Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý třetí channeling

Následující channeling byl přijat 25. února 2017 v Tusconu, Arizoně a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro účel tohoto druhu channelingu ustupuje můj partner úplně stranou. Říkal jsem to už dříve, ale pro tuto skupinu to řeknu znovu - můj partner si nebude pamatovat, co zde bude dnes vyřčeno a je to z úcty k vašemu pohlaví. On je tu jediný muž a bude si to muset poslechnout později. Tohle je totiž pro vás. Vážíme si vašeho pohlaví.

Bůh nemá žádné pohlaví a vy také ne, když jste na druhé straně závoje. Vzpomínáte si ale na lemurijské sesterstvo, protože jste v této době dorazily (na Zem, do tohoto života) jako ženy. Je to tak záměrně, takže si některé z vás vzpomenou na dobu Lemurie, kdy jste byly také ženami.

Časový rámec je pro vás matoucí. Dokonce i pro vaše učitelky. Precese rovnodennosti představuje 26.000 let dlouhý cyklus kolébání (planety Země). My jsme ale diskutovali o tom, že počátek Lemurie se datuje 50.000 let zpátky. Proto precese rovnodennosti, kterou jste právě prošly - v roce 2012 - byla už druhou, kterou některé z vás zažily. Dnes večer se na to některé ze zde přítomných bohyň ptaly. Je zde tolik úcty k tomu, čím jste prošly. Mluvíme o velmi, velmi dávných časech - prostých, základních časech učení. Na jednu z položených otázek odpovím přímo...

Otázka: "Když měla být Lemurie zničena, co sluneční disk, který ´putoval´ do Peru?"

Odpověď: Lemurie nebyla zničena. Lemurie se pomalu potápěla. Bublina magmatu, která ji kdysi vyzdvihla z oceánu, se začala pomalu rozpouštět, a proto se z ní staly Havajské ostrovy. Nebyl to zánik. Ale během procesu potápění se, který trval léta, došlo k několika věcem, které jsme vám popsali.

Zaprvé - strach. Jak jste mohly vědět, jestli jednoho dne nezmizí celý kontinent? Zůstalo tam jen několik lidí. Už jsme vám říkali, že jste tam měly jen jednu inkarnaci a pak jste se přesunuly na jiné místo planety. Lemurie byla něco jako základní učební setkání. Toto učení šlo pak s vámi do dalších inkarnací, do vaší Akáši a všude tam, kde jste byly v následujících tisících let na planetě. Jako by Lemurie byla semenem znalostí a učení. Už jste se tam znovu neinkarnovaly. Vzájemně jste se tedy nesetkaly, a přesto máte společného něco, co mezi vámi tvoří pouto, které jsem dosud nikdy tímto způsobem nezmínil. Byl tam sluneční disk? Něco na ten způsob. Mytologie se v průběhu času mění, ale semena pravdy zůstávají v Akáše a opakují se. Možná v podobě legend, které se objevují, a vy o nich můžete diskutovat.

Když se země Mu či Lemurie začala potápět, aby se stala mnoha ostrovy, ten malý kontinent, který se stal Havají, jste tehdy pomalu evakuovali. Muži i ženy. Muži pádlovali. A dokonce i na lodích, daleko od potápějícího se kontinentu, jste je vy ženy vedly. Možná už jsme to zmínili - když jste nastoupili do kánoí, muži pádlovali. Když jste se ale vydali třeba na jižní polokouli, hvězdy tam byly jiné, tak jak vás mohli muži navigovat? Byli skvělí námořníci, ale když jste se plavili celí zoufalí na nová místa, vpluli jste na jižní polokouli a hvězdy, které jste tam viděli, byly pro vás všechny zcela neznámé. A odpověď? To ženy byly těmi, které vedly muže. Ani ženy tyto hvězdy předtím neviděly, ale ony měly učitelky z hvězd a tak věděly, kam se vydat. Radily jste mužům i při plavbě. Představte si to - dokonce i zde se k vám muži obraceli pro radu.

