Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý první channeling

Následující channeling byl přijat 23. července 2017 v Minneapolis, Minnesotě a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Tyto channelingy jsou trochu jiné. Jsou jiné, protože jsou určeny pro vás - pro sesterstvo. Ovšemže si je pak poslechnou i jiní. Ale určeny jsou vám. Jsou převážně pro ty, které jsou zde v místnosti - a to se channeling od channelingu mění... shromáždění všech těch životů, které jsou zde zastoupeny. Ty, které byly součástí sesterstva dříve či později - v tom je rozdíl. A proto je i energie každého z těchto setkání jedinečná.

Chtěl bych změnit způsob, jakým vás oslovuji. Už jsem unaven z "drahé dámy". Není zde žádné jiné pohlaví než ženské - nenechte se zmást hlasem mého partnera. On si nedokáže zapamatovat, co vám zde říkám. Musí si to poslechnout později. To se stává jen velmi zřídka (mimo channelingy pro LS). Je to z úcty k pohlaví, ke kterému nyní hovoříme. Kryon nemá žádné pohlaví - to má pouze ten, jehož hlas nyní slyšíte (Lee). A to je nyní skryto. Takže jsme tu jen my dámy (pozn. překl.: a do toho Kryon opravdu zahrnul/a i sebe). Poslouchejte, už vám nebudu říkat "dámy". Budu používat nové jméno - možná ho bude používat i Mele´ha. Chci vám říkat "hvězdné sestry" (sestry z hvězd). To totiž jste. To protože vaše původní učení přišlo z hvězd. To jste a to je původ znalostí, které v sobě nesete. Musely jste mít někoho odjinud, kdo by vám předal energie a informace, které jste pak měly nést. To měl být počátek ženských šamanek na planetě.

Dnes můj partner hovořil o systému reinkarnací, který zahrnoval pohlaví - o tom, že když jste se vrátili, mohli jste mít jiné pohlaví. Já vám však říkám, že hvězdné sestry zůstávaly ženami po velmi dlouhou dobu. Muselo to tak být, protože jste nesly rodovou linii šamanských energií, která byla ženská... hvězdné informace od hvězdných sester. A tak zatímco zbytek planety při svém příchodu často střídal pohlaví, vy jste zůstaly ženami déle než většina ostatních. A to je do vás "vytesáno". Staré duše jsou součástí původní lemurijské zkušenosti a mají mnohem lepší představu o tom, kdo jsou. Někdy je to matoucí, někdy dokonce frustrující. Co kdybych vám řekl, že jste kráčely po této planetě převážně frustrované a převážně jste měly potíže? Protože kdesi hluboko v sobě si uvědomujete, že jste hvězdné sestry. Uvědomujete si, že hluboko v sobě máte šamanskou rodovou linii... je to tam, hluboko ve vás. A přesto vás obklopují potíže. Některé z vás jsou chytré a říkají si: "Tohle by se přeci nemělo dít. Jsem lepší než tohle." Neříkáte si to egoistickým způsobem, ale spíše ve smyslu: "Má rodová linie obsahuje velkolepější zkušenost." A máte pravdu.

Chci vám vykreslit obrázek. Chci, abyste o tom přemýšlely kvůli tomu, co přijde dál. Jak víte, a jak už jsme vám říkali - Lemurie, malý kontinent zvaný také Mu, byl tam, kde později vznikly Havajské ostrovy. Celý ten kontinent tvořil jeden obrovský ostrov, který byl vyzvednut bublinou magmatu v tomto "hot spotu" (pozn. překl.: označení pro místo s velkou vulkanickou aktivitou). Byl vyzvednut tak vysoko, že na jeho vrcholu se dokonce vytvořil i ledovec. Byl to nejvyšší vrchol na celé planetě. Dnes přemýšlíte o Havaji jako o místě s vulkány a lávou a tak tomu bylo i tehdy. To místo bylo vždy aktivní, drahé. "Hot spoty" už jsou takové, a Havaj v době Lemurie obzvlášť. A přesto to tehdy nebylo stejné. Protože tehdy byl vrchol vulkánu stále pokrytý sněhem. Nechodily jste tam. Dnes můžete jít na okraj vulkánu, házet tam věci a provádět tam obřady. Tehdy to nebylo možné, byl příliš vysoko. Bylo to příliš obtížné. Byla tam příliš velká zima. Bylo tam příliš ledu.

