Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý šestý channeling
Návrat do Lemurie

Následující channeling byl přijat při slunovratové akci s názvem Návrat do Lemurie 
19. prosince 2017 na Havaji a je určen pro Lemurijské sesterstvo a tentokrát také pro lemurijské bratry

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento okamžik je dojímavější, než tušíte...

Některé z vás přijely na dovolenou, jiné sem přišly oslavovat. Žádná z vás nevěděla, kde doopravdy jste. Ani jste nemohly. Nemohly jste. Jakkoli je vaše Akáša vyladěná, to, co se stalo tady - přímo tady - je pro tolik lidí na planetě tak hluboké... zejména pro ty, kdo nyní dorazili, aby zde oslavovali. Je to tak hluboké, že to nemůžeme ani vysvětlit. Ale zbytkové energie vás přivedly zpátky.

V následujících dnech vám popíšu něco z historie, několik připomínek k tomu, co se zde odehrálo. Ale ještě než to udělám, připomenu vám toto - nejste na ostrově, jste na hoře Lemurie. Na hoře! Na obrovské hoře - největší na Zemi. A má připomínka je tato - že nejste vůbec v té nadmořské výšce, jaká zde bývala tehdy. Ach, země Mu, malý kontinent uprostřed Tichého oceánu. To vše vám vysvětlíme během příštích 3 dnů - můj partner při přednášce a my při channelingu. Ale teď chci hovořit o něčem, co jsem dosud zmínil jen velmi krátce. Je to něco, co můj partner zažil. Chci vám o tom vyprávět...

Ach, to ticho. Cítíte ten vítr? Ezotericky dokonce i v této místnosti. Vítr zrození. Lemurie, kterou oslavujeme, neexistovala před až tak dlouhou dobou. Povíme vám o ní víc. Byl to počátek posvátných informací o světle. Odrazový můstek pro Akášu a tolik duší sem přišlo právě skrze tuto společnost. Nyní je tu ostrov, ale tehdy zde býval vrchol sopky. Vlastně je to její vrchol i teď, jenže tehdy byla aktivnější. Lemurie existovala relativně velmi nedávno, jak si znovu povíme. Nedávno z hlediska toho, co označujete za historii. Cítíte to už? Je tu něco - hlína, láva - tam, kde se nyní nacházíte, stálo či sedělo jen velmi málo lidí, protože tehdy bylo toto místo asi 33000 stop vysoko.

Nyní dovolte, abych vám vyprávěl, co se stalo mému partnerovi. Před předáním informací, které nyní oslavujete. Před tím, než můj partner channeloval cokoli o Lemurii, o tom, co se zde odehrálo či co to znamenalo - ezotericky, historicky či jakkoli jinak - přijel sem, aby channeloval Kryona. Zvláštní, že to channeloval právě tady, na tomto vrcholu hory, kterému dnes říkáte Big Island. Byla to jeho první zkušenost před více než 20 lety. Tehdy tam nepřišlo mnoho lidí, jen asi 50. Konalo se to v místě, kde býval klub. Než se můj partner tehdy posadil k channelingu, uviděl v zadní části místnosti muže, který tam právě přišel. Ten muž měl bílé vlasy a hůl a byl to evidentně Havajec. Posadil se a sledoval, jak můj partner channeluje. Když můj partner z channelingu vystoupil, ten muž byl pryč. To se opakovalo znovu - ještě dvakrát, když se sem (Lee) vrátil. A můj partner věděl, že to něco znamená. Dokonce se rozplakal, ještě než sem přijel, protože vnímal, že to opravdu něco znamená. A přesto jsem v channelingu vůbec neřekl co.

Jak čas plynul, začal jsem mu o tom říkat víc. Muž s holí a bílými vlasy se vrátil ještě 2x. Stejně jako tehdy poprvé. Ať už můj partner předával channeling na kterémkoli ostrově, ten muž přišel - jen na několik okamžiků - a zase odešel, ještě než můj partner vystoupil z channelingu. Můj partner ani nepochopil, zda to bylo skutečné či nikoli. Nikdy ho neviděl odejít. Nakonec se však tento muž přišel představit jako Kahuna. Jmenoval se Makua. A můj partner se ve své nevědomosti a naivitě zeptal, co to znamená "Makua". A muž odpověděl, že to je MAKUA - šaman věku, té doby. A tehdy si můj partner uvědomil, že je tím, který udržuje tradice předků, původní tradice MU, Lemurie. Vítr vál zpět k Lemuřanům. Makua souhlasil, že bude vyučovat některé skupiny, které můj partner přivedl na Havaj, zejména ty, které přijedou na tento ostrov, protože toto byl Makuův domov. A já vám vyprávím jen o jedné z epizod, protože chci, abyste vy, kteří jste přišli k velkému kotli... abyste pochopili, kde se právě teď nacházíte.

Velký otvor na vrcholu této hory byl v onom chladném období plný lávy, tehdy byla sopka aktivní, nyní není. Někdy se probudí a zase usne, někdy začne doutnat, někdy i uvidíte lávu. V době Lemurie ale láva vytékala na mnoha místech. Takže nyní není ani zdaleka tak aktivní, jako byla v Lemurii. Vy jste to ale neviděli, protože to bylo příliš vysoko. Já jsem tam stál s mým partnerem - zkuste si to představit - byli jsme tam oba, protože to zahrnovalo channeling. A to setkání před několika lety vedl Makua. Předal té skupině své učení a pak započal channeling. Když to skončilo, Makua řekl: "Chci ti něco ukázat." Vzal mého partnera na jiné místo nedaleko. Řekl: "Tady se scházeli muži." Bylo to předtím, než můj partner pochopil ten rozdíl - než pochopil úctu vůči ženám na tomto ostrově. Neměl tušení, proč muži stáli na jiném místě než ženy. Nechápal, že i dnes existují místa, kde ženy mají své vlastní místo, svou posvátnou cestu - a není to kvůli oddělování pohlaví, je to kvůli uctění posvátnosti MATKY. A o tom to je. Muži musí stát na jiném místě, protože oni nemají posvátnost Matky. Nerozumějí Matce, nejsou k tomu vybaveni. Mají však nástroje k tomu, aby Matku podporovali.

