Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý třetí channeling

Následující channeling byl přijat 18. listopadu 2017 ve Filadelfii, PA a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje zcela stranou.

Často je zde stejná otázka. Skupina žen, které sedí přede mnou, se shromáždila z mnoha důvodů. Ale vždy je zde jedna věc, kterou si některé z vás nejsou jisté. "Byla jsem Lemuřanka? Byla jsem někdy součástí tohoto na kterémkoli místě, v kterémkoli čase?" Ale vaše řady se i nadále rozrůstají. Je zde něco, co přesahuje jakékoli pochybnosti. Některé z vás si jsou jisté a cosi cítí, ale nedokáží to identifikovat. O Lemurii jsme mluvili mnohokrát. Mluvili jsme o některých faktech a ta se nemění. Jenže Lemurie existovala po velmi dlouhou dobu. Také jsme vám říkali, že jste se do Lemurie znovu nereinkarnovaly. Bylo to téměř jako akášický odrazový můstek. Mnohé, pokud ne všechny, jste tam byly, ale nikoli společně. Jen velmi málo z vás se tam potkalo. Tak proto se vzájemně nepoznáváte.

Pokud máte schopnost rozlišení, která je částečně multidimenzionální, vy tomu říkáte jasnovidectví, proč tu jste? Některé řeknou: "No, já jsem přišla, protože se mi líbí ten pocit přátelství. To, že jsem ve skupině stejného pohlaví. Je tu něco tak krásného na tom, že jsem pohromadě s těmi, které jsou jako já. A když se ženy setkávají takovýmto způsobem, já toho chci být součástí." Něco na tom opravdu je, ale drahé, je tu ještě něco víc...

Samotné slovo Lemurie se příliš nezměnilo. Přestože jste v Lemurii nemluvili anglicky, přesto název hory a onoho minikontinentu kolem zněl velmi podobně. Na starodávných mapách je ta země pojmenovaná MU. Jako l´MU-ria. A tak je zde určitá stejnost jména a zvuků, kterou některé z vás rozpoznávají. Některé se s tím cítí propojené. Některé z vás cítí dokonce i potvrzující mrazení, když to slyší.

Chci vám povědět něco o existujícím systému, který se začíná vyvíjet, a některé z vás budou naprosto jasně VĚDĚT, kdo a kde byly. Je to možné? A tak se obrátím na svého partnera, protože on to dokáže popsat. A protože tam byl, tato konkrétní věc, o které se vám chystám povědět, bude rezonovat pravdou.

Když před nedávnem navštívil některé části Indie, musel se zúčastnit něčeho, o čem mu bylo řečeno z nejvyšší úrovně. Dharamsala je místo, kde žije "šéf" (chcete-li ho tak nazvat) všech mnichů. Vy mu říkáte Dalajláma. Pod ním existuje systém hierarchie, který určuje pozici jednotlivých mnichů. Kdo jsou, proč tam jsou a jak jsou důležití. V tradiční organizaci byste předpokládali, že studují, pak jsou dosazeni do určité funkce a starší jsou povýšeni, protože takový už je systém. Jenže tak to zde vůbec nefunguje. Ani se to tomu neblíží. Místo toho je zde něco jiného. A připravte se na to, pokud jste o tom nikdy neslyšely. U některých dětí ve velmi mladém věku ucítí, že jsou jiné. Ty jsou pak poslány do klášterů k přezkoumání. A během toho zkoumání je zde mnich podobný šamanovi, který k nim přistoupí spolu s dalšími a společně "čtou" Akášu těchto dětí. Ve vaší zemi jim říkáte "čtenáři minulých životů". To ale nejsou - oni jsou "přezkoumávači" minulých životů. Zjišťují, zda dotyčné osoby prokazatelně prošly dostatečnou porcí procesu osvícení, aby mohly být vůdci budhistů, kteří přicházejí do Dharamasaly. Ale ze všech těch přezkoumávaných jich vyberou jen velmi málo - ale pokud někoho vyberou, pak jsou tyto děti ve věku osmi lety odebrány ze své rodiny do kláštera, kde započnou svůj trénink. Když dospějí, pošlou je do zámoří, aby zde studovali několik jazyků, a v té době je vidět, že je to tak správně - protože na těchto vyvolených je již znát, že je to jako by žili čistě pro toto. Jsou pro to ti praví. Jen velmi zřídkakdy dojde k chybě. Vysoce inteligentní, ezoteričtí, úžasní muži...

