Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův šedesátý druhý channeling

Následující channeling byl přijat 22. února 2019 v Santa Fe a je určen pro lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je zde tolik krásy! Nevím, jestli jste vůbec někdy uvažovaly nad tím, kdo jste. Nad velkolepostí vašeho pohlaví, dárkyně života pro tuto planetu, ale je toho mnohem víc. Představujete jemnost a soucit lidstva. Proto znovu říkáme, že duchovní věci, které intuitivně víte a znáte - věci, které jsou nádherné a laskavé... věci, které předáváte svým dětem a které jsou nádherné a přirozené a dávají zdravý rozum... to všechno jsou věci, pro které jste byly stvořeny - abyste je předávaly planetě stejným způsobem. Nadejde čas, kdy tato setkání pro sesterstvo budou vypadat banálně a otřepaně, protože budou na planetě naprosto běžné a přirozené. Ženy budou průvodkyněmi v oblasti duchovna pro každého.

Pokud byste se zeptaly kteréhokoli muže na dobu, kdy byl ještě chlapcem, na koho se obrátil o pomoc, když měl potíže jakéhokoli druhu, pověděl by vám, že šel vždy za svou mámou. Je to intuitivní. Lidstvo hledá jemnost ženy - zejména pokud má ta žena šamanské znalosti - a těmi šamanskými znalostmi máme na mysli běžné znalosti o tom, jak Bůh funguje v každodenním životě. Je to, jako když chováte dítě a vysvětlujete mu, proč mu někdo něco řekl, nebo proč ho zklamal. A říkáte to takovým způsobem, že ho samotný váš hlas utěšuje a to dítě během chvilky poklidně usne. Tohle máte. Toto je rodová linie vašeho pohlaví a je to velkolepé.

Ne každý, kdo poslouchá tento channeling, slyšel i ty předchozí nebo uslyší ty následující z hlavního setkání (pozn. překl.: během setkání pro smíšené publikum). Chtěl bych ale na okamžik pokračovat v tématu, které jsem započal před několika okamžiky. Mám na mysli rozdíl v rovnováze světla a temnoty - konkrétně metaforu temnoty a světla lidského vědomí. Temnotou a světlem myslíme to, zda je nebo není lidské vědomí rozvinuté. Co si lidé myslí, co dělají a jak se chovají a jak se to na planetě začíná posouvat. A součástí toho, pokud jste si toho nevšimly, je skutečně úcta k ženám. Některé z věcí, které jsou zde již dlouho, nejsou vůči vám uctivé, dokonce jsou vůči vám násilné, zneužívají vás... a začínají se měnit dramatickým způsobem. Nejen zde, nejen v této zemi, ale na mnoha místech.

Zneužívání dětí v církvi - uvědomujete si, že by to nikdy nenastalo, pokud by knězi byly ženy? Říkám to této skupině a neřekl bych to jiné, protože vy všechny s tím budete souhlasit. Je zde pochopení toho, co děláte a co neděláte s dětmi. Matka "ví".

Probíhá posun této rovnováhy, této polarity temnoty a světla na planetě. V minulém channelingu jsem vám říkal, že ve vašem životě se staly věci, které jsou natolik temné, že vás definují. Jsou zodpovědné za vaše postoje, za rovnováhu temnoty a světla a za to, kolik vašich dní zažíváte štěstí nebo temnotu. To všechno kvůli věcem, které se staly. Formují to, kdo si myslíte, že jste. A já jsem tady, abych vám řekl, že to samo o sobě - samotný tento proces se nejen sám mění, ale že ho samy můžete navrhnout tak, aby byl jiný, protože už intuitivně víte, jak ho přimět fungovat. Že se můžete vrátit k některým z nejtemnějších vzpomínek a místo abyste znovu zažehly věci, které jsou pro vás tak hrozné - kdy vás někdo zradil nebo vám ublížil strašným způsobem... místo toho můžete vidět, jak je tato záležitost obklopena skupinou andělů. Není zajímavé, že lidé vždy vidí anděly ve skupinách jako ženy? Můžete si myslet, že je to náhoda, ale není. Není to náhoda, protože ženy jsou ty, které mohou vytvořit rozdíl. Ony mohou stát kolem těchto problémů dokonce i tak, jak o nich smýšlíte dnes - kolem těch věcí, které vás dnes definují a které určují váš postoj. Můžete se vrátit a uvidět je, jak stojí ve světle, v jakém nikdy dřív nebyly.

