Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý devátý channeling

Následující channeling byl přijat 20. října 2018 v Sedoně a je určen pro Lemurijské sesterstvo


Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby a můj partner ustupuje zcela stranou.

Toto setkání sesterstva probíhá v neobvyklém čase. Je to trochu jiné, než to bylo během všech těch mých setkání s vámi. Téměř pokaždé, když jsme se setkali, dámy přišly z daného regionu. Dnes tomu tak ale není. Dokonce i na setkání v jiných zemích přicházejí ženy z daného regionu. Tak tomu dnes není. Zde je dnes zastoupeno mnoho zemí. Sešly jste se, abyste oslavily sesterstvo, a přitom některé z vás nevědí, co přesně to znamená. Je to ale jiné. Máte zde tedy mezinárodní shromáždění. Ta metafora tu je tedy jasná. Sesterstvo totiž není záležitostí určité oblasti. Je skutečně mnohonárodní, mezinárodní, a zahrnuje ženy z celé planety. Chtěl bych chvíli hovořit o tom, co to znamená, znovu zopakovat, co se stalo, jaká je ta zpráva, a kam to bude směřovat dál.

Myslely byste si, že v sesterstvu nastal čas na rozpomenutí se. Během těch více než 50 channelingů jsem hovořil o tom, jaké to bylo. To abychom vám připomněli dobu na samotném počátku. Mohly jste si ale všimnout, že v průběhu času se ty informace trošku proměnily. A pak se něco stalo. Minulý rok jsme vám předali informace o Lemurijském kole učení. Chtěl jsem svého partnera popostrčit k něčemu, čemu říkám učení o základních duchovních pravdách planety. A pro vás, coby Lemurijské sestry, to může být zajímavé - tyto duchovní pravdy jsou přímo ve vaší Akáše. Pojďme jen na okamžik zastavit, protože tato mezinárodní skupina možná nikdy neslyšela o tom, co jsem dosud říkal.

Jaká je pravděpodobnost, že jste ženami nyní a že jste jimi byly i tehdy před těmi mnoha tisíci lety? Řeknu to znovu - takový byl plán, že budete ženami v roce 2012, pokud překročíte ten milník. Bylo důležité, abyste měly toto pohlaví, protože toto pohlaví bylo důležité i tehdy, kdy jste byly vyučovány coby šamanky planety. Kromě toho - to je shrnutí - chci, abyste se rozpomněly, že Lemurie nepředstavovala jen čas učení. Byla to zároveň startovací rampa pro Akášu planety, společně s dalšími místy, kam přišli Plejáďané a vyučovali vás. Toto místo (Lemurie) však bylo velmi zvláštní - přetrvalo nejdelší dobu, navíc bylo izolované a tedy čisté, nikdy se nezměnilo a učení zde zůstalo stejné. Učení, kterým jste prošly v Lemurii, bylo "vytesáno" do vaší Akáši, abyste se na něj rozpomněly znovu na místě, kam jste se inkarnovaly poté. Některé z vás to ihned využily a jiné ne. To je otázka svobodné volby. Některé z vás se inkarnovaly později v jiném pohlaví. I o tom jsme hovořili. Ale skutečným účelem bylo to, že to bylo semeno - získaly jste znalosti ze skutečného Lemurijského kola učení. Nejenže jste byly vyučovány coby Lemuřané, ale především coby Lemurijské ŽENY! A toto učení bylo zvláštní, protože obsahovalo specifické šamanské informace. Máte v sobě semena vůdcovství. Není to určeno jen k vedení rodiny nebo možná země. Máte v sobě vůdcovství šamanské učitelky o základních pravdách, přímo od plejádských matek. Seděly jste před hvězdnými učitelkami a učily se od nich. Možná jste to zapomněly, jak plynul jeden život za druhým. Koneckonců uplynuly už tisíce let! Pak vám ale znovu připomínáme Akášu lidské bytosti, která je záznamníkem všeho, co se odehrálo - je to vše uschováno ve vaší DNA a není zde žádný čas. Neodejde to časem pryč, nevybledne to časem. Akáša je vaším multidimenzionálním aspektem - nyní je stejně čerstvá jako tehdy, pokud to dovolíte, drahé dámy. Platí to pro úplně každou z vás. Slyšely jste to?

Už jsme se sešli tolikrát a já vám říkal, že většina z vás byla Lemuřankami. A teď říkám, že úplně každá z vás (zde) byla Lemuřanka. Přicházíte na setkání těchto skupin z určitého důvodu - abyste se soustředily na to ezoterické. Není to žádná náhoda, protože vy všechny jste tam byly. Vy všechny. A to znamená, že v sobě máte ono semeno rozpomenutí. Co s tím uděláte? Jaký to má důvod? Skutečný důvod.

