Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův čtyřicátý channeling

Následující channeling byl přijat 25. června 2017 v Buffalo, NY a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Než začnu hovořit, je zde kratičká přestávka, aby můj partner mohl ustoupit stranou. Tyto channelingy jsou jedinečné. Jsou jedinečné, protože tu muž na pódiu nezůstává. Nevnímá informace - ne však proto, že by byly tajné, ale je to z úcty k pohlaví, které je zde přítomno. Je to z respektu k sesterstvu, o kterém hovoříme. Po všech těch channelinzích a veškerém tom čase se začíná vyvíjet a formovat do toho, o čem sesterstvo skutečně je. Zpočátku bylo jednoduché. Ta jednoduchost byla často díky Mele´ha. Měla - řekněme - čas na učení. Co bude prezentováno, jak bude její role v sesterstvu zapamatována? Co by udělala ona? Pokrok sesterstva je nyní rychlejší než by si dokonce sama přála. Je to tak ale proto, že nyní začne být rozpomínání mnohem větší.

Sesterstvo znamenalo mnoho věcí. Dokonce se ani nenazývalo "sesterstvo". Byl to prostě každodenní život. Lemurijská kultura byla prostá. Byl to počátek. Ženy, které se z jakéhokoli důvodu setkaly, měly svůj účel. Z toho, co se zde v místnosti nyní odehrává a ještě odehraje, byste si myslely, že sesterstvo bylo o obřadech. Není tomu tak. Obřady se odehrávaly jen zřídkakdy. Hovořili jsme o šamanských principech, které ženy předávaly mužům. Ale jak mohly být všechny ženy šamankami? To nejde! Proto existovaly šamanské školy. Mele´ha byla učitelkou a i ona měla svou učitelku. A všechny ty generace žen, které učila, vyučovala principům šamanství. To už jsme vám říkali, ale nyní to ještě upřesníme.

Ženy pomáhaly vést muže a kmeny ve všech oblastech. Ale nedělaly to všechny ženy. Ty, které se to učily, to dělaly proto, že když se vrátily v příštím životě, rozpomněly se a pokračovaly v tom. Pokud bylo něco, co vás Plejáďanky učily, bylo to toto: že toto pohlaví je velkolepé; že v sobě nese jemnost, soucit, moudrost; že je pro toto pohlaví snadnější vyučovat než je to pro muže; že toto pohlaví pozvolna informuje a pozvolna učí děti; že je přesně pro to stvořeno - a právě proto jste tím, kým jste. I dnes to víte. Když se podíváte na školství, převažují tam právě učitelky. Je to na prosto přirozené.

A co tedy tato škola šamanek, kde se ženy učí? Dokonce i během jediného života ženy excelovaly a staly se "stařešinami" a pak učily další ženy. Mele´ha mohla vyučovat pouze základní skupinu. Některé z vás tam byly. Takže jaké byly lekce? Co naučit šamanku? Drahé, já vám to povím - nejsou to informace. Jsou to procesy. Minulý týden jsme před vámi seděli a předali jsme vám jeden z těchto procesů - řekli jsme vám, ať důvěřujete své intuici. To abyste rozvinuli intuici do té míry, že budete vědět, že máte pravdu a budete na základě toho jednat. Místo abyste věděly, že máte pravdu, ale pak se ptaly všech kolem, aby vám to potvrdili. To šamanka nedělá. Lidé chodí za vámi, aby se vás zeptali na radu. Vy nemůžete chodit k druhým pro radu. Musíte prostě vědět. Jednáte na základě vlastního vědění. Prostě víte.

Takže přejděme k další lekci. Mimochodem, Mele´ha dostala mnoho vzpomínek. Ptal jsem se jí, kde je sesterstvo - a nyní jedno máme. Ptal jsem se jí, kde jsou písně - a nyní už jich pár máte. Ptal jsem se jí, kde jsou kódy pro léčení a učení - a ona je má. A tak se nyní ptám, kde jsou lekce? A ona na nich pracuje. Existovala škola, musel být celibát a lekce, které vyučujete šamanky. Neučíte je zpívat. Neučíte je oslavovat. Neučíte je obřady. Dáváte jim podstatu šamanské povahy. Číslo jedna - důvěřujte své intuici. Teď přichází další lekce.

