Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův padesátý první channeling


Následující channeling byl přijat 10. března 2018 ve Wilmingtonu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy. Já jsem magnetický mistr a můj partner ustupuje stranou.

Vy jste sesterstvo - a samotná jeho definice se proměňuje zároveň s tím, jak se mění vaše vyspělost a důvod, proč to děláte. Když se podíváte na to všechno od počátku před několika lety až po současnost, uvidíte pokrok. Museli jsme začít pomalu, museli jsme to definovat a předat vám historii - v průběhu mnoha týdnů. Dosáhli jsme bodu, kdy se to nyní začíná přeměňovat. Začínáte věci dělat více jako v Lemurii. A tak to pojďme ještě jednou prozkoumat.

Některé z věcí, které vám říkám, jsou kontroverzní, protože jsou tzv. "fackou do tváře" dnešní kultury. Ještě než začneme hovořit o Lemurii, Mele´ha připomenula ve zkratce minulý channeling, a já to udělám znovu pro ty, kteří nejsou nyní zde, ale poslouchají to nebo čtou. V Lemurii nebylo žádné bratrstvo. Nikdy. Tehdy jste se ani nejmenovaly "sesterstvo". Neexistovalo žádné setkání, které byste nazývaly sesterstvo. Místo toho zde existoval vztah mezi ženami. Ženy věděly, proč existují - jejich posvátnost, posvátné kruhy, rození... všechny tyto věci v kombinaci se vším ostatním, co dělaly, to vše vytvářelo sesterstvo. Dokonce jsme vám říkali, že byly doby, kdy ženy ctily muže a kdy muži ctily ženy. To vše je součástí sesterstva.

Pojďme tedy na okamžik zpět do Lemurie a podívejme se na toto - shrnu to: Muži nikdy nechtěli dělat to, co děláte vy. Říkali jsme vám, že by jim to připadalo stejně divné, jako kdyby měli chtít rodit. Nikdy by nic takového nežádali. Každé pohlaví chápalo, v čem je nejlepší, a tak to také dělali. Nebyla zde žádná závist či touha, kdyby se podívali na opačné pohlaví a řekli si: "Páni, kdy dostaneme taky příležitost." Byly jste tolik potěšené a nadšené ze svého šamanství, že jste jej přinášely všem. A o tomhle jsme zatím asi nehovořili. Když jste se jako ženy setkaly, ne všechno, co jste dělaly, bylo posvátné. Nebylo to všechno jen samé učení. Pomáhaly jste si, radily jste si. Radily jste si třeba ohledně vztahů a toho, co muži dělají nebo nedělají. Jedna z věcí, které muži chtěli, a netrvalo to tak dlouho, ale generaci za generací vždy přišli muži a ptali se: "Bylo by možné, abychom viděli narození svého dítěte?" Dnes jsou muži vítáni a zváni, ale v Lemurii tomu tak nebylo, protože to byla ženská záležitost. Už jsem vám to říkal dříve: rodily jste ve vodě, obklopovaly vás ženy a zpívaly jste společně - tak to tehdy bylo. Dítě vyjde a slyší a cítí mateřskou energii - ví, že jsou kolem přátelé, cítí vřelost. Taková byla tradice a tak to také zůstalo. Musely jste ale uspořádat setkání s muži, abyste jim vysvětlily proč tomu tak je. Musely jste také občas svolat poradu s ostatními ženami kvůli tomu, co muži chtěli. Nicméně nikdy nechtěli být ženou.

Tím se tedy snažím říci, že mezi muži a ženami, i během těchto setkání a porad, panovala normálnost, kdy sesterstvo stálo stranou. A znovu tedy opakuji, že přestože nikdy neexistovalo bratrstvo ani po něm muži nikdy netoužili, bylo zde uctění - a minulý týden jsem vás vyzval, abyste něco změnily. Namísto myšlenky na vytvoření bratrstva a dosažení rovnosti, jsem vám navrhl, abyste je vpustily dovnitř na malou chvíli. Mele´ha to vyslyšela a tak to děláte poprvé dnes večer. Mele´ha vám představila plán, způsob uctění, v tichosti, abyste mohli cítit, co to je. Dal jsem vám k tomu určitý náhled.

Muži jsou zde, protože tu být opravdu chtějí. Úplně každý muž, který sem přijde, měl stejně jako vy jiné pohlaví. Každý muž, který sem přijde, na určité úrovni zažil sesterstvo. Pomyslely jste na to? Vy zde neseparujete pohlaví - vy zde uctíváte ten systém. Uctíváte zde jejich ochotu vám porozumět. Jejich ochotu říci: "Začíná nám docházet, že ženy jsou skutečně ty, které by měly nést tu posvátnou pochodeň. Kdo jiný by byl pro to lepší?" Vysíláte jim zpět tu úctu, která říká: "Děkujeme za to uctění. Díky za to, kdo jste. Díky, že jste našimi partnery v životě."

Dnes je to tedy poprvé. Není to v rozporu s žádnou tradicí sesterstva, které jste měly v Lemurii. Je to překrásné. Sesterstvo začíná vyspívat. Sesterstvo začíná mít vyspělost věcí, které dělalo v minulosti a vnáší je do věcí, které děláte teď, které jsou vhodné ve vaší kultuře, s pochopením. Tento obřad také poroste. Bude doba, kdy těmto mužům něco řeknete, ve vší vhodnosti. Dovolte, abych vám dal náznak. Při všem, co děláte, je nikdy nežádejte, aby vám něco řekli. (Kryon se směje.) Oni chtějí, abyste mluvily vy. Očekávají to a je jim nepříjemné, když změníte toto uspořádání. Můžete udělat veškeré uctění v tichosti. Oni budou sedět a přijmou to. Nechť energie, kterou vytvoříte, změní jejich srdce. Ať z tohoto místa, i po těch pouhých několika minutách, odejdou s pocitem: "Z toho mám tak dobrý pocit! To se mi vážně líbilo!" Dost možná to započne nový druh posvátného vztahu mezi muži a ženami, který bude vyzařovat úctu a vděčnost.

Nechť obřad započne.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.