Ale ten druh vulkánů, jaký je na Havaji, není ten druh, kde se láva nahromadí a pak exploduje. Je to ten druh, kdy se vytvoří trhlina na boku a odtud se v nižší úrovni nad mořem vylije láva do vody. A tak zde vždy láva proudila do vody a vy jste jí tak mohly vždy najít, aniž byste musely chodit až na vrchol...

Chci vám představit někoho bezejmenného. Je to hvězdná sestra. Možná je jednou z vás... A ona se tedy vypravila na jedno z těch míst s nižší nadmořskou výškou, kde se vyvalila láva. Častokrát byla láva vedena v podzemních tunelech nedaleko od vás, ale tam nebyla vidět. Ta sestra tedy musela jít někam, kde bylo možné vidět, jak láva proudí. Nemohla jít příliš blízko, protože ta láva byla příliš rozžhavená, ale dost blízko na to, aby ji viděla téci... a šla tam sama. Když tedy došla na to místo, kde stála na okraji nad kanálem proudící lávy, bylo to dostatečně daleko, aby jí to neublížilo a přesto dostatečně blízko, takže tam bylo obrovské horko... Tehdy jste jí mohly vidět, jak cosi vyndala ze své sukně a rozložila to. Byl to obrovský list. A na tom listu bylo cosi napsáno. Nebyly to opravdové zápisky, nebyla tam slova, ale byly tam malé obrázky, kterými to vyjádřila za pomocí špičaté větvičky... Okamžik ten list podržela, pak ho otočila a vhodila ho do lávy...Musela to hodit do lávy. Pokud by se ten list cestou dolů někde zasekl, musela vytvořit jiný, který by dopadl až do lávy, kde okamžitě zmizel a pohltil ho oheň. Viděly byste, jak zvedla ruce na znamení díků a na tváři se jí objevil obrovský úsměv. Tehdy se otočila a vrátila se zpátky do vesnice. Chci, abyste si to zapamatovaly kvůli tomu, co přichází.

Drahé sestry, začínaly jste s tak úžasnými informacemi - a stále tam (ve vás) jsou... Nezáleží na tom, jak dlouhá doba mezitím uplynula. Poslouchejte, zopakuji vám to - pouze lidé počítají roky lineárním způsobem. Ve vaší Akáše je to ve formě energie. Není to lineární. Nemusíte mít větší sílu či energii, abyste se mohly vrátit více zpátky při čtení Akáši. Je to tam vše pohromadě. Dokážete si představit, co se stalo vám, s vámi, pro vás, proti vám... od té doby, kdy jste byly v Lemurii? Ach, uplynuly celé věky. Stalo se toho tolik... Jeden život za druhým. Dokážete si představit, kolik dětí jste od té doby měly, drahé dámy, hvězdné sestry? A dokážete si představit, o kolik dětí jste přišly? Mimochodem - teprve v moderní době očekáváte, že vaše děti budou žít, ale to jste věděly, že? Dříve byla při nejmenším 50% šance, že vaše děti nepřežijí. Nedávaly jste jim jméno, dokud jim nebyl alespoň měsíc... Byla to jiná doba. V Lemurii jste čekaly, že budou žít, ale později už ne.

Kdo jste? Čím jste prošly? Je velká spousta věcí - budu jim říkat "odpad" - které s sebou nesete a které zakrývají drahocenné informace z hvězd... A tady jste, na setkání sesterstva, a snažíte se, jak můžete, o akášické rozpomenutí na čisté, drahocenné věci z hvězd... Co uděláte? Jak můžete vzít ten "odpad" a oddělit zrno od plev, dobré od nepotřebného, světlo od temnoty? Pro pokročilého člověka, který přichází, to není těžké. Říkal jsem vám, že budete velmi blízko své innate (vrozené moudrosti našeho těla), která velmi dobře dokáže třídit věci v Akáše. A bude stačit, abyste pomyslely na to přetřídění, a ona to přetřídí. Vy toho začnete být součástí a budete si vzpomínat na to, kdo jste byly. Ale teď ještě ne. Ještě jste se tam nedostaly.

Drahé, ani Lemuřanky, kterými jste byly, se tam nedostaly. Tehdy jste byly jednoduše jen studentkami. Neměly jste vědomí pozvednuté do té míry, že by innate byla součástí vaší biologie. To přijde až později. Místo toho jste měly drahocenné informace, které ve skutečnosti zhmotňovaly energii. To je to, co šamanky dělají... A rok za rokem, život za životem, to bylo zakrýváno odpadem. Nebylo by skvělé oddělit odpad? Tak o tom tedy pojďme hovořit.

