Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý čtvrtý channeling

Následující channeling byl přijat 27. listopadu 2017 v Calgary, Alberta, Kanada a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé lemurijské dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner pochopitelně ustupuje zcela stranou.

Už mnohokrát jsme k vám přišli - ke skupině, jako je tato. Ke skupině, která je pokaždé jiná. Setkáváte se za určitým konkrétním účelem. Je to jiné než u těch, které následně poslouchají channelingy. Dnes jsem hovořil (pozn. překl.: v obecném channelingu) o lásce - způsobem, který byl možná nový. Žádali jsme vás, abyste vnímali, že je něco jinak - něco v tom slově, něco v energii.

Chtěl bych nyní shrnout část učení, které dnes můj partner předal. Toto je speciální skupina, drahé. Je to speciální skupina. Přemýšlejte o tom, jaký je zde váš účel a proč jste se alespoň na tu chvíli setkaly. Znovu opakujeme, že některé z vás si ani nejsou jisté, proč tu vůbec jsou. Ale na slově Lemurie je něco, co rezonuje pravdou. A přitom se to tehdy ani nejmenovalo přesně takhle (i když velmi podobně). A vy se na to rozpomínáte a vnímáte to.

Chtěl bych hovořit o vaší Akáše. Můj partner dnes o něčem hovořil a já to chci ještě vylepšit. Myslíte si, že proto, že se věci staly před dlouhou dobou, tak možná jejich energie či vzpomínka na ně "vybledne". A tak když pohlédnete do svého nitra a řeknete: "Drahý Duchu, já vážně nevím, jestli jsem tam byla nebo ne. A jak bych také mohla? Stalo se to před tak dávnou dobou! Takže i kdybych tam byla, nemusí to nezbytně vyskočit v mé mysli." A já bych vám chtěl říci toto - zásadní věci, které se vám staly ve vašich minulých životech, nijak "neblednou", protože jsou "nadčasové". Pro vás je 50.000 let úžasné množství času. A to, co se mezitím odehrálo, to jsou všechny civilizace - úplně všechny. Je možné, že i kdyby to bylo jen 30 či 40 tisíc let, že byste si to pamatovaly? Chci vám o tom říci toto - energie nikdy nevybledne. A právě to vás přivedlo na tuto židli. Není to nezbytně rozpomenutí, fakta či události. A co z vaší Akáši nejvíce "trčí"? To, že jste tam byly, nebo to, že se tam něco stalo? Něco se tam stalo. Něco, co žádné z vás "neuniklo", zatímco se to odehrávalo. Počátek, ale ještě víc než to.

Vy, ženy, se velmi podobáte některým ze současných domorodých, které věří, že je osobně vyučovaly Plejáďanky. Věří, že některé z nich dokonce Plejáďanky porodily. Všechno jsou to ženy. Věří, že jejich poselstvím je to, že největší láska ze všech, přichází z hvězd. Dokonce byste mohly říci, že od Matky Stvoření. A ty domorodky také věří, že tyto matky jsou stále zde. Poukazují na to, že jejich přítomnost je stejně skutečná jako před 50.000 lety. Pořádají pro ně obřady a milují je. Nikoli pro tu minulou zkušenost, ale pro tu současnou.

Mele´ha vám právě předala příběh o Sidově smrti (pozn. překl.: to byl Ambeřin manžel). Sid musel odejít, a ona to ví, aby se mohla chopit své síly, protože její matka byla Plejáďanka. A její Akáša, která je stejně čerstvá jako v den, kdy se to stalo, si začala rozpomínat na učitelské schopnosti, na učení o lásce a soucitu. Ta učení nakonec nebudou o rozpomenutí se, ale o činech. A její činy nebudou mít za výsledek nejen to, že se uzdravíte, ale budou se týkat toho, jak milovat planetu. A jsou určité 3D kroky, které vás dovedou přímo k tomuto. K důvodu, proč jste tady. Je tak nezbytné, abyste znovu zažehly své vzpomínky na matky z hvězd, které vám dávaly bezpodmínečnou lásku a první náznaky o tom, jaké to musí být. A nadpozemské prožitky, na které nikdy nezapomenete, jsou vytesány do vaší Akáši a nijak neblednou...

