Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý čtvrtý channeling

Následující channeling byl přijat 12. března 2017 v Bostonu, Massachusetts a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je chvíle, kdy můj partner ustupuje stranou. Zcela stranou. To jsme říkali už mnohokrát. Nejsou zde žádná tajemství. Ne doopravdy. Můj partner ustupuje stranou z úcty k pohlaví, které se zde dnes shromáždilo. Z opravdové úcty. Říkali jsme vám to už dříve. Nenechte se zmást hlasem. Ten hlas je mužský, protože toto poselství předáváme prostřednictvím muže. Jenže ten muž není (vědomím) tady. Nevnímá, nepamatuje si, co je zde vyřčeno. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Ale je tady (na Zemi). Shromažďujete se zde coby skupina žen.

V minulém poselství jsme mluvili o Akášickém rozpomenutí. Na co se skutečně snažíte rozpomenout? Co vás sjednotilo do sesterstva? Je to jednoduše shromáždění, kde máte něco společného - a tím něčím je fakt, že jste ženami, nebo je zde něco víc? Odpověď zní, že je toho zde mnohem víc. Minule jsme vám říkali, že to, na co se rozpomínáte, jsou vaše plejádské matky. Ty s vámi byly v dobách Lemurie. Ony byly vašimi učitelkami. Tomu se na Zemi nic nevyrovná.

Lemurijské matky vyučovaly matky. V minulosti jsme vám říkali, že doktor - Yawee - který je zde, měl lemurijskou matku, která mu zpívávala ukolébavky. Ale plejádské matky coby učitelky vyučovaly pouze ženy. Takže je rozdíl mezi dítětem a žákem (resp. žákyní) plejádské matky. Ne všechny jste byly dítětem lemurijské matky, která byla zároveň Plejáďankou. Pojďme to říci přímo - Plejáďanky byly učitelkami a některé z nich zároveň rodily děti, které byly velmi zvláštní (výjimečné). Ve vaší Akáše je ale to, že jste seděly před plejádskou matkou-učitelkou a naslouchaly jste jejímu jedinečnému hlasu, který byl velmi zvláštní - nebyl totiž lidský. A tímto hlasem vám předávala instrukce pro váš život. Učila vás, že nesete duchovní atributy lidstva. Vy jste šamanky. To neznamená, že jste nosily určité oblečení a byly jste umístěny na určité místo. To vůbec ne. Bylo to každodenní šamanství. To vás učily.

Nyní se chceme odvolat na předchozí dnešní channeling a některé z vás mu byly přítomny. (Mluví o celodenním semináři pro "smíšené" publikum, zatím nepřeložen.) Nazvali jsme ho "Velký únik". Chci totiž hovořit o vašich filtrech. Pokud byste si dokázaly vzpomenout na původní instrukce, co takhle vzpomenout si na ten hlas? Jak je to dávno? Odehrálo se to před tolika životy! Jak by to tedy bylo možné? Jak by to stále mohlo být s vámi? Odpověď zní, že si stále pamatujete hlas své (současné pozemské) matky. Je ve vaší Akáše. A to i když už zemřela. Nikdy na něj nezapomenete. A stejně tak nezapomenete ani na svou plejádskou matku učitelku. Ten hlas je stále přítomný. Zpívala vám písně a ten hlas je stále tam. A když se s ním spojíte, i kdyby to bylo ezotericky, začne to ve vás vytvářet rovnováhu a vrátí vás to zpět ke znalostem z vašich šamanských lekcí.

