Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý pátý channeling
"Jsi posvátná"

Následující channeling byl přijat 9. prosince 2017 v Seattlu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou. A toto ustoupení stranou je čistě z důvodu úcty k vašemu pohlaví, toť vše. Nejsou zde žádná tajemství. Alespoň ne během channelingu.

V první části bych rád rozšířil předchozí channeling. Pokud toto posloucháte později, zjistěte si datum tohoto channelingu a najděte ten předchozí. Není to tak těžké. Nemám na mysli předchozí channeling pro sesterstvo. Je to ten, který byl určen pro skupinu, která zde byla před sesterstvem. A tématem byly duše. Něco jsme z toho channelingu vynechali, protože to patří sem. Jsou další komplikace a složitosti týkající se lidské duše, takže o nich pojďme pohovořit.

V multidimenzionalitě jednoduše nemůže být jedna duše a jedna dimenze. Multidimenzionální duše je skutečně na mnoha místech zároveň. Ale nejen to. Je zde ještě další záležitost a tou jsou skupiny duše. Ten výraz už jste možná slyšely. "Jsem ve tvé skupině duše? Jsi ty v mé skupině duše?" To není hierarchie, je to shromáždění. Nelze to ani klasifikovat. Je obtížné popsat, co je to skupina duše. Máte pro to jediný výraz - skupina. Je to splynutí energií, které zahrnuje mnoho duší, nikoli na základě pohlaví či rasy, dokonce ani místa a času - je to čistá Akáša. Co jste dělali společně, že to vytvořilo zapamatování hodnou skupinu duše. Takže nyní poprvé víte, proč jste přitahovány k sesterstvu. Je to víc než jen akášická zkušenost. Jste součástí skupiny duše. Skupiny, která "tam byla". Byly jste tam v průběhu tisíců let existence Lemurie, nikoli všechny společně, ale byly jste tam. Přemýšlejte o tom - vy všechny jste byly součástí odrazového můstku pro Akášu. Všechny jste zde byly poprvé. To máte společné, toto je vaše skupina. Dělilo vás třeba i několik generací, ale přesto jste stále součástí této skupiny.

Dalo by se tedy říci, že máte něco společného. A to, co vás spojuje, je sesterstvo. Schází se skupina z pradávných časů po velmi dlouhém lineárním období času. Ale to, co máte společné, je tolik hluboké, tak zásadní! A tím jsou plejádské učitelky. Ty původní, které sem přišly. Plejádské matky, které zde zůstaly, aby vás vyučovaly. Nebylo v tom žádné uctívání. Byly to jednoduše vaše učitelky. Nepřemýšlely jste o nich jako o těch z hvězd. Nic jiného jste neznaly. Pamatujte, toto byl začátek, proto bylo velmi běžné, že zde byly plejádské učitelky. Pokládaly jste to za způsob, jakým to prostě je. Toto je tedy vaše skupina duše.

Zajímavé, viďte? Zmínil jsem to, protože to není příliš běžná myšlenka, a přestože už jsme to channelovali, možná jste o tom nikdy dřív neslyšely. Je to běžné paradigma, že ženy vytvářejí skupiny. Vytvářejí skupiny běžně, i ve vaší společnosti. A ať už jsou to skupinky jen pro popovídání, nebo jsou to třeba kroužky šití, vytvářejí skupiny. A co dělají muži? Ti nevytvářejí skupiny - oni chodí do hospody. (Kryon se směje.) A toto je tedy paradigma, které přetrvává stovky let. Tohle znáte vy, znali to vaši rodiče a také jejich rodiče. Existuje však výjimka. Jsou muži, kteří vytvářejí tajné skupiny... ale jsou to muži, kteří bývali ženami! Takoví vytvořili spolek zednářů. Takoví chrání tajemství o všech možných věcech. Muži ve skupinách, kteří uchovávají tajemství... zní to jako ženy? Ovšemže ano. To je totiž posun v pohlaví, ke kterému došlo v průběhu věků. Protože měníte pohlaví. A tak hádejte co - jsou součástí vaší skupiny duše. Některé z vás, které zde sedíte, jste v jiném pohlaví a jiném čase byly dost možná součástí zednářské lóže, která uchovávala tajemství žen. Metafyzická tajemství - tajemství, která nebylo možné odhalit, protože by se jim v té době vysmáli. Byla to tajemství, která jste získaly od svých plejádských učitelek. Takže na ženských skupinách je toho mnohem víc. Hledejte to.

Je zde ještě něco dalšího, co už jsme vám řekli a to teď znovu zopakujeme - není žádná náhoda, že v tomto čase má tolik duší stejné pohlaví jako tehdy na počátku. Má to co do činění s posunem, s 26.000 let trvajícím cyklem, že jste opět skončily ve stejném pohlaví, v jakém jste začaly. To je součást vaší skupiny, která je vám příjemná. Pohlaví, ve kterém jste začaly, bylo vám příjemné tehdy a je vám příjemné i teď, když jste se vrátily. Vy však o sesterstvu cítíte ještě víc. A chcete vědět, co to vlastně cítíte. Je toho hodně.