Makua mne tedy spolu s mým partnerem zavedl na jiné místo. Můj partner cítil, že stále channeluje. Vnímal tu energii a netušil proč. Channeling už přece ukončil. Přesto jsem byl pořád s ním. Bylo to proto, abych mohl přijmout Makuovo sdělení a potvrdit ho. Řekl jsem: "To je pravda, můj partnere." Makua ukázal na místo v dálce: "Tam jsou pochováni Kanuové světla." Můj partner netušil, co to znamená a já mu šeptal: "To je metafora. Je to metafora. Tedy tak trochu." Chci, abyste o tom přemýšleli. Plejáďané přišli na toto místo - ať už si jejich příchod představujete jako ezoterický či ve vesmírných plavidlech - a pochovali zde ESENCI své cesty. Protože oni tu zůstali. To je jeden z největších příběhů lásky v celé galaxii. A bude to pro vás postupně znamenat ještě víc, protože oni zůstali. Nevrátili se zpátky. Oni totiž věděli, že toto je místo, kde budou vyučovat po tisíce let. Že zde budou mít děti, které budou zvláštní, a i je budou vyučovat a jejich rodokmen bude pokračovat.

Na sociálních sítích někteří obvinili mého partnera, že není úplně člověk. Někteří říkají, že je "ještěr". Někdo tvrdí, že pochází z vesmíru a varují ostatní, že není odsud. No, mám pro vás "novinku" - pro každého, kdo toto slyší - to není ani nikdo z vás! (Pozn. překl.: nikdo z nás není z této planety, naše rodová linie sahá ke hvězdám.) (Smích v publiku.) To je příběh lásky, o kterém chci hovořit tento víkend. To je příběh o stvoření a proto máte zdánlivě 23 párů chromozomů. Makua předal mému partnerovi rukopis. Byl to jeden ze čtyř. Řekl mu: "Zde jsou tajemství o původu všeho, co vyučuji. Musel jsem tě nejdřív prověřit. Roky jsem tě sledoval, abych viděl, jestli jsi čistý. To protože jsem viděl, že čistota mé rasy jednoho dne zanikne. A tohle musí přetrvat." Krátce poté Makua při autonehodě na tomto ostrově zemřel. Šamani nejsou moc dobří řidiči. (Smích.) A linie jeho šamanství přešla na ženu. Poprvé v historii, kdy na to nebylo správné ovzduší. A tato žena je zde a žije tady. Nedaleko od místa, kde žil Makua. Její jméno je Kalei a on jí předal stejný rukopis, jaký dal mému partnerovi. Můj partner a Kalei jsou tedy propojeni tradicí této hory. Řekl jsem svému partnerovi, aby ten rukopis nečetl a on mne poslechl. Nechtěl jsem, aby to ovlivnilo cokoli, co jsem mu předával při channelingu. Chtěl jsem, aby počkal až do doby, kdy dávno přejde rok 2012. Teprve tehdy směl do něj nahlédnout, aby si tam přečetl, že tam je pravda, kterou channeloval 28 let. Pravda, že to lidstvo zvládne a překročí tuto nádhernou kapitolu zvanou 2012 - precesi rovnodennosti.

Je toho ještě mnoho, co vám dát. Brzy budete stát na okraji kráteru a já vám tam předám channeling, při kterém ucítíte vítr zrození, který bude vát do vašich tváří tak jako tomu je teď u vás, kteří víte, o čem hovořím a kteří chápete tu metaforu. Toto je velmi zvláštní oblast a zvláštní čas. Přišli jste na místo, kde to začalo - učení o světle, kráse a o tom, co dnes potřebujete, abyste překročili most evoluce k lidstvu, které začne růst a vzkvétat, stane se moudrým a bude pokračovat.

Jste ve správnou dobu na správném místě, drazí. Vzpomeňte si na Makuu. Spatřete ho v Kalei, protože ona vypráví stejné příběhy, které jí předal on. Ale pochopte, že je to nyní žena, která nese pochodeň předků - právě zde, v místě startovací rampy pro Akášu lidstva.

A tak to je.

Kryon

POZN. překl.: Pokud toto nyní čtou muži nebo třeba i ženy, kteří mají určitý pocit "nespravedlnosti", vězte, že je vše nádherně naplánováno a načasováno. Obě pohlaví mají své nádherné dary a talenty, které jsou velmi specifické. Však jsme si v minulých životech vyzkoušeli obojí. Nicméně tentokrát je to rozvrhnuto takto a má to svůj účel. A snad vás potěší, že při nejnovějším channelingu předaném v Torontu (17. února 2018) Kryon zmínil, že jednou, bude možná existovat i skupina Lemurijského bratrstva. Jak ale vyplyne z dalších channelingů, ženy tím musí projít první. Vězte, že je to pořádná dřina. Mějte tedy trpělivost, stůjte nám po boku, kde je to možné, ochraňujte nás a oslavujte s námi, protože toto je změna pro dobro celého lidstva, jen musíme nejprve setřást staré nánosy, staré vrstvy, nedostatek sebedůvěry (a snad i nedostatek důvěry), abychom pak mohli vzkvétat všichni společně...

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio (zde se nachází většina channelingů pro LS, tento konkrétní je na oficiálním Kryonově webu na adrese www.kryon.com

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.