Jaké filtry dnes nesete na toto setkání, které by tomu mohly stát v cestě? A já vám to povím - je jich opravdu hodně. Jsou to stejné filtry, o kterých jsme dnes hovořili během předchozího channelingu, ve kterém jsme mluvili o tom, co konkrétně v sobě nese Akáša. Mohly jste mít jeden nádherný život plný čistého lemurijsko-plejádského učení. Co je na tom tak zvláštního? To, že ho absolvovalo jen velmi málo lidských bytostí. Právě to oslavuje sesterstvo - tuto vzpomínku. Ale to, co přišlo později, naplnilo vaší Akášu jinými věcmi a ty toto učení zcela zakryly. Můžete zde nyní sedět, všechny jste ženami, a očistit se do takové míry, že budete vnímat ten první hlas? Tak abyste znovu uslyšely - možná metafyzicky, ezotericky - instrukce, které vám říkaly, že jste velmi zvláštní (výjimečné). Že to v sobě ponesete ve své rodové linii a jednoho dne se znovu probudíte. Ten hlas říkal: "Poslouchej pozorně, toto není jen pro tento život. Jednoho dne se znovu probudíš v nové energii, v pontenciálu nové Země - coby stará duše. Až se to stane, zde jsou atributy, které si máš pamatovat šamanským způsobem..." A následoval seznam toho, jak v sobě vytvořit rovnováhu, jak pečovat o planetu. Jen tak málo z vás si na to právě teď pamatuje. Jak to, že musíte na všem tak tvrdě pracovat? Co se od té doby stalo? Odpověď zní, že úplně všechno - negativita, temnota, strašlivé věci... a nebylo to jen v minulém životě (minulých životech). Já vím, kdo tu je! Snažíte se překonat to, co se stalo i v tomto životě. Je to přímo tam! Ve vašich vzpomínkách, ve vašem vědomí... ano, je to vytesané do vaší Akáši. Jak se přes to dostat? A odpověď dosud zněla: s obtížemi. To už ale neplatí. Nyní je zde energie, která podporuje vás všechny. Ženy obzvláště! Protože ony se probouzejí jako první. Probouzíte se k pravdě o tom, co se tehdy odehrálo, kým jste byly a co bude dál. A pokud jsi jednou z nich - a předpokládám, že bys mohla být, protože jsi na setkání sesterstva - pak obřady, meditace a písně, které se zde odehrávají, nejsou jen o zábavě a zpívání, ale je to práce. Prostřednictvím záměru čistíš všechno, co neodpovídá tvé velkoleposti, šamanko. Všechno, co není čisté a soucitné, včetně věcí, které se odehrály v tomto životě.

Co přinášíš na tuto oslavu? Co takhle předpojatost související s tím, co jsi viděla a zažila, a která už není pro tebe? Toto sesterstvo je vlastně "čističstvo" (Kryonova slovní hříčka). Je načase zahodit to, co ještě nedávno bylo spojováno se ženami, a vrátit se znovu na začátek, kdy to bylo čisté, známé, respektované a oslavované - a všechny civilizace na Lemurii to věděly. To je to, kdo jste. Všechno ostatní je okrajové. A toho okrajového je opravdu hodně. Můžete to očistit. Je zapotřebí, abyste to očistily. Nechť je toto čas, v následujících několika okamžicích, až odejdu, kdy budete pracovat na tom, abyste to staré vykopaly a zahodily. Zahoďte všechno, co jste si s sebou přinesly a co není v souladu s vaší velkolepostí. Není to pro vás. Pokud jste v tomto životě zažily věci, které byly něco méně než čisté, nechte je také odejít. Takže až vstanete a budete odcházet, budete se cítit čisté. Neponesete si s sebou už tu zátěž. Nebudete cítit zklamání. Už v sobě nebudete mít aktivní tlačítka vzteku. Je to začátek nové ženy, která je novým člověkem této planety.

Smysl sesterstva se tedy stává stále jasnějším a jasnějším. Je to návrat k původní čistotě. Kdo jste byly, co jste dělaly a instrukce, které jste dostávaly. Jak nádherné zprávy - budete schopné se oddělit od věcí, které se k vám už nehodí! Už vás nebudou pronásledovat ani ve snech, nebudou k vám přilepené tak, jako teď. To je potenciál každé z vás. Nádherné. Ženy, jste potřebné coby staré duše na této planetě. Je zapotřebí, abyste se začaly vracet k původnímu zdroji - k tomu, co jste dělaly a kým jste byly. To není fackou do tváře mužů. Je to zlepšení pro vaší rodinu, oni to očekávali a budou vás za to milovat, protože se stanete neuvěřitelně vyrovnanými, nádhernými, starostlivými a nápomocnými. Tohle jste. Bude následovat ještě víc.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.