Lemurijské sesterstvo
Kryonův channeling

Kryonův padesátý channeling

Následující channeling byl přijat 3. března 2018 ve Phoenixu, Arizoně a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drazí, zdravím vás, dámy. Můj partner ustupuje stranou.

Dnes večer jsem začal jinak, protože dnes vám předám první kontroverzní channeling pro sesterstvo. Kontroverzní bude proto, že někteří z vás se při tomto sdělení nedokáží odpoutat od kulturní předpojatosti. Je to citlivé téma. Předám vám ho narovinu. V těchto časech ve své kultuře hledáte něco, o čem si ani neuvědomujete, že je to záležitost kultury. Něco, co jste vytvořily na základě minulosti, abyste to opravily. Dostanu se k tomu. Jak řekla Mele´ha, dnešní učení je o rozdílu mezi tím, co bylo tehdy, a co je teď. Takže se na chvíli pojďme věnovat tomu, co bylo tehdy. A téma? Pohlaví. (Kryon dramaticky.)

Jste zpátky na tom nádherném místě zvaném Lemurie - jen na okamžik. Následujte mě. Pro každou z vás je velmi, velmi obtížné si představit, jak by ta kultura mohla vypadat. Není zde žádné předstírání, není tu nic, co by "bylo pryč" (není tu žádná vzpomínka na věci minulé, protože žádná opravdová minulost nebyla). Proto je zde určitá čistota filosofie o pohlaví. A když říkám čistota, myslím tím nádherné základní pochopení toho, co dělají ženy a co dělají muži. Obě pohlaví to zcela jasně chápou. Je to chápáno a ctěno. A zde je ta zásadní záležitost, drahé - není zde žádná tendence vyměnit si pozice. Možná jste se samy sebe ptaly, jestli v Lemurii muži postávali kolem, nedočkavě poklepávali nohou a ptali se: "Kdy dojde řada na mě, abych se stal šamanem? Ty už jsi šaman byla a to pěkně dlouho. Já už tu taky dlouho čekám. Pusťte mě taky k tomu." A odpověď zní NE! Kdybyste to řekly Lemurijskému muži, pak by se vám vysmál! Zeptal by se vás: "Stojím snad ve frontě, abych mohl začít rodit?" Řekl by to, protože v Lemurii všichni chápali, že rození dětí je ženská role. Jste proto uzpůsobené. A zrovna tak je ženskou rolí sesterstvo, šamanství a učení. Jste k tomu uzpůsobené! Muži nepostávali kolem a nedožadovali se rovnoprávnosti. Kdybyste v Lemurii použili slovo rovnoprávnost, nechápali by, co tím myslíte. "To je pitomost. Nedává to žádný smysl. Co že to chceš udělat? Chceš si vyměnit pozice - proto, abychom se všichni vystřídali? Chceš se snad vystřídat v rození? Nebo v šamanství? Co takhle v rybaření? Ne. Ne." Muži věděli jasně, kdo jsou ženy. Ženy zase respektovaly muže a věděly, kdo jsou muži. A pokud byste s nimi mohly hovořit, říkaly by věci, které by dnes byly sociálně nekorektní. Říkaly by: "Tohle prostě dělají ženy. A tohle dělají muži. Protože proto jsme byli zrozeni, k tomu jsme byli navrženi a uzpůsobeni, aby to mezi námi vytvořilo harmonii. My známe své role a jsme v nich dobří." Proto zde nikdo nepostával a nečekal na výměnu rolí, aby bylo dosaženo rovnoprávnosti a spravedlnosti.

Kam tím směřuji? Nebylo zde žádné bratrstvo. Dává vám to smysl? Žádné bratrstvo nebylo. Sesterstvo je vyjádřením šamanské přirozenosti žen. Rozpomenutí se na šamanskou přirozenost žen. Neexistovalo žádné bratrstvo, protože zde nebyl žádný kulturní tlak na rovnoprávnost.

To bylo tehdy. Nyní pojďme hovořit o současnosti. Co máte ve své společnosti dnes, je tlak na uzdravení s pomocí rovnoprávnosti. A tak v této společnosti, která je naprosto odlišná od Lemurie, vytváříte pracovní místa - a tyto práce může vykonávat kdokoli, tím myslím, že je mohou vykonávat obě pohlaví. Proto je zde tlak na rovnoprávnost. To se děje teď a existují pro to důvody. Pokud ale tuto předpojatost a tyto důvody použijete na duchovní rozpomenutí, nefunguje to.