Už jsme hovořili o tom, že samotný účel sesterstva se mění. Přechází z původního účelu vzdělávání, obřadů a rozpomínání se k praktičnosti diskusí o tom, co bude dál. Co uděláte s původním lemurijským učením o základních pravdách planety? Řekněme, že se vrátíte domů. Může to být v této zemi nebo v jiné. Co to pro vás bude znamenat? Povím vám to. Začnou se u vás probouzet věci, o kterých si myslíte, že jsou intuitivní, nebo že tam (ve vás) prostě byly, jenže jsou jiné. Začnou měnit to, jak se chováte k druhým, jak se chováte ke své rodině i to, jaký máte pocit z léčení sebe samých, svého vlastního těla. Až se podíváte do zrcadla, začne vám zrcadlit to, co je Bůh. Jeden z paprsků lemurijského kola učení je obzvláště hluboký - a je jím Zrcadlo. Toto učení říká, že když se díváte na sebe, díváte se na každého. Když vidíte sebe sama, vidíte i Tvořivý Zdroj, vidíte Lemurijskou matku učitelku. To je součástí Jednoty, o které vás začínáme učit.

Nyní se začínáte rozpomínat na základní zaseté pravdy. A toto pak začne růst a kvést, jak už tomu u semen bývá. Pokvete to v celé své čerstvosti, nikoli coby cosi starodávného. Ze všeho nejdřív začnete cítit svou posvátnost. Jste opravdu posvátné! A je to tedy zároveň první věc, o které bych chtěl znovu hovořit. Znovu opakuji - zrodily jste se velkolepé. Jste posvátné. Nedovolte, aby to jakkoli zmenšilo cokoli, co vám kdy kdo řekl. Opravdu jste "hodny" toho, abyste vzaly své emoce, své pocity, a přivedly jste "zpátky domů" tu osetou pravdu. A jakmile toto semeno začne vzkvétat, začnete se ptát: "Co s tím udělám?" Drahé dámy, tohle bude intuitivní. Můžete v rámci sesterstva začít diskutovat o tom, co to znamená - jaké jsou tyto pravdy, jak se vztahují třeba na vaši rodinu či na vaši práci. U každé z vás to může být jiné, ale máte něco společného - znalosti. Nádherné, hluboké znalosti učení. Nenechte se rozrušit tím, pokud si nepamatujete konkrétní podrobnosti. Projeví se to v tom, jak učíte druhé, jak se chováte v časech zkoušek, dramatu a vášně. Toto je pravda. A toto se zde začíná šířit. Je v tom tolik krásy! Toto tahle planeta potřebuje - vedení! Vedení od šamanek z Lemurie. Máte odpovídající trénink. Jste kněžky. Jste ty, které nakonec ponesou vlajku zasetých pravd od Plejáďanek. Jste to právě vy.

Uplyne několik generací a tyto channelingy zůstanou zachovány. Budou vnímány jako základní pravdy, které se začaly znovu objevovat. Na planetě se bude objevovat mnohem více žen coby duchovních učitelek. Za několik generací. Nyní to však začíná vzkvétat. Už vidíte, co je špatného na mužském celibátu. Už začínáte vidět kolaps existujícího systému. A pak odhalení, které se ukáže církvi, možná i veřejnosti, bude to, že ženy jsou ZROZENY k tomu, aby předávaly duchovní učení. Ony jsou ty s vášní a intuicí, to ony jsou učitelkami dětí. Ony jsou ty, které VĚDÍ. Mají mnohem lepší spojení než druhé pohlaví. Toto je počátek. Nyní to začíná vzkvétat. Tohle je sesterstvo. Je součástí opětovného objevení se semene šamanského učení, které říká, že ženy by měly nést tyto věci...

Až se tedy vrátíte domů - pokud byste si měly zapamatovat jen jedinou věc, pak tedy tu, že jste posvátné. Opravdu jste. Je toho ve vás mnohem víc, než si myslíte. Víc, než bych řekl smíšené skupině mužů a žen. Mnohem víc. Dokážete si představit, jen na okamžik, jaké by to mohlo být, sedět před Plejáďankou? Asi by byla větší, než jste vy. Vlastně docela o dost. A má hlas, na který nikdy nezapomenete. Ten hlas je jiný než lidské hlasy. Jejich hlasivky jsou rozdělené. Mohou zpívat dva tóny zároveň. A když hovoří, je to zvuk, který máte ve své Akáše. Nikdy na něj nezapomenete.

Máte Plejádskou DNA, věděly jste to? Kousky a části lidí, kterými si myslíte, že jste, přišly z hvězd. Ne každý může říct, že seděl před Plejádskou matkou a že v sobě má semena nádherných učení. Chci, abyste se to pokusily znovu zažehnout - tu vzpomínku. Protože až to uděláte, začnou se navracet věci, které vás učila. Stejně jako věci, které vás učila vaše vlastní matka. Prostě se objeví ve vašich vzpomínkách a vy se usmějete. U těchto věcí to ale bude jiné. Tohle je totiž hvězdná matka a to v sobě nesete, drahé dámy, a začnete se rozpomínat. Toto bude vzkvétat.

Nechť setkání započne.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.