35. Kryonův channeling
Sem vložte podnadpis

Kryonův třicátý pátý channeling

Následující channeling byl přijat 19. března 2017 ve Vancouveru, Kanadě a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, které toto nikdy dřív neslyšely - chci, abyste pochopily, že můj partner nyní ustupuje zcela stranou (jeho vědomí). Musí. To aby uctil to, co je zde přítomno - aby uctil toto setkání žen. Už mnohokrát jsme vám řekli, abyste ignorovaly ten mužský hlas, pokud můžete. On neslyší, co se tu říká. Poslechne si to později ze záznamu. Tohle je pro vás. Pro některé je možná těžké přijmout poselství určené vám ženám, když je předává muž. Chci, abyste se od toho oprostily. Chci, abyste vnímaly čistou lásku, se kterou vám toto poselství předáváme.

Předal jsem vám už mnoho channelingů o Lemurii. Možná stejně tolik, kolik jich kdy bylo předáno po celé planetě. Byly to channelingy o fungování prvotní společnosti. A jediný důvod, proč jsou vám takto předávány, je dostat vás tam ve vzpomínkách zpět. Říkal jsem vám, jak věci fungují. Dal jsem vám představu o tom, co jste tenkrát dělaly, jak jste rodily, jak se setkávali starší (stařešinové), o oslavách, narozeninách... ale dnes nechci mluvit ani o jednom z toho. Nechť je toto taková "dovolená" od historie. Místo toho chci, abyste se nyní soustředily na poselství lásky ode mne. Kdybych mohl mávnout nějakou kouzelnou hůlkou, pak by to bylo proto, aby DNA každé z vás zpozorněla - aby si uvědomila, kdo jste. Abyste mohly oslavit ženství, které je zde přítomno, a původní návrh (design) toho, kdo jste. O tomto návrhu (designu) pohlaví vám chci dnes povědět.

Toto je od Tvořivého Zdroje. Účelem tohoto designu není plození - to je jen vedlejší jev. Vaše pohlaví je specificky navrženo pro komunikaci s Duchem. Drahé, muži byli v první řadě stvořeni proto, aby čelili bengálskému tygrovi, aby chránili vás i děti, aby domů nosili jídlo. Dostali větší a silnější tělo, které je zároveň bdělé, aby se dokázali probudit i uprostřed noci, kdyby bylo potřeba vás a děti před něčím ochránit. Takový byl návrh.

Ženské tělo bylo navrženo ke stvoření života a k moudrosti a znalosti, aby věděly, jak se o něj postarat. A k tomu mají intuici, jemnost a krásu, jakou muži nemají nebo si jí neuvědomují. Jejich prací (žen) je (při)vést ostatní k Duchu. To je cesta, která vám byla dána. Takový je design a krása ženství a vždy to tak bylo. Původní návrh byl takový, že to vy budete komunikovat s Duchem jako první ze dvou pohlaví. Vy první! A muži, kteří vás chránili před bengálským tygrem a přinášeli domů potravu, s tím počítali. Nesoutěžili s vámi, protože tak to bylo navrženo. A dnes je ten návrh úplně stejný jako tehdy.

Kolik z vás si ten design uvědomuje? A kolik z vás o sobě právě teď, v moderní společnosti, smýšlí tak, že tento design stále máte? Možná si to nemyslíte - na místě, kde jste, ve své rodině, ve vašem zaměstnání... možná to tak ve svém životě necítíte, ale já vám přesto říkám, že tak jste byly navrženy a nezměnilo se to.

Tento kratičký channeling říká: Drahé dámy, drahé ženy této planety, není to o tom, kým jste byly. Je to o dnešku. Dokážete si obléci plášť původního designu, v němž nesete moudrost a vyspělost? Nenesete nějaký ranec energií či emocí, které by toužily bojovat proti světu a tomu, co vidíte kolem sebe. Místo toho skrze vás začíná přicházet mistrovství designu. Cítíte tu moudrost. Víte, co říci. A ti kolem vás cítí mateřskou energii - i kdybyste nebyla matkou. Cítí to, protože takový je design. A pokud to tak je, proč tedy neučiníte další krok a nepřihlásíte se o to? Pokud bych měl použít metaforu chrámu - chci, abyste si vytvořily svůj vlastní chrám založený na designu, který je stále platný. Je to tak dokonalé! Sedíte v tomto kruhu a přitom se možná ptáte: "Proč jsem tady? Co bych měla dělat?" Všechno, co se tu dnes od této chvíle stane, je vytvořeno k oslavě tohoto designu. A když s tím začnete, ukáže se moudrost, vyspělost a smysl. Stanete se skvělejšími, než byl původní návrh. Doplníte ho - v roce 2017. Vytáhnete věci ze své Akáši, z pradávné minulosti, ale nemusíte se příliš snažit, protože je to stále na svém místě. Jaký je váš postoj ohledně toho? Bude to jiné, až odejdete z této místnosti? Přihlásíte se o něco, o čem jste si nemyslely, že jste s tím přišly? Zlepšíte to? To je totiž účel tohoto setkání - zlepšení a rozvinutí původního návrhu šamanství. Vy jste v kontaktu se Stvořitelem jako PRVNÍ mezi dvěma pohlavími! Bylo to ztraceno? Samozřejmě. Vrátí se to? To záleží na těch, které se přihlásí o tento design. Na vás.

Drahé dámy, vyhrajete nad světem - nikoli silou, ale svou láskou, svým chrámem, moudrostí... a bude to spatřeno. Bude to spatřeno. (Ostatní to uvidí.) Takový je příslib. Mistrovství je přitažlivé. Velmi přitažlivé. A to všechno jste.

Chci, abyste se dnes přihlásily o chrám, postupovaly jste jako šamanky, kterými jste, a přemýšlely jste o designu. Nezměnil se. Stále jste takové.

To pro dnešek stačí.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.