Mele´ha, žádné bratrstvo neexistuje. Dokonce ani dnes. To je kontroverzní. Bratři v dnešní společnosti by se o tom hádali. Řekli by: "Musí zde existovat rovnoprávnost, spravedlnost." A zde je kontroverze - ne, nemusí. Nemusí, protože v časech, o kterých hovoříme, ženy hrály svou roly šamanů, protože proto byly stvořeny. Je to stejné jako když muži neočekávají, že budou rodit, protože proto nebyli stvořeni - nemají proto správné "potrubí" (Kryon se směje). Jejich pohlaví je velmi specificky určeno pro tento úkol. Tohle je sesterstvo. Hodně štěstí při tom, až to budete vysvětlovat dnešním mužům... (Kryon pobaveně.)

Mám pro vás tedy návrh - Mele´ha, je něco, co už jste určitým modifikovaným způsobem udělaly. Namísto vytváření bratrstva jakéhokoli druhu chci, abyste je uctili lemurijským způsobem. Je v tom elegance vyspělosti, kde vidíte duchovní místo jednotlivých pohlaví a nechcete mít to opačné jen proto, že máte pocit nerovnosti. Zde je tedy můj návrh - a je to návrh pro jakékoli setkání (sesterstva), kdykoli si to budete přát. Funguje to takto: Jakmile channeling skončí - veškerý channeling (nejen od Kryona, ale také od Plejádských matek prostřednictvím Mele´ha atp.), uspořádejte desetiminutový obřad, při kterém dovolíte mužům vstoupit dovnitř. V první řadě to oddělí ty muže, kteří zde skutečně chtějí být, od těch, kteří o to až tak moc nestojí, protože by museli počkat. Ať čekají venku, dokud channelingy neskončí, místo aby vešli hned dovnitř a potom by později odešli. Musí tu doopravdy chtít být, aby to udělali. A pak je tedy vpusťte dovnitř. Věnujte deset minut uctění jejich pohlaví. A já navrhuji, aby na těch deset minut ženy otočily své židle směrem k mužům, kteří budou sedět vzadu, a dívaly se na ně. A ať už během té doby budete dělat cokoli - zpívat, hovořit... - naprosto cokoli, Mele´ha, o čem si myslíte, že bude tím největším vzájemným uctěním, ať už si tyto skupiny předají cokoli, garantuji vám, že zde potečou slzy. Slzy mužů, zatímco to budou přijímat. Slzy žen, zatímco budou hovořit k mužům...

Uctění mužského pohlaví - nikoli bratrstvo! Pokud muži chtějí dnes vytvořit něco, čemu budou říkat bratrstvo, nechte je, ale v Lemurii žádné nebylo. Jakmile těch deset minut skončí, nechte je odejít a začněte sesterstvo. Můžete říct, že takhle je to uprostřed a že by to mělo proběhnout na začátku. Já však říkám, že by channeling měl nastavit pódium pro setkání. Veškerý channeling od obou pohlaví (myslí Amber, Leeho, Prageeta atp.) a pak nechte muže vstoupit. Proveďte obřad uctění a pak pokračujte v dalším programu. Může to prodloužit setkání o deset minut, ale může to být to nejlepší, co jste kdy udělaly.

Nyní se dostáváme k některým z nejelegantnějších myšlenek sesterstva. Co jste dělaly v Lemurii, co děláte teď a jak tyto dvě věci propojit s myšlenkou nikoli rovnosti, ale smyslu a účelu. Ženy dělají některé věci lépe než muži. Muži dělají některé věci lépe než ženy. A neměli by chtít dělat práci těch druhých. Nikdy to tak nebylo. Domorodci po celé planetě tomu stále věří, pracují s tím na každodenní bázi, stále se vzájemně ctí a znají své místo. To je kontroverze! Alespoň pro dnešek nejspíš ano.

A tak je toto poselství a tento návrh aktuálním úkolem. Součást bytí šamanem, dámy, je poznání i všech ostatních. Součástí bytí šamanem je ctění všech těch kolem vás. Včetně mužů. Proč je nezahrnout a neříci jim to tváří v tvář? Přemýšlejte o těchto věcech.

A tak to je,

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.