Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý šestý channeling

Následující channeling byl přijat 6. července 2018 na metafyzické univerzitě Delphi a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohé z vás tu dnes nejsou a tak říkám, že můj partner ustupuje stranou a tak na chvíli musíte odložit představu, že slyšíte mužský hlas. Místo toho chci, abyste myslely na to, že zde probíhá andělská komunikace. Můj partner tento channeling nevnímá. Je to z respektu k vašemu pohlaví. Je to stejný druh respektu, jaký byl přítomný v Lemurii - byl tam přítomný u všech! Pokud byste byli ve společnosti knězů či kněžek v té společnosti, byl tam respekt. Existoval tam určitý protokol, měli určité oblečení a existovala pravidla, co můžete nebo nemůžete v pozici duchovního vůdce. A vy všechny jste to tak měly. Když říkám všechny, tak mám na mysli tisíce let na tomto malém kontinentě Mu, protože společnost Lemurie trvala po velmi dlouhou dobu. Mnohé z vás tím prošly. Vy všechny to víte. Můj partner ustupuje stranou z respektu k vašemu pohlaví, jako byste znovu měly úctu coby kněžky. Proto mu není umožněno, aby si toto pamatoval. Proto si musí poslechnout nahrávku později. Je to tak vhodné, drahé.

Nakonec se tato učení vrátí k tomu, co už jste kdysi zažily - v jednom z těch mnoha životů, které jste prožily. Mám na mysli Lemurijské kolo učení. To vám nakonec umožní vhledy, které nejspíš nebudou předávány na konferencích. Důvodem je to, že začínáte být žádány, abyste si vzpomněly na základní pravdy, které vás ve skutečnosti přivedly dnes sem na tuto židli. Ne proto, abychom vám stále dokola opakovali stejné věci, ale pro některé z vás je toto nové. A proto říkáme, že to tak bylo navrženo, abyste byly nyní ženami - je to tak proto, abyste mohly znovu zažehnout šamanské učení. Jaký by to byl pocit? Jaké by to bylo? Co byste s tím udělaly? A proto zde sedíte na této židli.

Zde je koncept - chci, abyste se něco naučily a něco odnaučily. Vrátíme se zpět k základní pravdě.

Zaprvé - vyučovaly vás ty, které přišly z hvězd. A ženy se učily jinak (něco jiného) než muži. Do toho se chci ponořit hlouběji. Pokud jste tam byly, a vy jste tam byly, pak - bez ohledu na rok či na to, zda jste tam byly takto pospolu nebo ne, na tom nezáleží, protože na to všechny máte základní akášickou vzpomínku, pokud se jí rozhodnete nalézt - tyto věci vám mohou zvonit pravdou, proto tu dnes sedíte na této židli. Některé z vás jsou na to připraveny už teď a jiné budou připraveny později. Učily vás sestry z hvězd. Dokážete si něco takového představit? Jejich hlas byl jiný, velmi odlišný. Pokud bych vám ho mohl předvést, pak vám garantuji, že byste v této místnosti plakaly, protože byste si na ně vzpomněly. To protože není žádný zvuk, který by se tomu podobal. Jejich hlas byl jiný kvůli tomu, co vytvářejí jejich hlasivky. Vytváří duální zvuk, který je tak potěšující a nádherný. Na to si vzpomenete jako první.

Zadruhé si můžete vzpomenout, co učitelka z hvězd dělala. Všechny vás učila už coby děti - od šesti do třinácti let jednu stranu kola a od třinácti dál stranu druhou. A vy, které jste byly ženami tehdy a jste jimi i teď, jste obdržely speciální trénink. Ten nespočíval nezbytně v tom, co věci znamenaly nebo jak fungovaly, ale v účelu vašeho pohlaví. A kdo jiný by vám to mohl předat lépe než plejádská matka?

Teď se vraťme k tomu, co se máte naučit a odnaučit. Prošly jste tisíci let a nyní se nacházíte ve společnosti poměrně moderní. Lemurijská společnost taková nebyla. Byl to úplný začátek, velmi prostý. A přesto je tu důvod, proč vám to všechno zní tak dobře - tehdy jste se totiž nemusely odnaučovat to, co vám dala společnost. Dnes ano. Myslím toto: mnohé z vás tu dnes sedí a očekává, že vám bude předáno něco, co budete moci v budoucnosti použít. Nazval bych to duchovní předpojatostí, kterou budete muset odnaučit i ty kolem vás. To protože to, co se máte naučit, je opravdové sebezmocnění.

