Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý první channeling

Následující channeling byl přijat 8. ledna 2017 v Boulderu v Kolorádu a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. Již několikrát jsme vám předávali informace o Lemurii a zvláště o tom, co nyní nazýváte sesterstvem. Rád bych v tomto pokračoval tím, že vám předám informace, které vás mohou, ale také nemusí překvapit, o tom, jak to bylo tenkrát a o tom, co děláte nyní. Také pak přidám srovnání toho, co jste nyní schopné dělat a tehdy to možné nebylo.

Především, to, co představuje samotnou hlavní myšlenku sesterstva je znovu-probuzení a omlazení té prapůvodní myšlenky. Doslova řečeno, od tehdejší doby k dnešním dnům máte společnost, která zahodila "podstatu své spirituality". V Lemurii, která byla jednou z prvních civilizací lidstva, mívali "shromáždění" duchovního řádu, od učitelů z hvězd. Bylo to původní, nové, byly to základy. Navíc ale měli uznání toho, jaké jsou specifické úkoly obou pohlaví. Nehlasovali o tom, bylo to záležitostí vnitřního pochopení, intuitivního zdravého rozumu. Ženy dávaly mužům rady "z hvězd". Měly intuici, o tom nebylo pochyb. Nikdo nezpochybňoval, zda mají ženy dělat to, co dělaly. Přesně jako žádný muž nikdy nezpochybňoval, zda by ženy měly dávat život. A nejen kvůli "potrubí". (Smích Kryona i v publiku.) Samotný mozek to vyžadoval. Ženský mozek je pečující a laskavý a umí vychovávat děti. A byl napojený. I mužské úkoly byly jasné - měli zodpovědnost v jiných oblastech. A muži potřebovali ženy. Ženy vlastně dělaly mnohem více práce, než dělají dnes. Měly za úkol "vědět", co se bude dít, kdy bude správné počasí, kdy budou oceány příhodné pro rybaření. Už jsem tento obraz nastínil. Ale nyní se vám chystám povědět něco jiného než byste čekaly.

Žijete v elegantní společnosti - v takové, která je "zmocněná". V Lemurii jste měly jen velmi základní společnost - neměli jste vůbec žádnou historii a neexperimentovali jste s ničím, co by se třeba jen přiblížilo demokracii. Nic z toho tam nebylo. Ve skutečnosti to bylo vysoce lineární. Přesně jak byste mohly očekávat od něčeho, co je na úplném začátku. Můžete vám to připadat legrační, ale neexistoval žádný "kruh", když došlo na sesterstvo. Ženy spolupracovaly v kruhu jen tehdy, když asistovaly při porodech pod vodou. To byl jediný moment. Každé jedno setkání bylo vždy dané krok za krokem. Starší seděly vpředu, ty mladší vzadu. Byla zde jedna žena v roli "vůdce" a jen ona směla hovořit. Pokaždé! Myšlenka, že by se některá žena postavila a sdělila svůj názor, byla o několik tisíc let předčasná (smích). Stejné to bylo u mužů. Starší měli velení, ti mladší seděli vzadu. Mladší byli neustále ve výcviku, vlastně ani nebyli považováni za součást skupiny - dokud neseděli v přední řadě. Toto jsou věci, kterým čelíte v případě původních společností.

Takže první věc, kterou vám chci říci je, že to, co máte nyní, je mnohem, mnohem velkolepější. Ve vašem "kruhu" můžete věci řídit způsoby, kterými to oni dříve dělat nemohli. A tak vás nežádáme, abyste je napodobovali, nebo dělali, co si pamatujete. Žádáme vás, abyste pokročili od toho, co BYLO, k tomu, co JE.

Toto je znovuobnovení "vhodného" šamanství mezi ženami. Je to laskavé obnovení. Takové, které časem přitáhne muže, kvůli tomu, co děláte a proč jste zde. Ta jemnost / laskavost bude muže přitahovat, k tomu, co máte. Je to jiné, než byste čekaly. Můžete si říci: "Kdo to vedl v rámci sesterstva?" V lineární společnosti to byla vždy žena v pozici lídra. V případě, o kterém jsme hovořili, dělala všechnu tuto práci Mele`ha. Můžete se tedy ptát, jak v tom byly zapojeny ostatní ženy. Činily rozhodnutí zajímavým způsobem - byla do toho zapojena pouze první řada a dělaly to prostřednictvím signálů rukou. (Kryon se směje.) Tím vyjadřovaly, která je a která není určitého názoru, aby se provedly určité kroky. Bylo to kolektivní rozhodnutí, ale pouze "starší" a Mele`ha mohly rozhodovat a Mele`ha mohla každé toto rozhodnutí změnit. Nebyla to demokracie. To bylo velmi, velmi základní kulturní uspořádání.

Dnes to tak nechodí. Máte příležitost přinést do svého současného sesterstva to, co jste měly v původním sesterstvu. Můžete zažehnout schopnosti, které v sobě nesete, a přidat své zmocnění, schopnost rozhodování, jemnosti a rovnosti. Ale zde je to, co vám chci opravdu sdělit. V té původní kultuře si ženy vzaly svoji moc. A mužům to vyhovovalo a potřebovali to. Kdybyste se zeptaly tehdejší ženy, jak to vnímaly, řekly by: "Cítíme, že je to správné a vhodné. Proč se ptáte?" Žádná z nich se nebála být šamanem. A tím jste.

A to je další krok. Takže, když budete chtít napodobovat minulost, chtěl jsem, abyste si vzpomněly, jaké to bylo cítit úplné "zmocnění" - cítit, že to, co děláte, je vám vlastní. A tak vám to nemůže takříkajíc "zkazit plány". To, co ženy mají a co muži nečekají, je nádherný, nádherný příklad laskavosti, lásky a soucitu, který překoná všechno ostatní na planetě. Ženy, chopte se znova své moci, protože ta moc představuje přesně to, o čem celou dobu hovoříme. Je to LÁSKA.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.