Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý pátý channeling

Následující channeling byl přijat 1. července 2018 v Portlandu, Maine a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dáme mému partnerovi chvilku času, aby mohl ustoupit stranou. (Několikavteřinová pauza.) Zde není žádná bariéra vůči některému z pohlaví a já to budu opakovat stále znovu. Je jen otázkou biologie, že mne právě teď slyšíte hovořit mužským hlasem. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Tady (pozn. překl.: na Zemi) existují pohlaví z konkrétních důvodů. A nejen kvůli rozmnožování. Mezi pohlavími je tak hluboký rozdíl, protože se specializujete. Součást tohoto učení je také učení mimo tento kruh - a to učení zní: "Vraťte ženám v rámci společnosti to, co náleží ženám." A jednou z prvních věcí by mělo být to, že náboženství přestane být tak genderově zaměřené. Ať raději ti, kdo tyto věci dělají nejlépe, předstoupí a dokáží, že jsou v tom nejlepší. A jedním z důvodů pro tento váš kruh je to, že právě vy jste v tom nejlepší; a vždy jste byly. Kdybyste se vrátily zpět do Lemurie, spatřily byste, že vás to hvězdné matky učí s takovým důrazem - a učí to pouze ženy, protože právě ty jsou vybaveny k citlivosti, ke vnímání krásy, k vychovávání dětí, k vědění a mají schopnost učení, která je nejlepší v celé galaxii. Tolik z vás má tohle ve své Akáše.

O tomto chci teď chvíli hovořit. Abyste to skutečně pochopily, chystám se učinit prohlášení. Uvolněte se v náručí své vlastní historie - tak jako by se nikdy nestalo nic negativního. Už jsem vám říkal, že není žádná náhoda, že máte v tomto životě právě toto pohlaví. Vrátily jste se, abyste se na tomto posunu podílely coby ženy, abyste slyšely tato slova a abyste si vzpomněly na věci, o kterých hovoříme. Není nic, co bychom my nebo vaši učitelé mohli říci nebo udělat, abychom do vás vtiskli vzpomínku na šamanství, učení a nádheru lemurijského kruhu. Není nic, co by vám to mohlo vnutit. Tohle je na vás, abyste souhlasily a vnímaly: "Ano, byla jsem součástí něčeho takového." Nebudete si pamatovat detaily. Akáša vám k tomu nedá úplný přístup. Teď ještě ne. Dá vám však něco jiného.

Tohle je pokročilá informace, ale už nastal čas na tento druh učení. Chci hovořit o Merkabě. Merkaba ve volném překladu znamená "jet". Vy všichni máte toto tzv. duchovní pole, ve kterém "jede" vaše vědomí a mnohem víc, a je opravdu obrovské. Nazývat to slovem "pole" není tak úplně správné. Vlastně by bylo lepší ho nazvat bublinou, protože u bubliny si můžete představit celou řadu věcí, které vám představa pole nenabídne. Představte si kolem sebe bublinu, která je plná informací, je neviditelná a multidimenzionální, ale lidé ji dokáží cítit. Zažily jste někdy situaci, drahé, kdy jste někam šly samy, možná do kina na film, a tam jste se ocitly vedle neznámého člověka a za chvíli jste se prostě musely zvednout a odejít? Co jste to cítily, že jste se musely zvednout a odejít? Odpovím vám - to protože Merkaba vysílá velkou dávku informací včetně toho, že vypovídá o nerovnováze. Mnohé z vás dokáží u lidí rozpoznat nerovnováhu. Dokonce ještě před tím, než daný člověk promluví. Každý v této místnosti sedí v Merkabě někoho dalšího. O tom jsme zatím moc nemluvili. Co je v Merkabě? Když řekneme, že vlastně úplně všechno, myslíme to vážně. Je to téměř jako detailní projekt, který se týká všeho kolem vás - ukazuje vaše vědomí, vaše zdraví a také ještě něco dalšího. Nazvu to vaší vysílatelnou Akášou - ta je ve vaší Merkabě.

Když jsem na Havaji seděl vedle dvou dam, můj partner něco řekl a řekl to proto, že jsem mu já řekl, aby to pověděl. Řekl: "Předám vám channeling o kruhu učení - informace, které učily Plejáďanky. A abych to mohl udělat, musím do toho zapojit Akášu dvou žen, které sedí z obou stran vedle mne." A tohle se tam stalo. Když můj partner channeluje, používá své vlastní tělo, svůj vlastní intelekt, svůj vlastní jazyk a své vlastní uvědomění - a skrze to všechno pak předává to, co mu předávám já. Proto je channeling tak různorodý, jedinečný a specifický - liší se člověk od člověka. Vždy musíte používat motor lidského vědomí, abyste mohli channelovat. V tomto konkrétním případě jsme použili část tohoto "motoru" dvou žen, které seděly vedle. To protože v jejich Merkabě byly akášické informace, které vysílaly už jen tím, že tudy kráčely. Vysílaly je.

Byly jste někdy vedle člověka, kterého jste měly velmi rády a chtěly jste vedle něj být častěji, protože vysílal radost či rovnováhu? Takhle to totiž funguje. Ale věděly jste, že část z vás vysílá ty nejhlubší akášické informace, které jste kdy prožily? Když se propojíte - a tím myslím, že sedíte v Akáše těch vedle vás - Merkaba má pak tendenci si na něco vzpomenout. Vytvořily jste tím řetěz, který zesílí váš požadavek. Takže osoba, která v místnosti sedí zcela vlevo, se pomocí vašeho řetězu propojí s osobou zcela vpravo. Toto je pokročilá informace. Nezačněte mi však teď klást lineární otázky - kolik, jak dlouho, kdy... Je to energie, drahé, a je propojená, takže ty, které se začnou ptát: "Byla jsem tam, je zde něco, co se mám dozvědět...?" se uvolní v náručí posvátné historie těch, které sedí okolo. Chci, abyste začaly chápat, jak hluboké to je. Můj partner poprvé použil výraz "zapojení další Akáši". Vedle něj seděly dvě ženy - pohlaví, které on nemá - měly věci, které potřeboval, aby mohl channelovat pravdu. Někdo z vás vpravo může mít něco, co někdo vlevo nemá a potřebuje, a platí to i naopak. Takže ty, které vědí, že byly v Lemurii, a ty z vás, které se ptají, zda byly v Lemurii - vy všechny jste vytvořily řetěz vysílání a rozpomínání - tomu říkáte sesterstvo.

Některé z vás odsud mohou odcházet a ptát se: "Co bylo dnes jinak?" Poslouchejte - tohle se děje, když šamanky minulosti sedí vedle sebe a začnou vyjadřovat záměr rozpomenout se na drahocennou pravdu. Věci začnou zvonit pravdou a vy si začnete více užívat jedna druhé. Až noc pokročí a vy se rozejdete, bude se vám po ostatních stýskat při vzpomínce na šamanskou energii, kterou nesete. Tomu se nic nevyrovná - a náleží to ženám.

Tohle je dnešní učení. Přichází toho ještě víc. Existují procesy, o kterých nevíte a které jste ještě neviděly. A to vše se soustředí kolem toho, co vám bylo ukázáno a co zde bylo oslavováno - v sesterstvu.

Nechť channeling pokračuje.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.