Právě teď, zatímco zde sedíte, drahé dámy, a učíte se to, co si pamatujete z kruhu existujícího před velmi dlouhou dobou, co uděláte se svou intuitivní myšlenkou - kromě toho, že jí důvěřujete? Mnohé z vás ji odloží: "Budu o ní přemýšlet později. Ach, je to pravda a ano, je přesná, ale teď ne... (pozn. překl.: teď na ní nemám čas)." Dovolte, abych se vás na něco zeptal - když v této nové energii dostanete intuitivní myšlenku, opravdu si myslíte, že ji máte strčit do šuplíku? Nebo že byste na ní měly dělat rychleji, než máte?

Lekce číslo dvě - nezůstávejte u toho, že své intuici důvěřujete, jednejte podle ní TEĎ! To je důležité, zejména v této nové energii. Ve starší energii jste vy všechny, které zde sedíte na těchto židlích, dostávaly nápady, pak je zformovaly a podělily se o ně s ostatními a odložily je. Pak jste se s nimi znovu "vytasily", jak se říká, znovu se na ně podívaly a zase je uložily do šuplíku. Byl zde určitý odpor, protože to vyžadovalo čin a změnu. Dokonce to mohlo rušit "normu". To bylo tehdy, tohle je teď. Jsem tady, abych vám tohle řekl - a ženy, které toto nyní poslouchají, jsou zralé na dobu, která by vám jinak nebyla dána. Některé z vás doslova "sedí" na projektech a my říkáme - proč je odsouváte? Jaký máte důvod? Možná si říkáte, že ještě nenastal čas. Už nastal. V místnosti jsou knihy připravené k napsání. Jsou zde projekty ke spuštění a učení připravené k učení. Mluvíme specificky o těch věcech, u kterých mnoho z vás právě teď cítí, že je máte udělat. Některé z vás ten pocit měly a už to vyzkoušely před posunem 2012, ale nefungovalo to. Už jsme vám to říkali dříve - některé věci nefungovaly ve staré energii právě kvůli staré energii. To je pryč. Dnes budou fungovat. Nyní jsem tedy rozvířil něco pro ty, které toto poslouchají. Možná věci, ohledně kterých máte dobrou intuici, ale odložily jste je. A pak znovu. Nyní vám, říkáme, abyste pokračovaly, v posvátnosti šamanky, kterou jste. Pečlivě se na ně podívejte, jednejte podle nich - dle vhodného načasování, ale už je neuklízejte do šuplíku!

Některé z vás řeknou: "Jsem příliš zaneprázdněna." A co to znamená? Čím jste zaneprázdněny? Něčím, co jste si našly, abyste to nemusely udělat? (Kryon pobaveně.) To jste pak opravdu zaneprázdněny. Možná jsou to věci, které děláte rády, a díky nim jste zaneprázdněny. To je na vás. Vězte, kdo dnes jste. Pokud jste součástí sesterstva, které bývalo lemurijské, pak dnes máte účel - existují nádherné věci, o kterých si myslíte, že byste je mohly dělat. Dokážete spojit další ženy a rozšířit jejich myšlenky na to, kým by mohly být ony? Možná je načase rozšířit své vlastní myšlení mimo to, co už jste udělaly. Pokud je toto vaše intuitivní myšlenka, drahé ženy, pak je načase.

A tak je tato konkrétní lekce následující - mimo to, že důvěřujete své intuici, naučte se podle ní jednat rychle. Ne jako v minulosti, kdy jste ji odložili stranou a pak znovu a zase. Mluvím konkrétně k několika z vás, které jste zde, a k mnohým, které toto poslouchají. Dnes je to jiné než tomu bývalo dřív. Zejména pro ty, jejichž Akáša říká: "Jsem součástí základní skupiny, která to všechno začala." Neznamená to chopit se své vlastní síly, drahé (Kryon se usmívá). Znamená to chopit se své moudrosti a předat jí dál. To je to, co děláte - vy všechny učitelky.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.