Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý čtvrtý channeling

Následující channeling byl přijat 9. července 2016 na metafyzické univerzitě Delphi a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

MOUDROST ŽEN

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je okamžik, kdy můj partner ustupuje stranou - daleko. Jak už jsem zmiňoval dříve, tento konkrétní druh channelingu je pro něj jiný, protože teď neslyší, co se zde odehrává. A zopakuji to pro ty, kdo to potřebují slyšet. Nemá to vůbec nic společného s tajemstvími. Má to co do činění s tím, že dnešek je určen pro vaše pohlaví a proto by bylo nevhodné, aby se toho účastnil. Je to z úcty k vašemu pohlaví. Později to uslyší, tak jako vy.

My všichni dnes sedíme na skvělém místě. A pro ty, kteří se právě připojili - jsme na místě velké moudrosti. Jsme na Delphské univerzitě duchovních studií. Neberte to na lehkou váhu - tuto místnost, zdejší energii. Než zde byla postavena budova, byla tu jen zemina, ale v plánu byl chrám moudrosti. Od prvního otočení lopaty byl záměrem prostor, který zde vidíte, přesně pro účel, který zde vidíte. A tak zde sedíte - ZNOVU v chrámu! A pro některé z vás řeknu - znovu v Delfách! Zkušenosti vás zde jsou ty nejlepší.

Oslavujeme oblast a jméno Lemurie. Je to metafora pro sesterstvo - metafora pro duchovní počátky. Mnohé z vás byly přítomné na skutečném lemurijském ostrově, ale některé z vás ne, teprve až později na pevnině Lemurie, kam bylo přeneseno to, co bylo odvozeno z původní Lemurie. Na tom nesejde. Na tom vůbec nesejde, protože to, co dnes oslavujete, je jednota účelu. A jednotný účel je propojení toho, co nazvu "něžné pohlaví". Je to chrám moudrosti. Chcete vědět, co lemurijské sesterstvo dělá? Chcete znát základní trénink a učení? Povím vám to.

Ne všechny jste matkami. Vím, kdo tu je. Ale vy všechny jste měly matku. A to, co matky mají, je moudrost. Když přijde dítě do života matky, ona už je ve stavu moudré bdělosti. "Co dítě dělá? Co mu mohu na základě mých životních zkušeností předat? Co mu mohu dát na základě toho, co dítě chce? Co můžeme dělat na základě toho, jaké dítě JE?" Dítě má svou vlastní osobnost a vy si uvědomujete, že ta je tvarována moudrostí matky. Takže se dá říct, že mateřství obecně vyžaduje velkou moudrost dobře použitou.

Pokud je pravda, že sesterstvo pochází ze zdroje Sedmi sester, od pohlaví, které bylo vybráno pro svůj soucit, jemnost a moudrost, pak mi dovolte říci, že jste na správném místě. Neberte to na lehkou váhu. Sesterstvo učí moudrosti.

Dlouho poté, co opustíte toto místo, dámy, budete si klást otázku: "Co s tím udělám?" Obřad je nádherný. Všechny obřady jsou oslavou toho, kdo jste, kde jste byly, a co si přejete udělat. Budete zpívat písně. A můžete se ptát: "Jaký to má smysl?" Je to oslava moudrosti, kterou v sobě nesete. Co když tato setkání sama o sobě spojují moudrost, s jakou jste samy nepřišly? Kdo lepší by mohl dát radu Zemi, než dárkyně života? Na koho lepšího se obrátit než na matku? Nebo na ženu, která není tak "ohrožující" - tu, která bude sedět a naslouchat a která vám předá moudrost těm, kteří ji potřebují. Vaše pohlaví slouží oběma pohlavím. A muži k vám přijdou, protože ve vás uvidí mateřskou moudrost. A nebudou mít vůči vašemu pohlaví žádnou předpojatost, protože ucítí vaši mateřskou moudrost, pokud to dovolíte. Sesterstvo vás tedy učí vyzařovat soucit. Pokud k vám někdo přijde a zeptá se: "Co je ta nejmoudřejší věc, jakou mohu udělat?" - co mu odpovíte? Jste na tu otázku připravené? Jste připraveny ukázat moudrost? Je to intuitivní. Věděly jste, že pro vaše pohlaví je to intuitivnější než pro to druhé? S tím jste se narodily, protože vy máte vychovat dítě. Jste na to připravené. Je to součást vaší osobnosti. Jste moudřejší a připravené rozdávat moudrost... Takže jaká je odpověď, když vás někdo požádá: "Poraď mi, co bych měl dělat?"

Když někdo přijde k mistrovi, posadí se u jeho nohou a řekne: "Jsem připraven se všechno naučit. Co můžu dělat?" pak šaman, který byl vždy ženou, odpoví: "Buď tichý a naslouchej. Nic neříkej, protože veškerou moudrost, kterou budeš potřebovat, nasbíráš jen tím, že budeš tiše a vstřebáš vše, co vidíš v existujících okolnostech - ty ti pak ukáží ty nejsoucitnější informace a to je řešení toho, kdo jsi, a toho jsi dosáhl jen svým tichem." V duchovní historii byli ti, kteří složili slib mlčení a vy teď víte proč. Učili to mistři a žáci u jejich nohou dostali radu: "Ze všeho nejdřív přestaň stát sám obě v cestě. Zapomeň věci, o kterých si myslíš, že je víš, protože často nejsou pravdivé, a buď tiše." A proto nejmoudřejší rada, kterou můžete dát komukoli: "Buď tichý a věz, že jsi Bůh."

Zde se učí moudrost. Jste na správném místě ve správnou dobu. Chci, abyste přemýšlely o věcech, na které se vás mohou lidé ptát - ne ti maličcí, ale vaši kolegové: "Co mi můžeš říci o tom, co potřebuji vědět?"

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.