Malé holčičky o něčem přemýšlejí - mají svoje víly kmotřičky (pozn. překl.: fairy God mothers - doslova vílí Boží matky). A když jste malé a tyto věci vás napadnou, jsou to fiktivní postavy, které si vykreslujete ve své mysli, a mají kouzla a lásku a znají vaše jméno. Je na tom mnohem víc, než myslíte. Rozpomínáte se na plejádskou matku. Kouzlo. Víc než myslíte. A dodnes si pamatují vaše jméno. Spojitost mezi druhou stranou závoje a Plejáďany je rozmazaná, protože se stali planetou vzestupu. To znamená, že stále mají těla, ale vědí, jak upravovat fyziku a mohou trávit čas na druhé straně závoje - kousky Boha v nich se totiž staly kouskem Boha na druhé straně závoje. Proto je to "rozhraní" nejasné - vědí, jak cestovat bez (vesmírných či jiných) plavidel a ukázat se vám, planetě svobodné volby. Celé jejich učení se týkalo DNEŠKA. Abyste dokázaly započít cestu, na kterou se vydali oni, abyste mohly být součástí tohoto nádherného oživení vědomí, a pomalu jste si uvědomily, proč tu jste.

Lemurie byla stará mnoho tisíc let. Mnozí v té době přišli a odešli. To jsme vám říkali už mnohokrát. Avšak během těch tisíců let plejádské matky nikdy nezemřely. Pokračovaly v učení. Některé z vás měly stejnou učitelku. Mele´ha přežila o několik generací ostatní! Stejně jako její bratr... (Kryon se směje.) Ona si to ještě neuvědomuje. Co to pro vás znamená? Měla nástroje, které vám nyní může dát, protože je potřebujete. Její práce se bude vyvíjet, stejně jako vy. Ale dnes vás chci požádat, abyste něco udělaly. Chci, abyste se rozpomněly na roční období. Na čas, který je oslavován po celé planetě. A nejen těmi, kterým říkáte křesťané. Probíhají různé scénáře předávání dárků a provádění zvyků - po celé planetě. Tehdy se zastavíte a přemýšlíte o své rodině. V den, kdy dáváte dary těm, které milujete. Pokud je pravda, že se probouzíte k větší pravdě, pokud jsou plejádské matky stále zde, jak si myslíte, že budou reagovat, když si na ně v určitý den vzpomenete? Možná dokonce zapálíte svíčku a poděkujete jim za to, co vás učily a co se nyní vrací - za větší lásku, kterou nyní budete šířit po celé planetě? K tomu všemu by nikdy nedošlo a vy byste tu nikdy nebyly, abyste to učení šířily, pokud byste nepřekročily milník roku 2012.

Nakonec řekneme toto - uzly a nuly od Plejáďanů se probudily. Pokud nevíte, o co se jedná, můžete to prozkoumat, protože jsem o tom channeloval mnohokrát. Časové kapsle ve dvanácti párech umístěné po celé planetě se probouzejí, protože nastal čas. A to, co z nich proudí do mřížky, je pro vás. Mění to fyziku planety a vědomí, které s ní souvisí. Umožňuje to probuzení - probuzení, při kterém si ženy, které jsou ženami z určitého důvodu, začínají vzpomínat na původní soucitná učení, která mají předat druhým - způsobem, jakým jednají a cítí. A už jsme říkali, že jsou to právě ženy, protože to ony jsou vybaveny pro soucit. To totiž znáte z doby, kdy v sobě nosíte dítě. To znáte z šamanských energií, které jste znaly v minulosti, abyste dokázaly učit a předávat instrukce takovým jemným a nádherným způsobem. Možná je načase vzpomenout si na lásku rodiny, o které jste nikdy nepřemýšlely. Rodiny, která je zde během úplně každého vašeho života - byla zde a vy jste si na ni nikdy nevzpomněly a neuznaly je, ale oni vědí, kdo jste. Jaký to koncept! V této nové energii, v tomto ročním období - abyste si vzpomněly na lásku, instrukce a učitele, které vám dali - jako třeba Mele´ha.

A to pro tuto chvíli stačí. Dýchejte chvíli společně se mnou a přemýšlejte o těchto věcech, protože jsou pochopitelně pravdivé a hluboké.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.Vložte svůj text...