Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý šestý channeling

Následující channeling byl přijat 26. března 2017 v Unity Village, Kansas City a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Kdybych pro vás mohl něco zdůraznit, zatímco tu dnes sedíte v nádherné kapli městečka zvaného Unity (Jednota), pak to, že energie zde je jiná než minule či předminule... A proto jsou jiná i témata. Některá z nich určuje Mele´ha, navrhuje je, jiná ne - ty pro vás určuje energie, která je zde přítomná. Pojďme o ní hovořit. Pojďme hovořit o vzorech.

Skupina žen sedí v místnosti - v takzvaném Lemurijském sesterstvu. Povím vám něco, o čem jsme nikdy dřív nemluvili. Jaké je pohlaví, které je vám nejpříjemnější? Zatímco zde sedíte, řekly byste, že je to právě to, které nyní máte, ale měly jste přeci už obě. Pokud je totiž pravda, že jste byly na planetě už tolikrát, že jste zde prožily tisíce let, pak jste tímto přechodem prošly mnohokrát. Věřte tomu nebo ne, ale mnohokrát už jste byly mužem. A když jste jím byly, pak byste řekly, že právě to je pro vás to nejlepší pohlaví, že právě to je pro vás to nejpříjemnější. A je to tak záměrně. Je ale něco, o čem jsme dosud nehovořili. Vaše Akáša zvoní pravdou u jednoho konkrétního pohlaví - a tím je právě to, kdy jste se poprvé "probudily" a kdy vám poprvé byla předána pravda. A u každého člověka na planetě je to jen jedno ze dvou pohlaví (je to různé). V Lemurii to bylo pohlaví, ve kterém jste poprvé obdržely informace od Plejáďanů (Plejáďanek), kteří vás učili - dokážete si představit, jakým způsobem se to vrylo do vaší čisté Akáši? Tam začalo sesterstvo. To je to, co si pamatujete. Není to jen vaše "oblíbené" pohlaví. Je to vaše posvátná část - tehdy jste byly vyučovány, v tom tkví její čistota. K tomu jste mnohé z vás nyní přitahovány. Představte si, jak jste se učily o hvězdách. Představte si, jak jste se dozvěděly o svém božství, o tom, že jste jiné. Tehdy jste byly v jiné energii. Plejádské učitelky vám říkaly, že se reinkarnujete. A to se také stalo. Mnohé z vás měly v průběhu dějin opakovaně zkušenosti se sesterstvem díky tomu počátku. Dokonce i v dobách, kdy už Lemurie byla dávno pryč, pamatovaly jste si to natolik, že jste se na ostrovech, na kterých jste se reinkarnovaly, pokoušely přesně o to, co zde provádíte právě teď. A to je to, co vás sjednocuje napříč věky. Je to ve vaší paměti. Povím to znovu - nebyly jste všechny společně ve stejnou dobu na stejném místě, ale v duchu toho, kde jsme (městečko Unity) - co vás sjednocuje? Je to historie toho, co jste udělaly s informacemi, které jste měly, a také to, jak to cítíte ve své Akáše.

Mele´ha vystupuje a otevřeně hovoří o ženách a ženském hlase. Co jste měly tehdy a co máte dnes? Dovolte, abych se vás zeptal na toto - s tím vším, co jste se dozvěděly ze všech těch channelingů o tom, kým jste byly a co jste vykonaly - musely jste tehdy vystoupit a otevřeně promluvit? Ne. Tehdy existoval předpoklad, víte? Bylo to garantováno. Bylo to přirozené. Tak prostě věci byly. Společnost vnímala ženy jako duchovní vůdkyně. Muži měly svou roli - a dost možná to bylo stejné jako dnes, byli politickými vůdci. Ale věřte mi, za oponou činily veškerá důležitá rozhodnutí ženy. Přicházela od vás. Tento symbiotický vztah respektu a uznání nebylo něco, na čem byste musely tvrdě pracovat. Nemusely jste vystoupit a kohokoli přesvědčovat o tom, kdo jste. Kdo jste, se projevilo samo o sobě. A to stačilo.