Vše, co si z toho pamatujete, je poskvrněno temnotou - tou silnou i slabou silou fyziky, vy si však volíte pouze tu slabou sílu. Sílu, která vás stáhne dolů. To se mění, drahé. Ale pokud jste v čele šamanů planety, pokud jste těmi, které mají intuici, jemnost, pochopení a soucit, pak budete ve vašem pohlaví prvními, které tyto věci změní. Budete schopny se vrátit zpátky a vidět světlo, které je tam přítomno, nejen temnotu, a nalézt rovnováhu, která změní váš postoj, místo aby vás to uvrhlo do hluboké temnoty. Pokaždé, když tam vstoupíte, nebo na to pomyslíte, místo abyste si připomínaly cosi ošklivého, nebudete moci obejít anděly. Je tam světlo, které vám připomíná smysl, který to pro vás má, a tak zde pro vás také bude vznikat rovnováha. Dokonce i pokud jde o zradu. Vrátíte se zpět a uvidíte v tom světlo a ne jen temnotu. To je pro mnohé záhada, nikoli však pro ženy. Vy máte absolutní moc intuice. Intuice je posvátná. Je to stezka do jiné dimenze.

Kolik z vás, co máte děti, jste někdy ucítily, že vás vaše dítě potřebuje a tak jste vešly k němu do pokoje a skutečně tomu tak bylo? Někdo to odbyde tím, že takové je prostě spojení mezi matkou a dítětem. Ne, drahé, není. To je prostě ženská intuice a je to kouzlo, které vám náleží. Není jen pro vás a vaše dítě, je pro vás a vaše vnitřní dítě, pro vás a vás. Tohle je to, co šamanky dělají. Vyrovnávají! Pokud tohle dokážete pro sebe, můžete se stát někým jiným, než si myslíte, že jste. A všichni kolem vás si toho všimnou. Řeknou: "Jsi šťastnější než obvykle." Vy odpovíte: "Ano, to jsem," a nemusíte to vysvětlovat. Můžete tam prostě jen sedět a usmívat se. To je to, co šamani dělají a nemusejí to nijak vysvětlovat, protože mají vnitřní vědění, které dalece přesahuje jakékoli vysvětlení.

Co kdybyste dokázaly vždy držet za ruku Ducha takovým způsobem, že se budete vždy cítit pod ochranou - ať už budete kdekoli, budete dělat cokoli a ať se bude ve vašem životě dít cokoli? Budete se cítit pod ochranou. Způsobilo by to rozdíl, který by byl téměř hmatatelný? A já vám povím, že vaše pohlaví to dokáže. To protože intuice, kterou označujete výrazem "ženská intuice", představuje spojení s Duchem. Říká vám, co přichází, co už je pryč, dává vám pocit déjá vu a poví vám, když má někdo potíže, a také vám vypráví o vás. Navíc je pro vás také uzdravující, drahé. Tohle můžete mít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tohle to znamená. Je to oslava světla, které se ve vás vyvíjí a které se liší od kterékoli doby v lidské historii. Zní to otřepaně, když říkám, že tato planeta potřebuje, abyste se k tomu probudily? Když se začnete ujímat své duchovní síly, je to nádherné a přijatelné pro obě pohlaví, protože nejste hrozbou. Tato síla není hrozbou pro žádného muže - o nic víc než vaše krása, vaše jemnost nebo váš soucit.

Když po této planetě kráčel Mistr Lásky, vzhlíželi k němu lidé obou pohlaví a milovali, co viděli. Necítili se být ohroženi jeho laskavostí, krásou ani soucitem - chtěli toho víc! A já vám povím, že ti kolem vás se budou s vámi cítit stejně.

Nechť setkání započne.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.