Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý sedmý channeling

Následující channeling byl přijat 20. ledna 2018 v Sarasotě a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje zcela stranou.

Mnohé z vás si při tomto krátkém poselství uvědomují, že toto je poselství o roce 2018 pro sesterstvo, a tak se můžete ptát, co bude tentokrát jinak. Protože častokrát jste překročili demarkační čáru, když se pro vás obrátil kalendář. A tak se prvního dne každého roku ptáte: "Co je nového? Co je jinak? Co bude dál?" A máte pravdu. Strávili jsme mnoho channelingů tím, že jsme vám předávali informace o tom, co jste chtěly vědět. A pokud jste je dosud neslyšely, bylo by moudré si je poslechnout, protože to "vyplňuje trhliny" o tom, co jste dělaly, o čem toto všechno je a odkud skutečně pochází jádro sesterstva - z časů akášické "odrazové rampy", kdy jste po mnoho generací dostávaly informace a učení od vašich hvězdných matek (matek, které přišly z hvězd). Některá z těchto původních učení jsme popsali, když jsme byli v Lemurii (na Havaji), kdy jsem seděl na židli s mým partnerem - velmi, velmi nedávno (v prosinci 2017). Tato učení nejsou nezbytně ta, která budete studovat. To, co máte studovat nyní, je vaše posvátnost. Nyní totiž nastal čas méně se věnovat historii, o které jsme vám předali již téměř 50 channelingů, a přejít k tomu, co je pro vás tím dalším v řadě.

Mele´ha se vás před malou chvíli na pódiu ptala: "Proč jste tady? Co ve vás rezonuje, že jste sem přišly?" Dalece to přesahuje přirozenou touhu po vzájemném setkání. To by bylo typické a normální, zejména pro vaše pohlaví - setkávat se a přátelit se. V tomto případě tomu tak ale není. Jde to mnohem dál... A tak otázka nyní zní: "Je to nyní jiné než dřív?" Určitým způsobem z hlediska rozpomenutí - co je tím spouštěčem touhy dozvědět se o tomto víc? Lemurii se neříkalo Lemurie. Říkalo se jí úplně jinak, v jazyce, který už nemáte. Takže to není jméno Lemurie, co vás přitahuje. Je to něco většího. Přejděme tedy k tomu, co jsem říkal teprve nedávno - totiž že máte multidimenzionální sadu chromozomů - 24. pár. Numerologie redukuje číslo 24 na 6, což je v tibetské numerologii znak harmonie, komunikace. Podívejme se tedy nyní na to, co se stane, pokud tento pár aktivujete, chcete-li použít tento výraz. Počátkem roku 2018 vaše DNA začíná vibrovat jinak, protože odpovídá na nový magnetismus, jak jsme už řekli. A jiné je tedy to, že to, co je ve vaší DNA multidimenzionální, začíná vystupovat do popředí - více než kdykoli předtím. Co je v té vrstvě, v tom páru chromozomů? Vše, co je multidimenzionální, přichází s něčím, co je duchovní. A to proto, že vaše duchovní část je také multidimenzionální. Pojďme to shrnout.

Co se začíná dít, je to, že vy začínáte reagovat - reagovat na záležitosti, slova, koncepty a paradigmata, kterým jste se věnovaly v původním sesterstvu. A jak zde vidíte myšlenky, které byly prezentovány, možná, možná jste byly ty první, které přijaly ta učení, předávaly jste je svým dětem a pak později, v další inkarnaci, těm kolem vás. A tak to nyní ve vás rezonuje, zvoní to pravdou - vy jste totiž nositelkami poselství. Nositelkami poselství i pro následující generace. Rok 2018 je rokem osvícení. Co byste tedy nyní chtěly osvítit? Mimo to, že společnost Lemurie měla ten nebo tamten atribut. Co to je? Vracíme se - je to posvátnost, kterou nesete v původním učení.

Jak tedy můžete použít tento kousek informace - dnes, zítra a možná i později? To, co vás zavede na další úroveň, k dalšímu kroku, je osvícení vaší posvátnosti. Protože nebudete schopné začít učit nic z toho, na co se začínáte rozpomínat, dokud nepřijmete posvátnost v sobě samých. Takže další krok je ten největší na této planetě, o který jste kdy byly požádány. Odhoďte nedostatek sebeúcty (nedostatek uvědomění si vlastní hodnoty). Musí to být ženy, kdo to udělá jako první. Musí to tak být! Staré duše, poslouchejte - tak dlouho jste v sobě nesly to, co vás brzdí a brání vám spatřit, kdo jste. Vaše sebeúcta je nízká. Už jsme o tom mluvili, nyní není čas to opakovat, ale vy víte, že je vaše sebeúcta nízká. "Proč já? Proč teď? Proč se nemůžu dostat dál?" to jsou tak běžné otázky! Myslíte si, že tohle zrcadlí vaši velkolepost a učení sesterstva? Ne. Je načase osvítit, co tam je - a to pak zamete s nedostatkem sebeúcty. Nemůžete nikoho učit. Nemůžete učit své děti nebo své sousedy, dokud neuvěříte, že to, co učíte, je skutečné. Takže se chystáte započít proces a channelingy, které budou následovat... obřady, které budou následovat a budou i nadále osvětlovat a odhalovat, co je tam, a vyženou vše, co tam nepatří. Je to počátek osvícení vaší posvátnosti. Posvátnosti, která vychází přímo z čistoty toho, že jste byly vyučovány hvězdnými matkami. Je to stále ve vaší knihovně - a v této knihovně, se kterou kráčíte po světě, je obrovská krása a čistota, ale je často zakrytá minulostí, která tam nepatří.

Nechť je tento rok osvícení tím, kdy to všechno začne, kdy vnesete to, čím opravdu jste, do toho, co bude. To letošním tématem a úkolem sesterstva. A tak letos ode mne budete mít méně channelingů o tom, co bylo, a více o tom, co může být - o posvátnosti sesterstva.

Nechť obřady započnou.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu:  https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.