A nyní se přesunu kousek zpět - na co se dívá "přezkoumávač" Akáši? Je zde nějaký systém? Dělá to s pomocí intelektu nebo s pomocí intuice? Nyní vám tedy povím toto - úplně každý člověk má kolem sebe pole. Bylo, kupodivu, identifikováno židovským výrazem - Merkaba. Je to pole, "ve kterém jedete". Doslova. To slovo totiž v hebrejštině znamená "jet". Jedete v tomto poli. Je obrovské a je naplněné informacemi, ale uvidíte ho teprve tehdy, až někdo vyvine instrument, který dokáže vidět více dimenzí. Ovšem někteří lidé ho dokáží spatřit již teď. Co kdybyste se podívaly na to své pole? Co kdyby "přezkoumávači" pohlédli na vaše pole? Já vám to povím. Vaše Akáša je v tom poli, je v Merkabě, a pokud jste byly Lemuřanky, pak to znamená, že jste byly mezi prvními na planetě, a to se ukáže naprosto jasně. Kdokoli, kdo dokáže číst Merkabu, to uvidí jako první. Jako první! To protože vy jste ty, které se skutečně setkaly s těmi z hvězd. A není mnoho lidí, kteří by to zažili. A právě to lze vidět v Merkabě.

Další otázka: myslíte si, že je v této nové energii možné to v Merkabě vnímat? A odpověď zní ano. Některé z vás cítí, že jste nejen byly Lemuřankami, ale byli tam i ostatní kolem vás. Co to znamená, pokud to tam je? Tak především - je to potvrzení. Není to vše jen ezoterické. Nesete to v sobě, lze to spatřit. "Přezkoumávači" v té zemi by to poznali. Možná o tom nevědí všechno, ale, ach, oni by to cítili! Mimochodem, přesně to také hledají u vzestoupeného Mistra Buddhy, když rostou a snaží se také stát vzestoupenými Mistry. Mniši, kteří vzestoupí, jednoho dne mohou "stát ve frontě" pro něco ještě většího. Podívali by se na vás a věděli by to. Já vás vidím a vím to.

Gratuluji vám, dámy - vedly jste si dobře a poznaly jste to, protože přede mnou pochopitelně sedí Lemuřanky. Lemuřanky jsou po celém světě, víte? Lemurie existovala velmi dlouho. Tolik duší se tam narodilo a setkalo se tam s učitelkami z hvězd a pak se přesunulo jinam! Ale vyvolené jsou pochopitelně ženy, protože i učitelky byly ženy a ony učily ženy. Je za tím skryt příběh, který jsme vám vyprávěli mnohokrát, stále dokola. Ale právě teď, ještě než odejdeme - co to znamená pro vás? Pokud jste kdy byly Lemuřanky, je možné, že se ta původní učení, ta nádherná setkání s hvězdnými učitelkami - že se to pro vás nyní ukáže a vy to budete vědět? Dovolte, abych vám řekl, že je to víc než jen znamení ve vaší Merkabě. Protože ve vaší Merkabě to učení stále je...

Skončím tímto - systém pohlaví se mění tam a zpět. Vy všechny jste už byly muži a všichni muži byli ženami. My jsme vám ale řekli, že v této nové energii není žádný omyl či chyba, že většina žen, které začínaly v Lemurii, je nyní opět ženami. Je to tak proto, abyste rozpoznaly svou rodovou linii a chopily jste se síly moudrosti. Přesto je na této planetě několik mužů, kteří bývali součástí sesterstva, když měli jiné pohlaví. Je jich skutečně jen několik a jasně vyčnívají. Vyčnívají díky velkoleposti svého poselství. V Indii se můj partner s jedním z nich setkal. Držel ho za ruku a věděl: "Držím za ruku lemurijskou sestru." A byl to Dalajláma. Vyžadovalo to něco takového, aby to mohl skutečně přinést domů - bylo to nutné k pochopení, že šamanství náleží jemnějšímu pohlaví. Že nejlepší učení jakéhokoli člověka má přijít od matky. To je to, na co jsou lidé zvyklí. Co chtějí slyšet. Jemný, soucitný, laskavý hlas matky je to, s čím vyrůstáte, bez ohledu na vaše pohlaví. Je jen přirozené, že to má být ta (matka), která vám předá informace z hvězd, aby nastavila formu pro soucit. Patří to k vám. Toto je to poselství. Proto tu jste. Praktičnost toho spočívá v tom, abyste to uchopily a prožily jste to, co jste se učily. Pochopte, že nesete plášť zodpovědnosti za soucit k planetě. Nejen ke svým dětem. Soucit k planetě - k těm kolem vás - protože vy víte, jak to udělat. Narodila ses s tím, matko. Vy, které nemáte děti, jste to zažily u své matky. Zejména na počátku. Zrodily jste se s pochopením soucitného činu a laskavosti. To je to, kdo jste.

Je vás mnoho a jak tento systém i nadále poroste, budete se vzájemně potkávat, a přesto nenastane situace, že byst se setkaly se všemi, se kterými jste byly v Lemurii ve stejné generaci, protože Lemurie trvala tisíce let. Přicházely jste a odcházely, ale máte společného to, že jste tam byly. Začal tam odrazový můstek pro vaši Akášu. Sestry z hvězd, které vás tam učily, tam zůstaly - ony nezemřely. Jsou jednoduše součástí systému biologie, který dosud nemáte. Některé jsou stále tady.

To je mnoho věcí k přemýšlení. Znovuzažehnutí soucitu, který jste se naučily, praktickým způsobem pro život - to je důvod, proč tu sesterstvo je.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.