrcholy, které nyní tvoří Havajské ostrovy.

Takže období Lemurie, které nazvu "roky potápění", trvalo několik lidských životů. Tyto životy byly pro mnohé děsivé, protože se ostrov stále potápěl. Nicméně pro mnohé bylo zřejmé, že máte dostatek času. Neodehrávalo se to rychle, přesto vám to bránilo dělat některé věci. A to mělo na ženy dopad.

Nyní vám chci dát určité informace. Je to pokračování dnešního channelingu - o reinkarnaci. (Pozn. překl.: ten den předal Kryon veřejný channeling s názvem "Evoluce lidské duše", který je zatím ve stadiu překladu.) Na začátku byla inkarnace v Lemurii "odrazovým můstkem" pro Akášu. A tím myslím, že jste měly v Lemurii pouze jeden život, takže nyní pochopíte, proč byl Chrám omlazení tak důležitý. Rozuměly jste reinkarnaci. Drahé, toto je pro lidstvo intuitivní. První organizované duchovní systémy na planetě věřily v reinkarnaci, protože to "věděly". Byla jejich zásadní součástí. Teprve v moderní době vám to bylo vymluveno. Takže jsou to první intuitivní myšlenky, které jste měly i v Lemurii. I Plejádští učitelé vám říkali o akášickém spouštěcím systému. Systému, kdy jste měli pouze jeden život v Lemurii a ty další už byly rozprostřeny do jiných částí planety. To protože Lemurie byla "tlakovým hrncem" moudrosti. Nikdo nemohl odejít, nikdo nemohl přijít. S nikým jiným jste se nesetkali. Vaše tradice přetrvala velmi dlouhou dobu. Jediné, co se tomu přiblížilo, byli Aboriginci (domorodí obyvatelé) v Austrálii. Tisíce a tisíce let jedné kultury vytvářejí moudrost a vy jste toho byly součástí. Takže časový rámec, o kterém mluvíme, byly roky, kdy se Lemurie potápěla. Životy, které jste tam prožily. Nebyly jste tam všechny ve stejnou dobu, ale všechny jste se podílely na stejných rituálech, vzdáváních úcty a obřadech zrození, protože ty se nikdy neměnily. Takže nyní nemluvím o kamarádství rodiny, která byla společně ve stejnou dobu na jediném místě, ale o faktu, že jste se všechny podílely na stejném druhu věcí v životě, který jste tam strávily.

Věděly jste o reinkarnaci. Věděly jste, že život v Lemurii byl počátečním bodem pro duši, která neměla žádnou Akášu, dokud se nedostala někam jinam a nereinkarnovala se (třeba) v Evropě. Tehdy měla Akášu potápějícího se ostrova. (Kryon se směje.) Vítejte do "syndromu potápějícího se ostrova Atlantidy". Proto mnozí umisťují Atlantidu do Tichého oceánu, zatímco ve skutečnosti byla v Atlantiku. Ve skutečnosti existovaly tři Atlantidy a ty byly na odlišných místech, ale byly ozvěnou potápějícího se ostrova Lemurie. Proto je Atlantida tak složitá, protože reaguje na energie mnoha různých Akáš, které jste spojili do jediného pocitu a přesto to vše začalo v Lemurii. Mluvíme o vás z té doby, protože to byla pokročilá Lemurie. Stejně jako Aboriginci jste dospěli k závěru, co fungovalo a co ne a na té moudrosti jste stavěli. Takže nyní mluvíme o těchto letech a o tradici toho, kdo jste a co jste dokázaly. A já chci, abyste to věděly. Možná jste tomu zatím nerozuměly. Drahé dámy, když už jste pochopily, že jste byly "odrazovým můstkem" pro Zemi v těch dobách, pak vězte, že tehdy to bylo všechno o reprodukci. Jeden život. Každé dítě, které jste měly, už nemělo další život v Lemurii, a vy také ne. To mnohé změnilo.

Chci vám říci něco, do čeho jsem se nikdy nepustil, a můj partner o tom nic neví. Chci mluvit o důležitosti vaší reprodukce. Chci mluvit o jejím uctění a jen krátce o několika atributech, které byste možná nečekaly. O úctě k porodu, o tom, co vám o něm Plejáďané řekli, a o tradici zrození - vy jste ho řídily.

Porod v Lemurii byl sezónní záležitostí. Reprodukce se celoročně, jako je tomu tady (Kryon se směje). Inspirovaly jste se ve zvířecí říši, ačkoli tam mnoho zvířat nebylo. Bylo to prováděno v určitém ročním období. Částečně kvůli potravě, ačkoli ryby byly stabilním zdrojem. Bylo to pro vás intuitivní. Bylo to tak i proto, abyste udržely populaci pod kontrolou a to dávalo smysl. Představte si to - moudrou reprodukci. Muži s tím plně spolupracovali, protože rozuměli stejným věcem jako vy. Ale dovolte, abych vám řekl něco, co nevíte.

Chci mluvit o něčem, o čem můj partner nemá žádné tušení. (Kryon se směje.) Ustoupil stranou. Chci mluvit o menstruaci. Slyšely jste o místech, kde kvůli tomu ženy nemohou vstoupit na určitá místa. Ten postoj je zastaralý v porovnání s tím, jak to bylo v Lemurii. Součástí bytí ženou bylo privilegium menstruace. A když jste ji měly, byly jste vyzvednuty výše než bohyně. Při obřadech jste měly důležitou pozici. Všichni to věděli. Měly jste oblečenou určitou barvu, a nebyla to červená barva - naznačovala váš status v tom okamžiku. Reprodukce byla důležitá. "Odrazový můstek" pro Akášu lidstva byl váš. A vy jste byly opatrné.

Bylo to tak uctíváno, Mele´ha (Kryon použil významný důraz), že to byl jeden z hlavních důvodů pro Chrám omlazení - abyste byly stále mladé a měly jste menstruaci (Kryon se směje). Teď je to trochu jiné, že? Chci, abyste o tom přemýšlely. Uctění ženství a mnohem víc...

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.