Tak především - je to proveditelné. Ale v této energii to stále vyžaduje určitý proces. Mele´ha na to možná nepomyslela, ale celý její trénink byl o procesech. Stojí ve správnou dobu na správném místě, aby byla schopná vést procesy během obřadů, které provádíte dnes a které jste absolvovaly v minulých letech. Je to součástí toho, kdo je v tomto životě, zatímco se "vdává za to," (vytváří partnerství s tím), kým byla coby vaše učitelka (pozn. překl.: záměrně jsem použila i výraz "vdává", protože to evokuje mystickou svatbu, posvátný sňatek...). Věděly jste, že i v Lemurii byly tyto procesy? Přestože byla Lemurie velmi čistá a trvala velmi dlouhou dobu, čistá byla jen první vlna - později lidská povaha a dualita vytvořily "odpad". Vaše zkušenosti, zklamání, práce na hádance temnoty a světla, dokonce i pro vás jako šamanky, i pro vás jako šamanky, i pro vás jako šamanky (pozn. překl.: opravdu opakuje 3x), to vše vytvářelo odpad. A tak vám předám proces, který vám může znít povědomě... Možná si pomyslíte, že byste ho mohly provést i dnes.

Tady je definice "odpadu": cokoli, co vám brání vidět vaši velkolepost. Cokoli. Frustrace, strachy, nevhodné myšlenky, nedostatek víry, nedostatek důvěry, pocit nehodnosti... to všechno je odpad. Zažívaly jste to vrstvu za vrstvou. Je to obrovská hromada, neuvěřitelné množství věcí. Ale já vám něco povím - neobstojí to před "svíčkou", představující informace z hvězd. A to vše chce teď předstoupit a ukázat vám, kdo jste.

Dnes máte jazyk, eleganci, písmo, papír... chci, abyste začaly psát. Soukromě. Tím myslím, že nikdo nemá vidět, co píšete. Můžete to udělat během obřadu společně s ostatními nebo samy. Chci, abyste dopodrobna vypsaly všechen ten odpad - věci, které budou bolet, až je budete zapisovat. Ne vaše přání pro zítřek, ale vaše frustrace z minulosti, zármutek nad ztrátou vašich dětí, váš vztek vůči ostatním kolem vás (obou pohlaví)... vztek vůči vašim rodičům, který nyní vidíte jako nevhodný, který vás však stále dokola frustruje na maximum. Věci, které je obtížné vůbec zapsat. Frustrace, o kterých ani nechcete přemýšlet a kterými jste prošly dokonce i v tomto životě... To všechno zapište na kus papíru. A až budete mít pocit, že už jste skončily, že jste zapsaly skutečně všechno, co vás odděluje od velkoleposti Boha, pak chci, abyste to rychle přehnuly, abyste už se na to ani nepodívaly. Nikdy! A pak chci, abyste provedly obřad. Je to proces. To nejlepší, co s tím můžete udělat, je spálit to! Vy si tento proces pamatujete, protože přesně to bylo to, co dělala ta šamanka. Byla to hvězdná sestra, která hleděla do lávy, protože to byla ta nejvíc horká věc, kterou dokázala najít. To bylo to, co zaznamenala na list s pomocí klacíku ve formě obrázků - nevhodný vztek, který měla. Na základě informací z hvězd věděla, že se mýlí. Pracovala s dualitou tak jako všichni lidé. A jakmile to viděla shořet, věděla, že se toho tak zbavila - dostala to ze své Akáši. To se přeneslo dokonce i do některých z dnešních náboženství. To, co dělají pro svou "očistu", nemá nic společného s hříchem. Má to vše společné s dualitou... Vše, co musíte udělat, je zbavit se toho odpadu.

To je dnešní poselství. Chci, abyste si ho zapamatovaly, protože vy všechny jste to dělaly. I tehdy to fungovalo. Protože když to uděláte, vaše innate to ucítí. Má to svůj smysl. Je to smysluplný obřad ovlivňující vědomí a vaše tělo ví, co děláte. Vaše Akáša ví, co děláte. A během toho procesu se objeví zmizík, vymaže frustrace a ty jsou náhle pryč. Je možné vymazat věci z paměti vaší Akáši? Povím vám tohle - co se stalo, stalo se, ale vaše vnímání důležitosti té události se mění. Pokud potmě vykopete jámu, něco do ní vložíte a zasypete to hlínou, existuje to stále? Ano. Šest stop pod zemí. A tam to také patří.

Hvězdné sestry, zvu vás, abyste tím či oním způsobem spálily odpad...

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.