Lemurijské sesterstvo
Kryonův channeling

Kryonův sedmý channeling

Následující channeling byl přijat v Salemu 16. května 2015 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. (Pauza.)

Vím, kde jsem a kdo tu je. Tento channeling předaný před vaší událostí (obřadem) je evidentně nahráván. A já vím, kdo tu je. Cítím vřelost vaší osobnosti, vaše očekávání a nádherné myšlenky, které máte. Vím o vašem přístupu a jemnosti, které jsou zde přítomné.

Pokaždé, když toto dělám, beru vás zpět do specifických oblastí, kterým říkáte Lemurie. Připomínám vám, že Lemurie trvala po velmi dlouhou dobu a my se přesto soustředíme pouze na vlídnou dobu Lemurie, než se začala potápět. Čas stability, čas vyspělosti. Čas, kdy bylo sesterstvo aktivní. Tehdy se mu neříkalo "sesterstvo" a já vám nakonec sdělím jeho název, ale teď ještě ne, protože nechci, abyste se nechaly pohltit určitým názvem, který je jiný, než si dokážete představit. Místo toho chci, abyste měly tuto "pospolitost" a cítily jste kamarádství, které je ve vašem spojení, protože to je účel tohoto okamžiku.

Je možné, že vy - skupina žen - jste byly součástí tohoto druhu věcí před tak dlouhou dobou? Opakuji, že vím, kdo tu je. Je možné, že jste takto společně seděly už dříve? Možná s jinými tvářemi a možná i s tím, co byste nazvali jinými dušemi. Odpověď je ano. To vás sem přivedlo. Ta synchronicita je úplná. A znovu cítíte sesterství pospolitosti. To není uctění organizace, ale uctění rodiny.

Téma, o kterém chci hovořit dnes večer, v těchto několika okamžicích, se soustředí kolem Mele´ha. Mělo svůj důvod, že jí bylo dáno toto jméno. Je tak blízké dnešní řeči Havajců, jak jen je to možné. V tehdejším a dnešním jazyce existuje podobnost založená na původních slovech, která jsou používána i dnes. Její jméno v zásadě znamená oslavu života. Je oslavován samotný dech života a to je její jméno. Měla by vědět, že její jméno není jedinečné. Toto jsme dříve neřekli - existovaly určité kněžky, tedy vůdkyně sesterstva, které stejně jako králové a královny přebíraly stejné jméno. Takže jméno Mele´ha neznamenalo jen určitou věc, ale zároveň jí dávalo určitý status. A status, který měla, byl status vůdkyně sesterstva. A sesterstvo nebylo společenské setkání, ale duchovní setkání, protože se sestry shromáždily a jejich účelem byla duchovnost kontinentu Lemurie. Existovalo tedy mnoho sesterstev a ona vedla jedno z nich. Existovalo mnoho kněžek, které měly stejné jméno. Toto byste tedy mohly nazvat sesterstvem Mele´ha a bylo by to přesné. Tak bylo známo i tehdy. Její život trval tak dlouho jako několik běžných lemurijských životů v té době a když skončil, její jméno přešlo na její rodinu, a ona podle tradice vybrala tu, která ji pak nahradí.

Dnes bych vám chtěl říct, že toto jsou její narozeniny v tomto životě - a to vy víte. Chtěl bych vám tedy připomenout, co se dělo při narozeninách lemurijské ženy. To by vás nemělo překvapit. Kdybych se vás zeptal, na základě minulých channelingů, co by mělo probíhat při oslavě narozenin lemurijské ženy, zejména té, která byla součástí sesterstva, co si myslíte, že to bylo?

Když jsem s vámi hovořil minule, mluvili jsme o tom, jak v Lemurii probíhal porod. Mluvili jsme o shromáždění žen a o tom, jak během toho procesu společně zpívaly pro zmírnění bolesti a o tom, jak se držely za ruce při porodu pod vodou. Mluvili jsme o tom, jak to bylo nádherné a jak bylo dítě klidné. Dokážete si představit, že když se dítě vynořilo z vody a pupeční sňůra byla přeťata, jako první uslyšelo zpěv? Dokonce i muži a válečníci jako první uslyšeli zpěv žen a pro ně to bylo utěšující. Takže to bylo a stále je vhodné, že se sesterstvo tehdy vrátilo k oceánu a narozeniny byly tedy znovu oslavou dne narození a opět probíhal vodní obřad. Nádherný. Simulovaly jste vynoření z vody a zpívaly jste. Velmi jste se na to těšily a písně, které jste zpívaly, byly zpívány jen pro vás. Garantuji vám, dámy, že pokud byste ty písně uslyšely, začaly byste plakat a vaše Akáša by si vzpomněla. Toto jsou narozeniny.

Podobné to bylo i u mužů, ale trochu jiné. I oni měli obřad vynoření se z vody, pouze ne nezbytně se zpívajícími ženami. Bylo zde oddělení. Ale všechny narozeniny v Lemurii byly vodní událostí a návrat k oceánu byl součástí oslavy toho dne. Častokrát jste neznaly přesný den a tak bylo v pořádku to pořádat podle odhadu na základě postavení slunce a hvězd. Nezáleželo na tom.

Mele´ha, měla bys vědět, že všechny Mele´ha a všechny kněžky v sesterstvu na celém tom velkolepém místě, měly ještě druhý obřad. Poté, co skončily obřad s ostatními ženami, odzpívaly písně a prošly celým procesem, vydaly se na třídenní cestu na vrchol hory. Tady se konal proces omlazení pro kněžky a pro členy královské rodiny. Proces, který prodlužoval život. O tom už jsme mluvili dříve. Chrám omlazení byl na tomto velmi chladném místě. A tak to bylo stejně významné jako den narození, protože prodloužení života je další den narození. A tady je něco, co byste měly vědět - nepovím vám, kolikrát byl ten proces proveden, ale vždy se konal o vašich narozeninách. Dá se říct, že jste se znovu narodily. To znamená, že vaše omlazení pro další život se konalo vždy o vašich narozeninách.

Tvé narození v tomto životě jsou numerologickým ekvivalentem jedničky a to je nový začátek. Nechť je tato jednička novým začátkem pro tebe, Mele´ha. A nechť je novým začátkem i pro ty, které se chtějí připojit k rozpomenutí na to, jaké to bylo pro ně. Možná bys Mele´ha mohla zvážit znovuvytvoření obřadu jen pro narozeniny. A možná, jen možná, se ti znovu vybaví i ty písně...

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.