Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý druhý channeling

Jste Lemuřanky?

Následující channeling byl přijat 12. srpna 2017 ve Stamfordu, CT a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje zcela stranou. Pokud jste si nevšimly, tato skupina se rozrůstá. A v průběhu měsíců a dalšího času vás více začne chápat a rozpoznávat, že tato skupina, ke které se přidáváte nebo o ní posloucháte (čtete), je skutečná. Není to skupina, na které byste se rozhodly podílet jen proto, že jste bohyně, nebo že byste měly všechny něco společného, ale je toho za tím mnohem víc.

Toto je Lemurijská skupina. Možná řeknete: "Nejsem si jistá, jestli sem patřím. Jsem tu, protože si užívám to přátelství, které zde panuje." (Pauza.) Věříte své intuici? Drahé, vaše pohlaví je známé svou intuicí... Dokonce je tak i častokrát onálepkována - říká se "ženská intuice". Zeptám se vás - vy, které víte, že jste staré duše, a nemáte tentokrát děti, cítíte intuitivně, že už jste matkami byly dřív (v jiných životech)? Je to tak. Máte to v sobě "zabudované", že? To je to, kdo jste. A pokud nemáte děti v tomto životě (ani se je nechystáte mít), pak si nejspíš řeknete: "Tentokrát si dávám pauzu." Víte, že jste děti měla, tentokrát je vynecháte, ale nejspíš je příště budete mít znovu, protože proto tu jste. Kvůli TOMU (dětem) a také kvůli ŠAMANSTVÍ, které jste měly v Lemurii. Snažím se vám říct, že intuice, kterou coby ženy máte, by měla dokázat identifikovat, kdo jste. Vy všechny jste byly Lemuřankami.

Na okamžik obraťme list. Co vás přivádí na ezoterické setkání, po kterém bude následovat ještě další setkání (Leeův seminář a channeling už pro obě pohlaví)? Staré duše jsou ty v místnosti. Tečka. (Účastní se těchto setkání.) Připadá vám to zvláštní? Říkáte si: "Nejsem si jistá, že jsem byla Lemuřanka."? Ty, které jsou zde v místnosti, sem přitáhlo samotné slovo "Lemurie". To je to, kdo jste. A neměly byste to ani zpochybňovat. "Cože?" Podívejme se na statistiku...

Říkal jsem vám, že Lemurie byla odrazovým můstkem pro Akášu. To znamená, že během tisíců let, kdy byla Lemurie Lemurií, se populace nevracela - každá z vás zde měla jen jediný život a pak jste se odsud přesunuly. To znamená, že během té doby sem zavítalo velmi mnoho nově příchozích! "Kryone, co tím chceš říct?" Že existuje velmi, velmi vysoká pravděpodobnost, že jste začínaly právě v Lemurii, staré duše. Někdo namítne: "Já ale nevím, jak stará je má duše. Možná nezačala právě na onom začátku (lidstva)." Kdyby tomu tak nebylo, pak byste tu (na setkání) nebyly! Netáhlo by vás to sem. Přemýšlely jste o tom? Takže když o sobě pochybujete. "Nejsem si jistá, že jsem byla v Lemurii. Nejsem si jistá, že jsem byla součástí sesterstva...," pochopily jste, drahé, že být ženou v Lemurii automaticky znamená být součástí sesterstva? Před padesáti tisíci lety to nebylo shromáždění zvané "sesterstvo". Prostě jste to byly vy a dělaly jste, co jste dělaly. Byly jste součástí společnosti, která se lišila od té dnešní.

Rozpomínáte se na své šamanství. Rozpomínáte se na moudrost, o které víte, že ji máte. Drahé, jeden z největších problémů vaší doby je nedostatek sebeúcty, nedostatek vědomí vlastní hodnoty. A my o tom mluvili už tolikrát! Dostanete se přes to. Uvědomíte si, že tento nedostatek zároveň vyvolává pochybnosti o sobě. A to přestože jste právě prošly cvičením, kde jste se učily rozpoznat, co vám říká vaše intuice. Chci, abyste se otevřely a nechaly svou intuici, aby vám pověděla pravdu. Byly jste tam. Copak to necítíte? Byly jste tam. A to, že jste tam byly, znamená, že máte moudrost vůdcovství, duchovního vůdcovství. Ten druh moudrosti, který máte vy všechny - když se podíváte na své dítě, tak prostě víte, že máte moudrost, abyste své dítě mohly vést jeho životem. Je to intuitivní. To je to, kdo jste.

To všechno vám má říct jednu věc - chci, abyste o sobě přestaly pochybovat. Toto je pravda, která vás přivedla na tuto židli a přiměla vás ZNOVU se účastnit sesterstva - protože víte, kdo jste. Ano, pocházíte z Lemurie. Ano, byly jste součástí té společnosti. Ano, byly jste duchovními vůdkyněmi. A vše, co se dnes děje, je kvůli tomu, abyste uznaly tuto vzpomínku a mohly jste učinit další krok. Co je tím dalším krokem, o tom už jsme mluvili. Není to o pokračování v kruhu žen a rozpomínání se na různé věci. Tím dalším krokem je vzít ty věci, na které si vzpomínáte, a použít je na současný život - tím myslím vůdcovství a moudrost, které se vracejí a které vám náleží. Chci, abyste o tom přemýšlely.

Někteří vám budou tvrdit, že tato planeta má potíže. Tací tu byli vždy - během všech vašich životů zde byli ti, kteří tvrdili, že brzy zaniknete. Ale to se nestane. Oni vám tedy pak povědí: "Jen jsme si spletli datum. Planeta brzy zanikne." Ale zase se to nestane... Tito lidé vás však nutí pochybovat o samotné existenci důvodu, proč tu jste a co tu děláte. Tato planeta vás však potřebuje, protože bude pokračovat.

Lidé nakonec začnou chápat, že ženy mají něco extrémně speciálního - nejsou jen dárkyněmi života, ale mají moc intuice, aby dokázaly vidět víc než ostatní, aby ostatním dokázaly poradit a aby byly moudré. Sledujte to. Začne to na korporátní úrovni. Tam si začnou všímat, že ženy si na určitých pracovních pozicích vedou lépe, protože mají lepší intuici a moudrost, díky které vidí věci, které ostatní nevidí. Pak si i duchovní organizace - velmi, velmi pomalu - začnou všímat toho, že si ženy vedou mnohem lépe při vedení duchovních skupin... Jedna věc povede k druhé a začne se to obracet. Místo aby duchovní skupiny byly záležitostí staré gardy, začnou se přeměňovat v něco moudřejšího, jemnějšího a s mužským uznáním. Muži i ženy milují, když vidí rovnováhu na planetě. A až se ženy postupně ujmou své role duchovních vůdkyň, spousta dysfunkčních věcí pak jednoduše zmizí. Proto jste dnes v této skupině - abyste si prostřednictvím obřadu a channelingu vzpomněly na to, kdo jste byly. ANO, byly jste tam.

Nechť setkání započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.