Vraťme se na chvilku do Lemurie. Jaká byla civilizace, která se o ně starala? Odpověď zní, že žádnou neměli. Pochopitelně, že o sebe pečovali navzájem, jak jen mohli, ale když došlo na duchovní učení, seděly před nimi plejádské matky a říkaly jim: "Základní pravda je ta, že vše dobré pochází od vás. Střed kruhu tvoří slunce - jako děti jste mu říkaly Velké Centrální Slunce - ale ani to vám nedodá to, co potřebujete, protože z něj jste přišli." A tak základní učení zní, že všechny paprsky kola učení ukazují, že od samotného narození nesete veškeré nástroje, které potřebujete, abyste dosáhly šamanství. Takže to, co potřebujete udělat, je probudit tyto nástroje, aby vytvořily to, co potřebujete, aby se z VÁS staly učitelky. A těmi jste také byly. Pochopitelně to nějakou dobu trvalo. Dokonce i v tak prosté společnosti jako byla Lemurie. Proto pouze Starší mohly sedět vpředu, protože ty toho už dosáhly, ony věděly a byly soběstačné.

Zde je to, co se musíte odnaučit - ve vaší společnosti věci dostáváte. Dostáváte je od své rodiny, od lékařů, od těch, kdo jsou duchovní. A tak sedíte a očekáváte, že vám někdo předá něco, co pak budete moci použít. Drahé, v Lemurii se soustředili na to, že to NESETE V SOBĚ. A učení říká: "A tady to je." Každý paprsek kola učení nesl jinou informaci a ta se proměňovala - byla jiná v době, kdy jste byly dětmi, jiná v dospělosti a ještě jiná v době, kdy jste se staly šamanskými studentkami. Přesto všechny paprsky říkaly v určitém směru totéž: "To, co v sobě nesete, to aktivujete pro sebe. Nikdo vám nic nedá." Byly jste na to připravené, když jste přišly? Protože tohle je základní pravda - aktivace toho, co už máte v sobě.

Co je nyní ve vás a co může být jiné než tehdy? Odpověď zní: NIC. Jste zcela kompatibilní se vším, co jste se naučily od samotného počátku až po dnešek. A ten nádherný tišící hlas hvězdné matky, ten velmi zvláštní zvuk, který vám nemohu předat, ale je vytesán do vaší Akáši - ten vám stále dokola vyprávěl o vaší velkoleposti. Už jako děti jste nesly nástroje ženské kněžky, kterou jste se měly stát. A odpovědnost, kterou jste nesly, byla ta, abyste dávaly pozor a dobře se učily, protože jste měly vést civilizaci, ke které jste náležely. Byla to velká zodpovědnost, protože celá vesnice se na vás obracela, když jste se staly Staršími. Vy jste jim měly říct, kdy nastane změna počasí, co dělat, jak se připravit, kdy lovit ryby a kdy ne, kdy jít dovnitř, kdy mít děti a kdy ne. Všechny tyto věci jste měly na svých ramenou, a coby Starší jste je vítaly, protože jste znaly odpovědi. A jak jste je znaly? Protože jste objevily, kdo jste a všechno, co jste potřebovaly, jste měly v sobě.

Vy, které jste tady, jste v určité době a na určité úrovni prošly Lemurijskou školou. To vás sem dnes přivedlo. To ve vás podnítilo zájem, i kdyby jen zběžný. Byla jsem tam? Ano. Učila jsem se toto? Ano. Skutečně jsem někdy slyšela hlas hvězdné matky, která přišla odkudsi mimo Zemi? To je důvod, proč jste tak výjimečné. Jen zlomek lidstva slyšel tento zvuk, drahé. Slyšeli je i muži, ale ne při šamanské výuce, kterou jste procházely vy. Zpívaly vám. Nikdy neuslyšíte nic krásnějšího.

Toto jsou věci, které máte sdílet, rozpomenout se na ně a oslavovat je.

Nechť channeling pokračuje.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.