Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý osmý channeling
"Otevírání posvátné nádoby"

Následující channeling byl přijat 25. srpna 2018 v Grand Rapids a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby a můj partner ustupuje zcela stranou.

Je zajímavé, jak vaše vědomí vnímá či nevnímá čas, že? V této místnosti jsou mezi vámi i ty starší. Když jste samy, díváte se na svůj život a říkáte si: "Jako by to bylo včera." Všechny ty roky, které uplynuly, a přitom se zdá, jako by to bylo teprve včera. To, co trvalo půl století a přesto to uplynulo zdánlivě během mrknutí oka. Když se díváte vpřed, připadá vám, že se čas vleče, a když se ohlédnete zpět, trvalo to příliš krátkou dobu. A tak s použitím tohoto principu, pokud byste se mohly podívat na všechny své životy až k potenciálu Lemurie, zatímco zde právě teď sedíte, a mohly byste si na to všechno vzpomenout, připadalo by vám to jako váš vlastní život, pak byste se ohlédly a řekly byste si: "Teprve se to stalo. Je to jedna kapka v kyblíku."

Vědomí není lineární. Mísí všechny energie a veškeré vzpomínky, takže je to všechno jako by se to stalo včera. Není tedy až tak zvláštní, když řekneme, že všechny ty vzpomínky nesete v sobě - a pro některé z vás se za chvíli otevřou. Procházíte velkým posunem. A během všech těch změn vždy existoval plán. Pokud byste to zvládli, mělo se něco stát. A během příprav na ono "něco" jste přišly zpět na tuto planetu coby ženy. Dalo by se říct, že probíhaly přípravy na vaše ženství a na to, co to znamenalo v dobách, kdy jste byly vyučovány. Plán pro posun byl tento: Pokud dokážete překročit milník zvaný 2012, pak bude zapotřebí, aby byla znovu oživena základní učení z hvězd. A tato původní učení nejsou nijak dramaticky odlišná od učení, která v současnosti na planetě již probíhají. Bylo však zapotřebí, abyste byly dotlačeny do situací, kdy jste se na ně měly rozpomenout. Takový je plán. Tohle je důvod pro Lemurijské sesterstvo. To je důvod, proč je Mele´ha tady, proč se vrátila a probudila. To všechno má svůj důvod.

Přemýšlely jste někdy nad tím, co vám bylo dáno, abyste se k tomu pak probudily a sdílely to? Chci, abyste se začaly rozpomínat na něco krásného. Co začne doslova vystupovat do popředí z toho nelineárního místa, kterému říkáme vaše Akáša. Vypluje to ven stejně krásným způsobem, jako se to děje nyní. Chci, abyste si samy sebe představily jako pohár - nádobu na informace a krásu - který byl naplněn v Lemurii. Byl naplněn pravdou a krásou u každé z těch, které cítí, že tam byly - a to do té míry, že skutečně rozumíte Jednotě. Pokud byste právě teď mohly hovořit s Lemuřankou, zatímco byste společně stály na pláži a požádaly jí: "Pověz mi, co víš," nejprve by vám řekla: "Pohlédni na nebe, pohlédni na to moře a na písek pod mýma nohama, na zrnka mezi mými prsty na nohou... To všechno jsem já. Obživa z ryb, které jím, to vše jsem já. Představa, že jsme oddělení, není pravdivá. Nejsme oddělené od ničeho, čeho se kdy Stvořitel dotkl." Toto byly základní pravdy. Pravdy o tom, že Bůh je uvnitř a že jsou věci, které je třeba poznat a které způsobí, že váš život bude praktický, plný míru, zdraví a bude mít smysl. To vše díky tomu, co víte a znáte. Tento váš pohár byl naplněn a říká se mu Akášická paměť. Byl zcela naplněn a uzavřen jako nádoba. Všechny ty životy v obou pohlavích... - a vy jste tam byly po celou tu dobu. Nevystoupí to na povrch. Myslíte si, že to znáte, vzpomínáte si na některé věci, předáváte určité druhy informací svým vlastním způsobem - ve způsobu, jak se chováte, jak jednáte s druhými a co říkáte těm, které milujete. Avšak ta nádoba, která bylo uzavřena před tolika lety - skutečné základní pravdy, vzpomínky na hvězdné matky a na jejich hlas, vzpomínky na všechno, co se dělo - to vše bylo uzavřeno. Nyní se to však otevírá. Nádoba, která je esencí pravdy a esencí Tvořivého zdroje v ženách, začíná být odhalována. A ženy ji odhalují jako první, protože ony jsou vůdkyněmi planety, ony jsou učitelkami. Nádoba, kterou jste a která je ženská, toho už nyní obsahuje tolik! Přináší život na planetu, přináší vedení dětí... Toto je však jiné. Otevírání nádoby je to, co probíhá v sesterstvu. Zámky a pečeti jsou pomalu odstraňovány a ven vyplouvá původní láska, původní učení... avšak děje se to pomalu, abyste tím nebyly zahlceny.

Tohle vše je sesterstvo - odpečetění pravd, které v sobě máte, v čase, který ani nemusel nastat, protože tento posun nebyl vůbec jistý, drahé dámy. Odehrál se na poslední chvíli a vy to víte. Pokud si spočítáte čas, který se odehrál od konce 80. let a rokem 2012, pak uvidíte, že jste to téměř nezvládli, nicméně fakt je, že se vám to nakonec povedlo. Tato planeta doplula za potenciály, které mnozí předpovídali, takže tyto potenciály padly na zem, kde se staly součástí neuskutečněné historie, a vy jste se začaly probouzet.

Sesterstvo nevzniklo kvůli socializaci s ostatními ženami. Nevzniklo proto, abyste přišly na místo, kde budete meditovat. Sesterstvo je o odemčení pravdy, rozpomenutí se na to, proč jste tady, je o změně - tím máme na mysli to, že odsud odejdete jiné, než jste sem přišly. Je o změně, která k vám hovoří a říká: Pro tohle ses narodila. A než se začnete ptát: "Co to znamená? Co bych měla dělat? Co s tím mám dělat, když se to začne dít?," povím vám, že se stanete klidnějšími. To je to, co se stane. A všichni ti kolem vás začnou vidět šamanku, kterou jste, ve způsobu, jakým se chováte, jak jednáte s ostatními, ve vaší jednotě se vším... Některé z vás mají děti a některé vnoučata - ty si toho všimnou. I pokud jsou dospělí, tak si toho všimnou. "Máma je jiná." A vy, které děti nemáte - vězte, že budou jiní, kteří ve vás uvidí matku a spatří krásu možného vedení v přístupu každé z vás, které sedíte na těchto židlích. Je to větší než myslíte. Tohle není další sociální skupina. Je to změna lidstva, která začíná u vás.

Toto je poselství, které pro vás mám já. Nechť nyní toto poselství pokračuje od Mele´ha a od hvězdných matek, které vám ho channelují ve formě energie - to abyste se rozpomněly.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.