Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův šedesátý první channeling

Následující channeling byl přijat 2. února 2019 v San José a je určen pro lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje zcela stranou.

Během těchto několika okamžiků bych vám chtěl dát výzvu. Chci vám předat trochu více z elegance toho, odkud pocházíte, a proč zde možná dnes sedíte. Je to víc než setkání žen. Víc než setkání, kde máte něco společného. Dokonce víc než setkání těch, které prodělaly určitý výcvik. Je to vyučování a toto vám chci povědět...

Dnes jsme mluvili o oddělování se a o jednotě (při channelingu pro větší smíšené publikum). Vezměme tato slova a aplikujme je na váš život - při výcviku na šamanky. Některé z vás mají nádherné zkušenosti s výchovou dětí a tomu se nic nevyrovná. Nic na světě. Ta krása, když novorozeněti pohlédnete do očí a sledujete, jak roste, pomalu začíná rozumět tomu, co mu říkáte, a ty nádherné zvuky, jak se snaží napodobit, co říkáte... (Kryon dojat, že to téměř nedokáže vyslovit). Hledíte mu při tom do očí a tomu se naprosto nic nevyrovná - té radosti z mateřství...

Chci, abyste se nad tím na chvíli zamyslely. Když dítěti zpíváte před spaním nebo mu říkáte: "To bude dobré, bude to v pořádku," protože ho uprostřed noci vzbudily blesky nebo jiný hluk, všimněte si, že ho matka vždy utěší. Vždycky. A tak děti rostou a stále to očekávají - dokonce i jako již větší děti. Přiběhnou domů vždy, když vás potřebují - slzy jim tečou po tvářích, protože se něco stalo. Něco, co je z pohledu světa malé, ale pro ně je to něco velkého. A když je obejmete, všechno je v pořádku. Hladíte jejich srdce, protože jste jejich máma.

Teď chci, abyste obrátily list, jak často říká můj partner, k dalšímu paradigmatu. Šamanka by toto měla dokázat i u dospělých - mužů i žen, kteří k ní přijdou s problémy a zármutky. Měly byste je dokázat metaforicky obejmout a říct: "Bude to v pořádku." Tak, aby cítili lásku a soucit, které vycházejí pouze z učení o tom, kdo je skutečná šamanka a jak toto dokáže. Drahé, vy z Lemurijského sesterstva jste v tom trénované a ve vaší Akáše existuje vzpomínka na tento trénink. Je to mnohem víc než psychologie. Je to víra, že v sobě máte energii moudrosti - dost na to, abyste zmírnily jakoukoli situaci. Představte si matku, která konejší své nemocné dítě. Bojuje s obavami. Nepřichází s kouzlem, řešeními či bylinkami. Přichází, aby vám pověděla, že všechno bude v pořádku. A poté, co toto poskytnete, lidé od vás budou odcházet jiní jen díky tomu, co jste jim předaly - tak jako malému dítěti.

Jak tohle ale dokážete, když je ve vás separatismus? A ten separatismus - oddělování se - o kterém hovořím, nespočívá v nevhodném postoji. Říká se mu boj s vlastními draky. Je načase znovu zažehnout to, v čem jste trénované - abyste se na všechny lidské bytosti dívaly jako na své děti. Chápete, že toto muži nedokáží? Muži nikdy skutečně nevychovávají ani nechovají děti tolik, jako jejich matky. Muži nemají s dětmi takové pouto. Dokonce si ani nedokáží představit pouto, které s dětmi máte, a které vám umožňuje říct, že všechno bude v pořádku a dítě to pochopí. Když dítě potřebuje pomoc, pak utíká za svou mámou. Otec přijde na řadu až později. Vy chápete, o čem mluvím. Vidíte, ženy už v sobě mají dostatečné vybavení - jste k tomu stvořeny. Proto jsou ženy šamankami. Proto je to tak zařízeno, aby se k tomu modelu mohla planeta snadno navrátit. Ale právě teď musíte ten trénink znovu zažehnout.

Separatismus - oddělování se, které máte v sobě, vyvolává pochybnosti. Jak byste mohly někoho utěšit, když tu útěchu nedokážete poskytnout ani sobě samým?

A tak tedy začíná vyučování. Vy už víte, čeho musíte dosáhnout. Můžete mít seznamy a procházet jednu položku po druhé. Můžete zjistit, co stojí v cestě soucitu pro každého kolem. Ale k čemu nakonec dospějete, je uvolnění se (spočinutí) v náruči Ducha. Když toto dokážete, bude to stejné, jako když se dítě přitulí do vašeho náručí a vy ucítíte, jaké to je - vědět, že všechno bude v pořádku. A tak vám povíme totéž, co už jsme dnes (v jiném channelingu) říkali. Napodobte Mistra. Napodobte Stvořitele ve vás. Napodobte hvězdnou matku, která vás brala do náručí, zpívejte a řekněte si, že všechno bude v pořádku. Toto je cílem, dámy - dokázat předat dospělým totéž co dětem a skutečně to tak myslet, protože jste v míru s tím, kdo jste.

Tohle je teprve začátek tréninku, který znovu zažehnete, budete ho analyzovat, pracovat na něm a procvičovat jej. A TO je důvod, proč jste Lemuřankami.

Nechť setkání započne.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.