Když nyní obrátíme list, je zde ještě jedna věc. Je velmi běžné, že před začátkem channelingu obdrží Mele´ha intuitivní myšlenku, aby hovořila o tom, co si ONA pamatuje. Přitom tak docela nerozumí tomu, co by to tak mohlo znamenat. A tak tedy nyní přináším něco, co navrhla ona. Na základě intuice, které tak docela nerozumí a která se týká toho, co si pamatuje. Ptala se na "poslání". Řekla, že se mnohé ženy ptají na to, jaký je jejich úkol. K tomu by nedošlo, pokud by to nebylo součástí rozpomenutí se na něj. Existovalo v Lemurii něco takového jako úkol, poslání nebo něco podobného? Takže vám opět něco odhalíme. Něco, o čem už jsme mluvili, ale co chceme zopakovat. Sesterstvo v Lemurii nebyla skupina žen, které se scházely, aby prováděly posvátné obřady. Ach, i to bylo součástí sesterstva a vy jste tyto věci pochopitelně také dělaly, ale sesterstvo a setkání sesterstva se týkala komunity. Sesterstvo se týkalo života v Lemurii. A tak jste se společně dělily o tolik věcí! Abyste se vzájemně podpořily, abyste si pomáhaly... Dokonce jsme vám říkali, že váš věk měl podstatný vliv. Staré ženy seděly na místech úcty. Byl v tom rozdíl. A o co se s vámi podělily? O něco zásadního? To si pište! Zásadní věci, které se týkaly zahradničení, vaření a toho, co bylo důležité pro vesnici. Mluvily o tom, jak učinit muže šťastnějšími, když se vrátili z oceánu (lovu), jak lépe očistit rybu. Tohle není posvátné - tohle je sesterstvo! A pak byly chvíle, kdy jste se setkávaly a učily vás plejádské učitelky. Odtud pocházely vaše úkoly (poslání). A tyto úkoly byly na celý život, zatímco jste tam byly. Představovaly vaše určení - v čem jste byly lepší. Víte, Plejáďanky se na vás dokázaly podívat a věděly, že patříte do zahrady, do kuchyně, nebo že jste naprosto jasná učitelka - a teď pojďme hovořit právě o tom.

Plejádské učitelky vás dokázaly "přečíst", přestože vaše Akáša dosud nebyla příliš hluboká, když teprve začala, ony okamžitě věděly, kdo jste. Rozpoznaly některé z nejlepších atributů, které ponesete, a tak některé z vás byly připravovány na úkol učitelky. To jsou ty, které jsou tady, poslouchají to a vědí, jaký je jejich úkol. Protože to je učitelka - nikoli pro Lemurii, ale pro život (pozn. překl.: pro velkou část životů). O nich se vědělo, že se probudí do své skupiny duše a ucítí, že existuje něco víc. A to jsou ženy, které se ptají, jaký je jejich úkol. Vědí, že nějaký je. Právě to jsou učitelky. Pojďme tedy o tom dnes hovořit obecným způsobem.

Možná máte dodnes pocit určitého poslání. Povím vám, co vám plejádská učitelka říkala po celou dobu: "Tvým úkolem je nést Tvořivý Zdroj v sobě a energii soucitu v každodenním životě - u svých dětí, u dětí svých dětí, ve tvé kuchyni, během toho, co považuješ za všední, abys v tom nalezla radost." To je úkol, který stále vidíte, drahé. Když to děláte, hovoříte s vesmírem, hovoříte samy se sebou, mluvíte s tím, co je ve vás - se svou chemií, hovoříte s těmi, kteří poslouchají. Ten úkol zní: "Vnes Lemurii zpět do každodenního života." Vy, které cítíte, že jste učitelkami, jimi stále jste - vaším úkolem je vnést určitou formu učení do toho, co děláte. Ať už jste kdekoli, i v každodenním životě - vždy je tu něco k učení. Na pracovišti, v rodině, vždy je zde něco k učení - jak o sebe pečujete, jak reagujete na různé věci... - to je to, co jste se původně učily. To je smysl života. Tohle je váš úkol. Návrat do Lemurie je skutečně na dosah - vaše skupina k vám začíná hovořit. To, co dnes děláte, na co si vzpomínáte, by mělo rozeznít Akášu: "Ano, vzpomínám si." A tak Mele´ha začíná mluvit o úkolech, aniž by doopravdy věděla, že souvisí s věkem. To paradigma spočívá v rozpomenutí se na úkol soucitu. Co vám plejádská učitelka v sesterstvu říkala, v důvěrném duchovním čase, byla mantra: "Jsi posvátná." (Pozn. překl.: viz 4. píseň na CD lemurijských písní.) "Jsi posvátná. A tak vezmi tu posvátnost a vař s ní, pracuj s ní na zahradě, potěš s ní ostatní, pomáhej s ní mužům a vesnici. Vytvoř s ní posvátnost modlitby, když jsou na moři a loví ryby. Pomáhej jim s ní ve všem, co dělají, jako oni pomáhají vám v tom, co děláte vy. Protože vy jste posvátné." Taková je mantra. Ve všem, co děláte, pamatujte na posvátnost. V roce 2017, při všem, co děláte, pamatujte na posvátnost. Doma, ve škole, v práci, na dálnici. Pamatujte na to, protože to změní planetu, drahé sestry.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.