Uplynuly tisíce let a přichází další otázka - kde bylo Lemurijské sesterstvo před deseti tisíci lety? Můžete říci, že tehdy žádné nebylo. Alespoň ne takové, které byste rozpoznaly. Stále jste si ho pamatovaly (niterně), ale teprve až po roce 2012 jste si uvědomily, že je načase znovu zažehnout vnější podobu sesterstva. Není to však sesterstvo, co znovu zažehnete. Bude to uvědomění toho, kdo jste. Takže otázkou je, co ženy dnes udělají, aby znovu vytvořily uvědomění toho, kdo jsou a co mohou udělat. A nebude to o hlasitém projevu - nebude to spočívat v otevřené promluvě. Ne doopravdy. Rozhodně ne způsobem, který by byl násilný či útočil na systém. Ne tak, aby to narušilo rodinu. To je zastaralé a vy máte něco lepšího. Drahé, vznikne nový způsob projevu, který nebude moci být ignorován. Bude to probíhat s neuvěřitelnou moudrostí a rovnováhou. Bude to tak silné, že se na vás obrátí rodina. Muži vás začnou vnímat jinak. Velmi odlišně. Společnost obecně uvidí vaši rovnováhu a moudrost, jakou nikdy dřív neviděla. A existuje několik důvodů, proč tomu tak bude. Jedním je to, že pro to právě nastal čas. Pole to doslova začalo vytvářet. Dalším důvodem je to, že toto rozpomenutí je pro společnost velmi potřebné, ba nezbytné. Odehrálo se to tak i na jiných místech, tak proč ne tady? Zatřetí - dochází k posunu mužské a ženské energie, jaký tato společnost nikdy nezažila. Co si myslíte, že zvýšené vědomí zaznamená jako první? Budete to vy, stojící na pódiu a pokřikující? Nebo to bude obrovská moudrost přicházející skrze vás a přitahující každého kolem ke slovům, která skutečně něco znamenají, k procesům, které fungují, a k lásce, jakou nikdy dřív neviděli? Lásce ke všemu. Láska je rovnováha. Lidé se na vás budou obracet a ptát se: "Jak to děláš? Co to máš, že dokážeš být tak radostná a milující a přitom mít takové vůdcovské kvality?" To je návrat toho, kým jste byly. To je nový způsob "vystoupení a otevřeného projevu".

"Kryone, říkáš tím, že máme jednoduše dělat to, co jsme vždy dělaly, a být přitom tiše, a oni nás prostě objeví?" (Kryon se směje.) Já ale neřekl, že máte být zticha. K tomu objevení dojde. To, co budete dělat, nemusí nutně znamenat, že budete zticha. Protože když nesete tento druh síly a moudrosti, pak také promluvíte. Bude to ale způsobem, který nenaruší harmonii skupiny. Bude to promlouvání s moudrostí. Někdy ten hlasitý projev bude spočívat jen v tom, že ukážete svou moudrost a rovnováhu jednoduše tím, že vyslovíte pravdu, která bude dávat naprostý smysl. Bude následovat ticho, když si lidé uvědomí, že je to odpověď. Nacházíte se ve skupině, která se snaží vyřešit různé věci. Možná je to skupina, ve které jednotlivci stojí proti sobě, protože mají odlišné názory. A pak přijdete vy s něčím, co dává naprostý smysl a přitom to nevytváří situaci, kdy by lidé dále stáli proti sobě, je to fér a vyrovnané. A oni se na vás podívají a pomyslí si: "Proč nás to nenapadlo?" Bude to počátek návratu toho, co už jste měly. Pamatujte - společnost to viděla, nikdo se neptal, kdo jste. To je návrat. To je váš "otevřený projev".

Cvičení, která provádíte teď. Písně, které zpíváte. Metafory. Všechny tyto věci jsou pro čas, který nadchází a který náleží vám. Drahé, řekli jsme to už dříve. Tohle není doba, kdy by se věci děly okamžitě. Připravujete se na příští život a přitom zaséváte semena i pro tento život, aby se mohla navrátit nádherná a velmi, velmi moudrá ženská energie. Planeta vás začíná přijímat lépe než kdykoli předtím. Přichází to. Nebylo by to krásné, pomalu vstoupit a být spatřeny takové, jaké jste, aniž byste se kdy musely postavit a hlasitě to vykřikovat? To je nový způsob.

Představte si dobu, kdy duchovní růst bude na místech po celé planetě očekávat ženu, která povstane a stane se vůdkyní skupiny. Ženu jemnou, která rozumí životu, která rodí děti, a která je mezi pohlavími ta první, která je jemným způsobem spojena s Duchem. Dává to naprostý smysl.

To je pro tuto chvíli vše.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.