Mnoho Lemuřanů skončilo v Jižní Americe. Tam je dovedl proud. Některé z vás si s sebou přivezly artefakty, které pro vás byly tolik drahocenné. Nebyl jen jeden sluneční disk. Bylo jich mnoho. To protože tento disk pro vás obsahoval některé z nejdrahocennějších instrukcí, které vám předaly lemurijské matky. Tyto instrukce byly vyryty do disku. Bylo to ještě před vynálezem tisku, drahé. Bylo to před tím, než jste dokázali do čehokoli vyrýt cokoli, co by dávalo nějaký smysl. Dokonce ještě před vznikem jazyka, jak ho znáte dnes. Byly to primitivní časy. A proto vám je daly vaše matky. To je sluneční disk. Existují i dnes? Můžete je nalézt? A odpověď zní, že několik jich stále ještě je. A některé budou znovu nalezeny. To je odpověď na jednu otázku.

Odpověď na všechny ostatní vám dám také. Jak souvisí vaše lemurijská zkušenost s dneškem? Je stále ještě relevantní? Jak vám může pomoci? Jak vám může pomoci s každodenním životem a výchovou dětí, jak vám pomůže v tom, jak být jiné či jak si být vědomé něčeho, co jste dřív nevěděly? Dovolte, abych vám pověděl, co vás sem přilákalo. Je to prosté, a pokud si to uvědomíte, pocítíte mrazení. Vy všechny.

Na počátku, v dobách vytváření prvních záznamů vaší Akáši jste všechny měly lemurijské matky učitelky, které s vámi sedávaly. Učitelky z hvězd. A vy jste věděly, že jsou posvátné. Součástí práce Mele´ha bylo, aby vás zavedla na místa, na obřady, kde vás pak učily původní plejádské matky - MATKY! Učily vás spiritualitě, šamanství, vaší drahocennosti - abyste pak mohly vést civilizace. Abyste se mohly rozprostřít po celé planetě, aby vaše Akáša pak mohla šířit pravdu a abyste to uslyšely. Něco vám povím - vy všechny, které jste kdy byly v Lemurii, máte ve své Akáše semeno, díky kterému si na to můžete vzpomenout. Hledáte ho, chcete ho. Je to prototyp mateřství a ženství. Je to na dosah, je to energie bohyní, o kterých víte, že existují. Jsou z hvězd. Vy všechny jste je viděly, vás všechny učily. A Mele´ha? Ta to všechno pomáhala organizovat. Umožnila, aby se to stalo. Vodila vás na učební setkání. TO byla Lemurie.

A dnes? To semeno je ve vaší Akáše a je veskrze praktické, protože je to pravda a soucit božského já ve vás. Plejáďanky byly vašimi lemurijskými učitelkami z hvězd. Ony byly původními Lemuřankami. Ony byly učitelkami. Takže když se učíte o Matce matek, o Bohyni bohyň, vzpomínáte si na svůj původní vzor, který jste měly ve svých lemurijských učitelkách. Po tom pátráte. To je to semeno - a je stále uvnitř. Pokud dokážete dosáhnout rovnováhy, pak sesterstvo představuje nalezení onoho semena - ukazuje vám, jak ho použít ve vašem životě a jak rozšířit soucit, kterému vás původně učily ty z hvězd, na vaše děti, na ostatní kolem, vaše rodiny i na vás. Protože toto učení vypovídá o praktickém životě. Bez ohledu na to, jestli jde o život v té nejjednodušší a nejzákladnější společnosti nebo o život v moderní společnosti. Protože Bůh je Bůh. Nikdy se nemění. A pravda o tom, jak se chovat, jak dosáhnout rovnováhy, jak se stát soucitnou, je vždy stejná - po všechny generace.

Důvod, proč vzniklo dnešní sesterstvo, je to, že původní semeno bylo ztraceno. Podívejte se na to, co se sebou lidstvo udělalo. Podívejte se, jak se to, co bývalo ženským šamanstvím, posunulo mimo svůj kurz. Je načase, aby se pomalu vrátilo zpět (k původnímu směru). A aby to bylo možné, musí se semeno opět probudit. Každá matka zde by ráda napodobila to, co ji učily učitelky z hvězd. Vy jste se s nimi setkaly. Vy jste s nimi sedávaly. Cítíte mrazení? Vzpomínáte si na cokoli z toho? Pokud ne, pak vám povím, že vaše Akáša ano a tomu se nic nevyrovná, drahé lidské bytosti. Pouze ženy měly tu znalost. Tak to teď víte.

Co vás sem zavedlo? Ne jen oslavy, ne jen vzpomínky, ale semeno...

Nechť obřad započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.