Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý osmý channeling

Následující channeling byl přijat 2. června 2017 v Yellowstonu během Letní světelné konference a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Věci začínají dotvářet úplný kruh - mám na mysli důvody, účely a myšlenky. Ty dokončují kruh a přinášejí tak hlubší pochopení, místo izolovaných sociálních incidentů. Když se ženy setkají, mají společnou fenomenální energii. Všechny jsou dárkyně života. Pokud jste dítě nikdy neměly, ne v tomto životě, vůbec nic to neznamená - jen to, že odpočíváte. Vaše Akáša je plná rození dětí, tréninku, moudrosti, duchovního vedení. To je to, co mají společné ženy obecně.

Ženy, které jsou zároveň starými dušemi, mají společného ještě něco jiného - to, že přinejmenším jednou vedly lidstvo. My říkáme, že toto vše je o Lemurii. A také je, Lemurie je hlavním tématem. Ale jde to ještě dál. Říkali jsme vám, že když se Lemurie začala potápět, našli jste jiná místa, specificky jiné ostrovy, a pokračovali jste v tom, co jste měli. Trvalo to dlouho, než se kultura změnila od dob, kdy ženy byly pomazané, kdy měly zasvěcení a byly šamankami. A to je ta zvláštnost, kterou má tato skupina společnou. Ale čím více času uplyne (a nyní už je rok 2017), tím více si budete vzpomínat a tím elegantnějším se to stane. Začalo to jemně, otázkami: "Kdo jsi? Vzpomínáš si na tento kruh?" A nyní se s vámi začínáme propojovat. A já tomu říkám - propojování bodů v Lemurii s něčím, co vás učíme nyní, v roce 2017. (Pozn. překl.: dosud to spojování bodů znamenalo spojování souvislostí, ale v tomto případě to může mít ještě další význam - propojování nás osobně, že?)

Zde je předpoklad: Dámy, sedíte zde a domníváte se, že by vaše Akáša mohla obsahovat čas prožitý v Lemurii. Ten život se mohl odehrát před padesáti tisíci lety. Proč je to tedy důležité? Proč je to nezbytné? Představte si, že máte knihu historie, která pojednává o tom, co se stalo, ale nejen to, obsahuje i tajemství. Dozvíte se z ní nejen to, co se odehrávalo v oné kultuře, neobsahuje jen významná data, ale jsou v ní ukrytá i tajemství - a pokud dokážete číst mezi řádky, pak můžete vidět, jak věci fungovaly ve společnosti, která byla tak blízko úplnému počátku. A to jsou čisté pravdy, které hledáte. Úplný kruh znamená, že nadejde chvíle, kdy tuto knihu historie odložíte, vezmete si z ní to, co jste pochopily a aplikujete to na rok 2017 a dál... Tohle není cvičení v izolovaných vzpomínkách, abyste mohly zpívat písně a bavit se. Jste ve škole. Začíná škola Lemurijského sesterstva a začíná vzpomínkami na "pravdy dne". Nesete je ve své Akáše, jsou ve vašem poli.

Jsou dvě věci, které vám chci předat v tomto krátkém channelingu. Můžete se zde (na tomto setkání) dozvědět o kódech (pozn. překl.: speciální kódy, o kterých nyní vyučuje Mele´ha). Odkud ty kódy přicházejí? Přicházejí z pravdy o počátku. Je to něco, co pomůže vám osobně a zároveň to můžete aplikovat na rok 2017. A druhá věc, kterou vám chci říct, je ta, že jak začínáte dokončovat úplný kruh své Akáši, bude to pro vás nyní více SKUTEČNÉ. Nebude to jen vzpomínka - vytáhnete to a použijete!

Ženy, hádejte, kdo to použije jako další! Děti. Ty, které učíte - bez ohledu na jejich věk. Začnou to předávat do svého okolí - i těm, kteří nikdy v Lemurii nebyli. A to, co jste se naučily z minulosti, drahé dámy, bude obsažené v tom, čemu se říká pole. O poli začínáme hovořit jako o spojení, o "pojivu", které vás spojuje s ostatními poli. Ať už jim říkáte pole Gaii, magnetické pole, vědomí lidstva nebo multidimenzionální pole planety - ta všechna jsou spojená s vědomím toho, na co vy si vzpomínáte - z doby před 50.000 lety. Jste trénovány v tom, abyste uchopily to, co jste znaly, zažily a dělaly, a aplikovaly jste to na Zemi v současnosti. To je důvod sesterstva. A začíná to být více elegantní. Těch věcí bude víc.

To, co vás zavede zpět, jsou obřady, meditace a učení - skrze učební metody Mele´ha vás to zavede zpět k tomu, na co si ona vzpomíná a s čím jste i vy spojené, a pak to projde vaší Akášou a stane se to vámi v roce 2017. To je důvod, proč jste tu. To by vám mělo začít dávat smysl.

Sesterstvo je něčím víc, než se zdá. Je to katalyzátor. Je to trénink. Je to propojení skrze vzpomínky. Je to škola. Uvidíte, jak se tyto věci začínají vyvíjet do věcí, na které Mele´ha nikdy ani nepomyslela. (Kryon se směje.) Už to začalo. Gratulujeme vám k tomu, že víte, kdo jste a kým jste byly...

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.